Siirry sisältöön

Nuorisopsykiatrian osasto toimii akuuttina vastaanotto-osastona, jossa hoidetaan ja tutkitaan nuoria, kun avohoidon palvelut eivät riitä. Osastolla hoidetaan sekä M1-lähetteellä että ns. tavallisella lähetteellä tulleita nuoria. Nuori voi olla hoidossa vapaaehtoisesti tai mielenterveyslain mukaisella pidättävällä hoitopäätöksellä.  

Tulosyynä voivat olla esimerkiksi:  

 • masennus 
 • eristäytyminen 
 • ahdistuneisuus tai pelot 
 • jumiutuminen kotiin ilman tulevaisuudensuunnitelmia 
 • itsetuhoisuus 
 • pakkotoiminnot ja -ajatukset 
 • syömishäiriöt 
 • ääni-, kuulo- tai näköharhat

Hoito osastolla

Osastolla nuoret ovat joko kriisijaksolla, tutkimusjaksolla tai hoitojaksolla. Hoito perustuu vapaaehtoisuuteen, mutta myös tarvittaessa nuoren tahdosta riippumattomaan hoitoon.  

Kriisijakso on lyhyt selvittelyjakso (n. 2 viikkoa), jonka tarkoituksena on pysäyttää nuoren vaikea tilanne. Jakson perusteella arvioidaan jatkohoidon tarvetta yhdessä nuoren ja perheen kanssa.  

Tutkimusjakso kestää kuusi viikkoa. Tutkimukselle on asetettu valmiit tavoitteet. Tutkimusjaksolla kartoitetaan muun muassa nuoren kehitystä, perhesuhteita ja psyykkistä sekä fyysistä hyvinvointia. Tutkimusjakson lopussa pidetään hoitokokous, jossa päätetään hoidon jatkosta. Osaston kahdeksasta paikasta kaksi on varattu tutkimusjaksolla olevia nuoria varten.  

Hoitojakson sisältö ja tavoitteet suunnitellaan nuorelle yksilöllisesti. Hoidon etenemistä arvioimme yhdessä perheen kanssa säännöllisesti pidettävissä hoitoneuvotteluissa. Hoitojakson pituus vaihtelee nuoren hoitotarpeen mukaan.

Kuinka osastohoitoon tullaan?

Nuorisopsykiatrian osastolle tullaan joko suoraan akuutisti tai nuorisopsykiatrian poliklinikan kautta. Osastolle tullaan aina lääkärin lähetteellä. 

Nuoren hoidosta osastolla vastaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat lääkäri, psykologi, hoitajat, sosiaalityöntekijä, toimintaterapeutti, taideterapeutti, opettajat ja osastonsihteeri.  

Jokaisella nuorella on omahoitaja ja perheillä perhetyöntekijät. Työryhmän jäsenillä on vaitiolovelvollisuus.  

Hoitoon kuuluvat esimerkiksi liikunta, luovat toiminnot, terapiat ja omahoitajakeskustelut. Osastolla käytetään omia vaatteita. Kotilomat ovat osa hoitoa ja ne suunnitellaan nuoren tarpeiden mukaan. 

Osastohoidon aikana nuori käy sairaalakoulua.  

 • Yhteydenpito nuoren ja vanhempien sekä sisarusten välillä on tärkeää. Vierailut sovitaan henkilökunnan kanssa etukäteen.  
 • Vierailuajat ovat:
  • tiistai – torstai 17.00 – 19.00 
  • lauantai ja sunnuntai 12.00 – 14.00 & 17.00 – 19.00 
  • Kavereiden vierailut ovat mahdollisia keskiviikkoisin ja viikonloppuisin. 

Yhteystiedot

Osaston kanslia, 06-2132199 

Ylilääkäri Jouko Alanko, 06-2132289 tai 06-2132199 

Osastonhoitaja Ann Widdas, 040-6729848

Osoite

Nuorisopsykiatrian osasto 

Vaasan keskussairaala, psykiatrian yksikkö  

B-rakennuksen toisesta kerroksesta, Sarjakatu 2, Vaasa