Siirry sisältöön
Yleinen

Palliatiivista hoitoa kehitetään ja parannetaan Pohjanmaalla

Pohjanmaan hyvinvointialue osallistuu projektiin, jonka tarkoituksena on kehittää paveluja ja parantaa palliatiivisen hoidon laatua. Kehittäjäylilääkäri Heli Ylihärsilä vastaa projektista pohjanmalla. Hän kertoo kehittämistyön keskittyvän kotisairaalan toimintaan ja palliatiivisen keskukseen.

Sairaanhoitopiirit, joissa on yliopistosairaala, ovat voineet hakea valtiolta tukea Palliatiivisen hoidon palvelujen tuottaminen ja laadun parantaminen –ohjelmalle. Nämä sairaanhoitopiirit ovat voineet jakaa tukirahaa edelleen kunnille tai sairaanhoitopiireille eritysvastuualueillaan, jotta myös ne voivat osallistua projektiin.

– Turun yliopistolliselle keskussairaalalle (TYKS) on myönnetty tukea ja siitä on jaettu 284 000 euroa Pohjanmaan hyvinvointialueelle, kertoo kehittäjäylilääkäri Heli Ylihärsilä.

Ylihärsilä toimii johtajana projektissa, joka jatkuu vuodet 2022 ja 2023. Projektin päätavoitte on luoda toimivat palliatiivisen hoidon palvelut. Hoidon tulee olla tasavertaista kaikille ja sen tulisi vastata potilaan tarpeisiin. Tällä hetkellä kaikilla ei ole pääsyä samanlaisen palvelun piiriin, sillä palvelut jakaantuvat hyvin epätasaisesti.

Palliatiivinen hoito

Palliatiivinen hoito on parantumatonta, etenevää sairautta sairastavan potilaan aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa. Sen tavoitteena on vähentää kärsimystä ja vaalia elämänlaatua. Keskeistä on kivun ja muiden oireiden lievitys sekä fyysisiin, psyykkisiin, sosiaalisiin ja henkisiin ja hengellisiin tarpeisiin vastaaminen. Palliatiivinen hoito voi kestää vuosia.

Lähde: THL

Kotisairaalaan toimintaa ja palliatiivista keskusta kehitetään

Pohjanmaan hyvinvointialueen tavoitteena on parantaa kotisairaalan verkostoa ja perustaa palliatiivinen keskus.

 – Palliatiivinen keskus tulee Vaasaan, missä myös vastaanotto- ja konsultaatiotoiminta sijaitsee. Se toimii poliklinikkana, jossa on vastaanottoja viitenä päivänä viikossa, Ylihärsilä kertoo.

Tavoitteena on saada palliatiiviseen keskukseen myös vuodepaikkoja potilaille, jotka kuuluvat erikoissairaanhoidon piiriin.

Kotisairaalan toimintaa on jo alueella, mutta projektissa toimintaa vahvistetaan luomalla palliatiivisten hoitajien verkosto. Palliatiiviset hoitajat osallistuvat hoitotyöhön.

– Potilaille tämä näkyy siten, että palvelua on paremmin saatavilla, Ylihärsilä kertoo.

Myös henkilöstön osaaminen kasvaa. Kun projekti päättyy, uudet toiminnat jatkavat hyvinvointialueen normaalina toimintana.

Projekti on tällä hetkellä alussa ja ainut palkattu työntekijä on Heli Ylihärsilä, mutta lähiaikoina palkataan myös osa-aikainen lääkäri ja sairaanhoitajia sekä kotisairaalaan että palliatiiviseen keskukseen.

 – Projektia johtaa ohjausryhmä, ja keskussairaalassa on palliatiivisen keskuksen työryhmä sekä työryhmä kotisairaalatoiminnalle. Projektissa tehdään yhteistyötä myös Turun yliopistollisen keskussairaalan ja muiden erityisvastuualueelta projektiin osallistuvien kanssa, Ylihärsilä kertoo.

Lisää tietoa Palliatiivisen hoidon palvelujen tuottamisen ja laadun parantamisen ohjelmasta löydät Sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta.