Siirry sisältöön
Hyvinvointialueuudistus

Kruunupyyn lähipalvelut jatkuvat, vaikka järjestämisvastuu siirtyy

Kruunupyy siirtyy osaksi Pohjanmaan hyvinvointialuetta vuoden 2023 alusta. Toiminta jatkuu asiakkaiden ja potilaiden hoito- ja palvelupaikoissa ja hyvinvointialue vastaa myös asiakas- ja potilastietojen siirtymisestä.

– Toimipisteet ja fyysiset palvelut, jotka sijaitsevat Kruunupyyn alueella, säilyvät, mutta hallinto siirtyy Pohjanmaan hyvinvointialueelle, sektorijohtaja Pia-Maria Sjöström kertoo.

Pohjanmaan hyvinvointialueen johto on tutustunut Kruunupyyn palveluihin paikan päällä ja kuntalaisten näkemyksiä on selvitetty etukäteen myös asukaskyselyllä. Kyselystä kävi odotetusti ilmi lähipalveluiden merkitys, valinnanvapaus erikoissairaanhoidossa sekä kaksikieliset palvelut.

– Kruunupyy on maantieteellisesti iso alue ja välimatkat ovat pitkiä, joten lähipalveluiden merkitys korostuu, Sjöström kertoo.

Kuvassa Catarina Kainberg Christian Palmberg, Pia-Maria Sjöström, Sofia Svartsjö sekä Erkki Penttinen seisovat ja keskustelevat Kruunupyyn terveysaseman käytävällä.
Sairaalapalveluiden johtaja Christian Palmberg, lapset, nuoret ja perheet –sektorin johtaja Pia-Maria Sjöström, Sosiaali- ja terveyskeskuksen toimialajohtaja Sofia Svartsjö sekä työikäiset-sektorin johtaja Erkki Penttinen kuuntelivat osastonhoitaja Carina Kainbergin esittelyä Kruunupyyn terveysaseman toiminnasta viime maaliskuussa.

Kruunupyyn asukkaat voivat halutessaan jatkossakin asioida Kokkolassa tarvitessaan erikoissairaanhoidon palveluja tai päivystyskäyntejä. Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan hyvinvointialueet sopivat palveluiden järjestämisestä keskinäisillä sopimuksilla tai maksusitoumuksilla.

– Erikoissairaanhoidossahan potilaalla on valinnanvapaus joka tapauksessa. Kun lähete kirjoitetaan, potilas voi pyytää sen Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle Kokkolaan tai Pohjanmaan hyvinvointialueelle Vaasaan, Sjöström kertoo.

– Perusterveydenhuollossa valinnan voi tehdä vuodeksi kerrallaan. Eli asiakas ja potilas voi valita, haluaako asioida Kruunupyyn sijasta Kokkolassa, mutta silloin hänen kaikki palvelunsa siirtyvät Kokkolaan. Eli ei voi mennä esimerkiksi lääkärin vastaanotolle Kruunupyyssä, mutta hammashuoltoon Kokkolassa.

Organisaatiomuutos ei edellytä asiakkailta ja potilailta toimenpiteitä. Asiakas- ja potilastiedot siirretään kuntayhtymä Soiten rekisteristä Pohjanmaan hyvinvointialueelle.

– Kanta-palvelusta omat tiedot ja reseptit näkyvät samalla tavalla kuin ennenkin.

Koulutukset vauhtiin syksyllä

Kruunupyyssä työskentelevä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen henkilökunta siirtyy ns. vanhoina työntekijöinä uuteen organisaatioon.

– Uusiin toimintatapoihin tietysti koulutetaan, mutta ymmärrämme, että tämä on ehkä henkisesti isompi muutos kuin tehtävien osalta. Jotkin järjestelmät toki muuttuvat, mutta terveydenhuollossa esimerkiksi potilastietojärjestelmä on sama, mutta meillä on käytössä eri versio, Sjöström kertoo.

Kruunupyyn lääkärinvastaanottojen osastonhoitaja Carina Kainberg kertoo, että esihenkilöt ovat olleet aktiivisesti mukana valmistelussa, esimiesinfoissa sekä koulutuksissa ja myös henkilöstölle on järjestetty infotilaisuuksia.

– Esimiestasolla on tehty hyvää yhteistyötä puolin ja toisin. Se on näin isossa muutoksessa ensiarvoisen tärkeää, Kainberg painottaa.

Osastonhoitaja Carina Kainberg istuu työpisteellään tietokonen ääressä.
Osastonhoitaja Carina Kainberg on tyytyväinen, että Kruunupyyn asukkaiden mielipiteitä on kysytty ja niitä on kuunneltu hyvinvointialueuudistuksen valmistelussa.

– Syksyllä tulee koulutuksia eri järjestelmistä henkilöstölle. Suurimmat muutokset liittyvät juuri näihin järjestelmiin, sopimuksiin ja työtapoihin, mutta tietysti tulee myös uusia yhteistyökumppaneita, kertoo Sonja Tallgård, päivätoimintayksikkö Regnbågenin ja asumisyksikkö Solgårdenin palveluesimies.

Siirtyvissä yksiköisssä kannetaan luonnollisesti huolta siitä, että palvelut toimivat yhtä sujuvasti myös tammikuussa 2023, kuin ne tällä hetkellä tarjotaan.

– Asiakkaille ja potilaille tärkein tieto on se, että tutut lähipalvelut jatkuvat vuodenvaihteen jälkeen Kruunupyyssä, Kainberg korostaa.

Yksiköissä on valmistauduttu jo moniin käytännön asioihin. Tallgård kertoo, että erityishuollossa on aloitettu esimerkiksi lomakkeiden ja erilaisten materiaalien päivittäminen vastaamaan Pohjanmaan hyvinvointialueen tietoja ja ilmettä.

– Se on hyvä, että Pohjanmaan hyvinvointialue on kaksikielinen ja uudistuksen myötä palvelut tulevat vähitellen kaikille tasavertaisiksi, Tallgård toteaa.

Kruunupyystä siirtyy Pohjanmaan hyvinvointialueelle

– 136 työntekijää muun muassa terveydenhuollon, ensihoidon, suun terveydenhuollon, erityishuollon sekä kotihoidon yksiköistä.

– Kruunupyyn, Teerijärven ja Alavetelin terveyskeskukset, asumisyksiköt, päiväkeskukset, kotihoidon tilat, kouluterveydenhuollon tilat sekä sosiaalihuollon henkilöstön käyttämät tilat.

Kruunupyyn pelastustoimen palvelut siirtyvät osaksi Pohjanmaan hyvinvointialuetta 1.1.2023. Voit lukea hyvinvointialueuudistuksen vaikutuksesta pelastustoimeen alla olevasta linkistä.