Siirry sisältöön
Yleinen

Yhteispäivystyksen haastava tilanne on monisyinen 

Vaasan keskussairaalan yhteispäivystys on ollut pitkään kovan kuormituksen kohteena. Kulunut kesä on ollut vaikea yhteispäivystyksissä myös muualla maassa.  Kuntayhtymän hallitus keskusteli kokouksessaan 30.8. päivystyksen haasteista, niiden syistä ja ratkaisuista.

Syitä päivystyksen ruuhkautumiselle on useita. Ongelman juurisyy ei ole päivystyksen toiminnassa, vaan palvelujärjestelmässä laajemmin. Perusterveydenhuollon lääkärivajeesta johtuen kiireellisiä aikoja ei ole riittävästi saatavilla sosiaali- ja terveyskeskuksissa, minkä vuoksi potilaita ohjautuu päivystykseen tilanteissa, jotka pitäisi hoitaa ajanvarauksella terveysasemalla. Jatkohoitopaikkojen huono saatavuus sekä yleislääketieteen, että erikoissairaanhoidon hoito-osastoilla pitkittää myös merkittävästi hoitoaikaa päivystyksessä.  

– Kiitän koko meidän henkilöstöämme, sekä päivystyksessä että muissa palveluissa. Kiitos joustamisesta ja siitä, että jaksatte tehdä työtä haastavissa olosuhteissa, kuntayhtymän johtaja Marina Kinnunen sanoo.

Erilaisia toimenpiteitä tilanteen helpottamiseksi

Nopeita korjauskeinoja on vaikea löytää, mutta hyvinvointialueen sisällä on käynnistetty erilaisia toimenpiteitä henkilöstötilanteen parantamiseksi sekä tarkoituksenmukaisen työnjaon tukemiseksi koko hoito- ja palvelupolulla.

– Päivystyksen ongelmat eivät ole uusia, vaikka ovatkin kärjistyneet kuluvan kesän aikana. Nyt hyvinvointialueella meillä on aiempaa paremmat keinot löytää ratkaisuja ongelmiin, kun olemme samaa organisaatiota. Kyse on koko järjestelmän ongelmasta, joten helppoja ratkaisuja ei ole, sanoo Marina Kinnunen.

Ratkaisu päivystyksen ruuhkaan ei löydy vain päivystyksestä, vaan myös niiden palveluiden vahvistamisesta, jotka aiheuttavat potilaiden ohjautumisen päivystykseen.

– Meidän tarvitsee tarkastella koko palveluketjua sekä suunnitella uusia toimintatapoja, Kinnunen sanoo.

Helpotusta tilanteeseen haetaan monilla keinoilla, kuten rekrytointiin panostamalla, opiskelijoiden työllistymistä tukemalla sekä pitovoimaa edistävällä henkilöstöstrategialla, joka sisältää panostuksia työhyvinvointiin.

Myös tehtävänjakoa eri ammattiryhmien kesken tarkastellaan ja esimerkiksi hoiva-avustajien käyttöä lisätään siellä missä se on mahdollista asiakas- ja potilasturvallisuuden vaarantumatta.

Hyvinvointiteknologisia ratkaisuja otetaan käyttöön esimerkiksi kotihoidossa nopeutetulla tahdilla. Lisäksi kotisairaalatoiminta laajenee asteittain hyvinvointialueella, mikä myös vähentää kuormaa osastohoidolta.

Hankkeiden tuella kehitetään palvelumuotoja, jotka tukevat hoitoa lähellä asiakasta ja vähentävät päivystyskäynnin tarvetta.

Pietarsaaren lastenpäivystyksen lastenlääkärin konsultointipalvelut päivittyvät

1.9. alkaen Pietarsaaren päivystyksessä lastenlääkärin konsultointi saadaan iltaisin keskussairaalalta. Lapsipotilaat otetaan päivystyksessä vastaan iltaisin kuten aiemminkin, mutta tarvittavat lastenlääkärin konsultoinnit siirtyvät keskussairaalalle.  Päivystyksen lääkärit ottavat siis tarvittaessa yhteyttä keskussairaalan lastenlääkäreihin ja konsultoivat heitä. Konsultointiyhteistyötä on toteutettu myös aikaisemmin ilta-aikaan keskussairaalan kanssa.

-Konsultaation siirtyminen tuo helpotusta Pietarsaaren päivystyksen henkilökunnalle, sillä alueella työskentelee tällä hetkellä vain kaksi osa-aikaista lastenlääkäriä. Asiakkaat eivät puolestaan tule välttämättä edes huomaamaan, että konsultointi tuleekin eri osoitteesta kuin aikaisemmin, lasten ja perheiden sektorijohtaja Pia-Maria Sjöström kertoo.

Muutos ei vaikuta lastenosaston ja lasten kotisairaalan toimintaan.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallitus keskusteli kokouksessaan 30.8. yhteispäivystyksen tilanteesta. Muita käsiteltäviä asioita olivat muun muassa yhdenmukaisen kuljetuspalvelun järjestämiseen liittyvä selvitystyö sekä palvelutasopäätöksen toteutuminen vuonna 2021.

Päätöksenteko vuoden 2022 aikana

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä on 13 Pohjanmaan kunnan omistama kuntayhtymä, joka aloitti toimintansa 1.1.2022. Sen tehtäviin kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallitus ja valtuusto päättävät asioista, joilla on vaikutusta palveluihin vuoden 2022 aikana.
– Kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja on Hans Frantz.
– Kuntayhtymän valtuuston puheenjohtaja on Gösta Willman.

Pohjanmaan hyvinvointialue on itsehallinnollinen viranomainen, jonka toiminta alkaa 1.1.2023. Sen tehtäviin kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuollon, erityishuollon sekä pelastuslaitoksen palvelut.

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallitus ja valtuusto päättävät asioista, jotka vaikuttavat palveluihin 1.1.2023 alkaen.
– Hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtaja on Anne Salovaara-Kero.
– Hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtaja on Mikko Ollikainen.