Siirry sisältöön
Yleinen

Yksilöllisempiä sairauspoissaoloja toimenpiteiden jälkeen

Työterveyslaitoksen (TLL) kansallisen TyöOte-hankkeen kautta kehitetään parhaillaan hoitoketjuja työikäisille Suomessa, kuten myös Pohjanmaan hyvinvointialueella. Hoidon, kuntoutuksen ja työhön paluun prosessia voidaan järkevöittää, kun parannetaan erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon yhteistyötä. "Ajatuksena on, että työterveyshuolto määrittelee, potilaan ammatista riippuen, kuinka pitkä sairausloma tarvitaan", kertoo erikoissuunnittelija Susanna Heinonen, joka työskentelee TYÖOTE-hankkeessa operatiivisen työryhmän puheenjohtajana.

Kolmivuotisen (2020-2023) Työote-hankkeen tarkoitus on ottaa käyttöön toimintamalli, joka auttaa ehkäisemään pitkiä sairaspoissaoloja työelämässä. Mallin tarkoituksena on, että työterveys ottaa potilaan vastuulleen nopeammin ja koordinoi tarvittavia toimia, joita tarvitaan mahdollisimman pikaiseen työhön paluuseen. Keski-Suomessa kehitetty malli otetaan käyttöön koko Suomessa TYÖOTE-hankkeen kautta.

– Tarkoitus on, että tiettyyn potilasryhmään kuuluvat saisivat samanlaisen arvioinnin riippuen missä päin Suomea hän asuukin, kertoo erikoissuunnittelija Susanna Heinonen, joka tuli hankkeeseen mukaan keväällä 2022.

TYÖOTTEEN toimintamalli

– Koskee työikäistä väestöä.

– Lähetteen välittäminen erikoissairaanhoidosta työterveyshuoltoon otetaan käyttöön.

– Toimenpiteen jälkeen erikoissairaanhoidossa määrätään sairaslomaa ajalle, jonka katsotaan tarvittavan potilaan kuntoutumiseen.

– Tämän jälkeen työterveys ottaa vastuun työkyvyn arvioinnista ja tarvittaessa pidentää sairauslomaa ja suunnittelee myös kuntoutumisen tukitoimenpiteet.

– Potilaat, jotka eivät ole työterveyshuollon piirissä, ohjataan perusterveydenhuoltoon.

Pohjanmaan hyvinvointialueella ensimmäinen potilasryhmä tulee olemaan polvi- ja lonkkaproteesipotilaat. Toinen ryhmä on olkapääleikkauspotilaat ja kolmanneksi ryhmäksi on suunniteltu selkäpotilaat. Lähtökohta potilasryhmien valinnalle on ollut se, että he ovat työelämässä mukana olevia henkilöitä, joilla sairaspoissaolot ovat olleet hyvin vaihtelevia työtehtävästä riippuen. Tavoitteena on yksilölliset poissaoloajat työelämästä.

– Vanhan mallin mukaan kaikille polvi- ja lonkkaleikkauspotilaille kirjoitetaan automaattisesti kolmen kuukauden sairaspoissaolo. Uuden mallin mukaan toimenpiteestä toipuminen vaatii neljän-kuuden viikon toipumisajan. Tämän jälkeen sairauspoissaolon pituus riippuu henkilön työtehtävästä. Toiset ammattiryhmäthän voivat palata töihin nopeammin kuin toiset, Heinonen toteaa.

– Iso osa tätä muutosta on se, että vanhan paperisen palautteen sijaan tieto toimenpiteestä lähetetään sähköisesti erikoissairaanhoidosta työterveyshuoltoon jo ennen toimenpidettä. Näin työterveyshuolto osaa varautua mahdolliseen tulevaan kontaktiin. Monissa työterveyshuollon paikoissa ei ole ollut käytössä tähän tarkoitettua sähköistä järjestelmää, joten olemme joutuneet rakentamaan tällaisen yhteyden. Näin myös 2M-IT on tärkeä kumppani tässä hankkeessa, Heinonen kertoo.

Kokonaiskuva ja yhteistyö ovat projektin tärkeitä rakennuspalikoita

Heinonen itse toimii moniammatillisen TYÖNYRKKI-ryhmän puheenjohtajana. Ryhmä työskentelee käytännön valmisteluiden parissa, jotka ankkuroivat mallia toimintaan: luo uusia ohjeita, ennakkotietolomakkeita ja tietojärjestelmää. Heinosen tehtävä on tehdä itse kehittämistyötä käytännössä eli olla koordinoiva linkki ryhmän, johdon ja henkilöstön välillä.

– Minulla on pitkä kokemus työstä kirurgialla niin sairaanhoitajana kuin esimiehenä. Olen työskennellyt Vaasan keskussairaalassa jo yli 20 vuotta. Se on minulle etu tässä hanketyössä, koska minulla on hyvä kokonaiskuva hoitoketjuista, Heinonen kertoo. Meillä on tässä hanketyössä laajempi perspektiivi kuin pelkkä erikoissairaanhoito. Katsomme kokonaisuutta sekä ennen erikoissairaanhoitoa, että sen jälkeen.

Heinosen mukaan yhteistyökumppanit, joille on kerrottu hankkeesta, ovat suhtautuneet siihen positiivisesti. Kaikki ymmärtävät, miten tärkeää on mahdollisimman nopea työhön paluu. Toinen positiivinen seikka on erityissairaanhoidon kuormituksen vähentyminen, mikä vaikuttaa merkittävästi myös kustannuksiin. Hankkeessa luonnollisesti toivotaan, että mallista tulee pysyvä osa Pohjanmaan hyvinvointialueen toimintaa ja uusia potilasryhmiä saadaan mukaan toimintamalliin tulevaisuudessa ilman tätä hankettakin.

TYÖOTE-hankkeen toimijat

Yhteistyöfoorumi on hallinnollinen ryhmä, jonka puheenjohtajana on kuntoutuksen toimialajohtaja Annica Sundberg. Ryhmän tehtävä on ohjata hoitoketjujen kehittämisen kokonaisuutta.

Työnyrkki on moniammatillinen työryhmä, jonka puheenjohtajana on Susanna Heinonen.

Työterveyshuollolla on oma ryhmä, jota johtaa työterveyslääkäri Tapani Schöning. Ryhmä käy läpi ja sovittaa työterveyshuollon prosesseja.

Työterveyslaitos johtaa hanketta kansallisella tasolla. Käytännössä se ohjaa toimintamallin levittämistä ja viestintää eri toimijoiden välillä. Marika Lassfolk ja Owe Österback Työterveyslaitokselta toimivat hankkeessa Pohjanmaan hyvinvointialueen fasilitaattoreina. Anitta Mäkikyrö toimii projektikoordinaattorina.