Siirry sisältöön
Yleinen

Hanketoimiston toiminta tukee hyvinvointialueen kehitystyötä

Hanketoimisto aloitti toimintansa tammikuussa 2022 Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminnan alkaessa. Ajatuksena on, että hyvinvointialueen pienemmät kuin suuremmatkin projektit toimivat kootusti hanketoimistosta käsin. Hanketoimiston tavoitteena on tukea hyvinvointialueen kehittämistä ja projektien kautta kehitetään uusia menetelmiä ja prosesseja, joka näkyy lopulta parempana palveluna ja hoitona alueen asukkaille.

Hanketoimisto aloitti toimintansa tammikuussa 2022 Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminnan alkaessa. Hanketoiminta sijoittuu organisaatiossa Startegia ja yhdyspinnat toimialan alle ja hanketoimiston päällikkönä toimii Jenny Björndahl-Öhman. Tällä hetkellä eri hankkeissa työskentelee yhteensä 12 henkilöä.

Ajatuksena on, että hyvinvointialueen pienemmät kuin suuremmatkin projektit toimivat kootusti hanketoimistosta käsin. Hanketoimiston tavoitteena on tukea hyvinvointialueen kehittämistä ja projektien kautta kehitetään uusia menetelmiä ja prosesseja, joka näkyy lopulta parempana palveluna ja hoitona alueen asukkaille.  

Käynnissä olevat hankkeet

Tällä hetkellä hanketoimiston kautta hallinnoitavia hankkeita on meneillään neljä, jotka kaikki ovat valtion rahoittamia hankkeita:

  • Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus hanke, jonka tavoitteena on parantaa sosiaali- ja terveydenhuollon saatavuutta ja luoda yhtenäisiä toimintamalleja erityisesti peruspalveluissa Pohjanaan hyvinvointialueella. Hankkeessa kehitetään ja työskennellään mm. palveluohjauksen toimintamallien, perhekeskustoiminnan ja psykososiaalisen hyvinvoinnin parissa.
  • Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille –hankkeen (TulKoti) tavoitteena on teknisten apuvälineiden avulla kehittää niiden kotona asuvien ikäihmisten palveluita, jotka eivät ole kotihoidon asiakkaista. Lisäksi tavoitteena on kehittää uusia digitaalisia menetelmiä, jotta osaavaan henkilökunnan saatavuus voidaan taata tulevaisuudessa ja laatutyön kehittäminen kotihoidossa.
  • Kati- hankkeessa (Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille) kehitetään ja testataan uusia teknologiaan perustuvia toimintamalleja ja palveluita kotona-asuville ikäihmisille. Hankkeen tavoitteena on luoda pysyvä malli, jonka avulla voidaan kehittää ikäihmisten kotona-asumista ja ottaa käyttöön teknologiaratkaisuja, jotka tukevat ja mahdollistavat ikäihmisten kotona asumisen niin kauan kuin se on mahdollista.
  • ICT-muutoshankkeen tavoitteena on yhtenäistää IT-ratkaisuja ja luoda tarkoituksenmukaisia, turvallisia ja kustannustehokkaita ICT-palveluita alueelle.

Tällä hetkellä lisärahoitusta haetaan Prima Botnia – Hyvinvoiva Pohjanmaa hankkeelle

Uusille projekteille haetaan jatkuvasti rahoitusta ja hanketoimiston tavoitteena on, että hanketoimiston kautta alueella olisi tulevaisuudessa meneillään yhtäaikaisesti jopa 15 eri projektia. Tällä hetkellä lisärahoitusta haetaan Prima Botnia – Hyvinvoiva Pohjanmaa hankkeelle. Hakemus lähettiin Sosiaali- ja terveysministeriöön helmikuussa ja rahoitusta koskee Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Ohjelma on kertaluontoinen ja rahoitetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälinerahastosta (Next Generation EU). Ohjelma toteutetaan kaikilla hyvinvointialueilla ja kuntayhtymissä. Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä hakee ensimmäisessä vaiheessa hieman yli 2,6 milj. euroa vuodelle 2022. Hankkeen päätavoitteet ovat purkaa koronapandemian aiheuttamaa hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa, parantaa hoitoon pääsyä digitaalisten innovaatioiden avulla, edistää ennaltaehkäisyä ja varhaista tunnistamista.

Hankkeet