Siirry sisältöön

Nuorisopsykiatrian osasto toimii akuuttina vastaanotto-osastona, jossa hoidetaan ja tutkitaan nuoria, kun avohoidon palvelut eivät riitä. Osastolla hoidetaan sekä M1-lähetteellä että ns. tavallisella lähetteellä tulleita nuoria. Nuori voi olla hoidossa vapaaehtoisesti tai mielenterveyslain mukaisella pidättävällä hoitopäätöksellä.  

Tulosyynä voivat olla esimerkiksi:  

  • masennus 
  • eristäytyminen 
  • ahdistuneisuus tai pelot 
  • jumiutuminen kotiin ilman tulevaisuudensuunnitelmia 
  • itsetuhoisuus 
  • pakkotoiminnot ja -ajatukset 
  • syömishäiriöt 
  • ääni-, kuulo- tai näköharhat

Hoito osastolla

Osastolla nuoret ovat joko kriisijaksolla, tutkimusjaksolla tai hoitojaksolla. Hoito perustuu vapaaehtoisuuteen, mutta myös tarvittaessa nuoren tahdosta riippumattomaan hoitoon.  

Kriisijakso on lyhyt selvittelyjakso (n. 2 viikkoa), jonka tarkoituksena on pysäyttää nuoren vaikea tilanne. Jakson perusteella arvioidaan jatkohoidon tarvetta yhdessä nuoren ja perheen kanssa.  

Tutkimusjakso kestää kuusi viikkoa. Tutkimukselle on asetettu valmiit tavoitteet. Tutkimusjaksolla kartoitetaan muun muassa nuoren kehitystä, perhesuhteita ja psyykkistä sekä fyysistä hyvinvointia. Tutkimusjakson lopussa pidetään hoitokokous, jossa päätetään hoidon jatkosta. Osaston kahdeksasta paikasta kaksi on varattu tutkimusjaksolla olevia nuoria varten.  

Hoitojakson sisältö ja tavoitteet suunnitellaan nuorelle yksilöllisesti. Hoidon etenemistä arvioimme yhdessä perheen kanssa säännöllisesti pidettävissä hoitoneuvotteluissa. Hoitojakson pituus vaihtelee nuoren hoitotarpeen mukaan.

Kuinka osastohoitoon tullaan?

Nuorisopsykiatrian osastolle tullaan joko suoraan akuutisti tai nuorisopsykiatrian poliklinikan kautta. Osastolle tullaan aina lääkärin lähetteellä. 

Nuoren hoidosta osastolla vastaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat lääkäri, psykologi, hoitajat, sosiaalityöntekijä, toimintaterapeutti, taideterapeutti, opettajat ja osastonsihteeri.  

Jokaisella nuorella on omahoitaja ja perheillä perhetyöntekijät. Työryhmän jäsenillä on vaitiolovelvollisuus.  

Hoitoon kuuluvat esimerkiksi liikunta, luovat toiminnot, terapiat ja omahoitajakeskustelut. Osastolla käytetään omia vaatteita. Kotilomat ovat osa hoitoa ja ne suunnitellaan nuoren tarpeiden mukaan. 

Osastohoidon aikana nuori käy sairaalakoulua.  

Yhteydenpito nuoren ja vanhempien sekä sisarusten välillä on tärkeää. Vierailut sovitaan henkilökunnan kanssa etukäteen. 

Yhteystiedot

Osaston kanslia, 06 213 2199 

Ylilääkäri Jouko Alanko, 06 213 2289 tai 06 213 2199 

Osastonhoitaja Ann Widdas, 040 672 9848

Lapsesi hoitoa koskevissa asioissa suosittelemme ottamaan yhteyttä puhelimitse. 

Sähköpostiosoite yhteistyökumppaneille: nuorisopsyk.osasto(at)ovph.fi 

Käytäthän suojattua sähköpostia lähettäessäsi sähköpostia yllä olevaan osoitteeseen.

Osoite

Pohjanmaan hyvinvointialue, Vaasan keskussairaala, Nuorisopsykiatrian osasto H8, Hietalahdenkatu 2–4, 65130 Vaasa