Siirry sisältöön

Nuorisopsykiatrian poliklinikalla tutkitaan ja hoidetaan 13 – 17 –vuotiaita nuoria ja heidän perheitään. Poliklinikalle vaaditaan aina lääkärin lähete. Akuuttityöpari toimii myös ilman lääkärin lähetettä esim. sosiaalityöntekijän, kouluterveydenhoitajan tai koulukuraattorin yhteydenoton perusteella. 

 • ahdistusta 
 • masennusta 
 • uupumusta 
 • pelkoja 
 • unettomuutta 
 • ääni-, kuulo- tai näköharhoja 
 • syömishäiriöongelmaa 
 • opiskelu- ja koulunkäyntivaikeuksia 
 • ihmissuhdevaikeuksia 
 • eristäytymistä 
 • itsetuhoisuutta 
 • pakkotoimintoja ja -ajatuksia 
 • muu elämän kriisitilanne

Saatuamme lähetteen kutsumme nuoren ja perheen ensikäynnille poliklinikalle. Ensikäynnillä sovimme yhdessä arviointijaksosta, joka sisältää 3-5 yksilökäyntiä ja tarvittaessa 1-3 perhekäyntiä. 
Arviointijakson lopussa pidämme yhdessä hoitoneuvottelun, jossa sovimme mahdollisesta jatkohoidosta.

Hoitomuodot ja tutkimukset 

Hoito on pääosin keskusteluterapiaa, joka toteutetaan yksilö- ja perheterapiana. Näiden lisäksi tarjoamme tukea antavia keskusteluja.  Muita terapiamuotoja poliklinikallamme ovat taide- ja toimintaterapia sekä erilaiset terapiaryhmät. Lääkitystä käytetään tarvittaessa muun hoidon ohella ja tukena. Psykologiset tutkimukset teemme nuoren tilanteen niin vaatiessa. 

Nuoren yksilökäynnit tapahtuvat n. kerran viikossa 45 minuuttia kerrallaan. Yksilöterapioiden kesto vaihtelee puolesta vuodesta pidempään. 

Olemme tarvittaessa nuoren luvalla yhteydessä koulun, sosiaaliviranomaisten ja muiden hoitotahojen kanssa. 

Hoito poliklinikalla pohjautuu luottamukseen ja vapaaehtoisuuteen. Henkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus. 

Hoidon aloittamiseksi tarvitsemme lääkärinlähetteen, jonka saa terveyskeskuksesta, opiskelu- tai kouluterveydenhuollosta tai yksityiseltä sektorilta. 

Viranomaiset voivat ottaa yhteyttä akuuttitiimiin, jos kyseessä on vakava mielenterveyden häiriö tai epäilys siitä. Akuuttitiimi voi tulla viranomaisen työpariksi esim. kouluun, kotiin tai lastensuojelulaitokseen. Ilman lähetettä toimittaessa on vastuu nuoren hoidosta yhteyttä ottaneella viranomaisella. Akuuttitiimi voidaan pyytää paikalle myös arvioimaan erikoissairaanhoidon tarvetta. 

Hoidosta nuorisopsykiatrian poliklinikalla vastaavat lääkärit, psykologit, psykiatriset sairaanhoitajat, mielenterveyshoitaja, toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijät, osastonhoitaja ja osastonsihteeri.

Yhteystiedot

Kauppapuistikko 15 A, 4. krs, 65100 Vaasa

Avoinna ma – pe klo 8 – 15.30

Puhelin
Puhelinaika ma – ti ja to – pe klo 9 – 10 ja 13 – 14. Ke ainoastaan klo 13 – 14.

Osastonhoitaja Ann Widdas

Apulaisosastonhoitaja Miia Ojala

Ylilääkäri Jouko Alanko

Postiosoite: Hietalahdenkatu 2 – 4, 65130 Vaasa