Siirry sisältöön

Nuorisopsykiatrian osasto toimii akuuttina vastaanotto-osastona, jossa hoidetaan ja tutkitaan nuoria, kun avohoidon palvelut eivät riitä. Osastolla hoidetaan sekä M1-lähetteellä että ns. tavallisella lähetteellä tulleita nuoria. Nuori voi olla hoidossa vapaaehtoisesti tai mielenterveyslain mukaisella pidättävällä hoitopäätöksellä.  

Tulosyynä voivat olla esimerkiksi:  

  • masennus 
  • eristäytyminen 
  • ahdistuneisuus tai pelot 
  • jumiutuminen kotiin ilman tulevaisuudensuunnitelmia 
  • itsetuhoisuus 
  • pakkotoiminnot ja -ajatukset 
  • syömishäiriöt 
  • ääni-, kuulo- tai näköharhat

Hoito osastolla

Osastolla nuoret ovat joko akuuttijaksolla tai hoito-ja tutkimusjaksolla. Hoito perustuu vapaaehtoisuuteen, mutta tarvittaessa myös nuoren tahdosta riippumattomaan hoitoon.   

Akuuttijakso on selvittelyjakso, jonka tarkoituksena on pysäyttää nuoren vaikea tilanne. Jakson aikana arvioidaan jatkohoidon tarvetta yhdessä nuoren ja perheen kanssa. 

Hoito- ja tutkimusjakson aikana keskitytään nuoren esiin tulleiden ongelmien hoitoon, kartoitetaan nuoren kehitystä, perhesuhteita ja psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia. Jakson sisältö ja tavoitteet suunnitellaan yhdessä moniammatillisen työryhmän, nuoren ja perheen kanssa. Hoidon etenemistä arvioidaan yhdessä perheen kanssa säännöllisesti. Hoito-ja tutkimusjakson pituus vaihtelee nuoren yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Kuinka osastohoitoon tullaan?

Nuorisopsykiatrian osastolle tullaan aina lääkärin lähetteellä. Kiirellisissä tapauksissa tämä tapahtuu kotikunnan terveysaseman tai yhteispäivystyksen kautta. Myös nuorispsykiatrian poliklinikan kautta voi saada lähetteen osastohoitoon.  

Nuoren hoidosta osastolla vastaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat lääkäri, psykologi, hoitajat, sosiaalityöntekijä, toimintaterapeutti, taideterapeutti, opettajat ja osastonsihteeri.  

Jokaisella nuorella on omahoitaja ja perheillä perhetyöntekijät. Työryhmän jäsenillä on vaitiolovelvollisuus.  

Hoitoon kuuluvat esimerkiksi liikunta, luovat toiminnot, terapiat ja omahoitajakeskustelut. Osastolla käytetään omia vaatteita. Kotilomat ovat osa hoitoa ja ne suunnitellaan nuoren tarpeiden mukaan. 

Osastohoidon aikana nuori käy sairaalakoulua.  

Yhteydenpito nuoren ja vanhempien sekä sisarusten välillä on tärkeää. Vierailut sovitaan henkilökunnan kanssa etukäteen. 

Yhteystiedot

Hietalahdenkatu 2 – 4, rakennus H, 8. krs, 65130 Vaasa
Avoinna ympäri vuorokauden
Puhelin
Hoitajien kanslia

Osastonhoitaja Ann Widdas

Sähköpostiosoitteemme yhteistyökumppaneille on nuorisopsyk.osasto(at)ovph.fi. Käytäthän ystävällisesti aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilötietoja. Omaa tai perheenjäsenesi hoitoa koskevissa asioissa suosittelemme ottamaan yhteyttä puhelimitse.