Siirry sisältöön
Fredrika klinikan tiimi

Fredrika-klinikka

Pietarsaaren Fredrika-klinikka tarjoaa syömishäiriöihin erikoistunutta hoitoa yli 13-vuotiaille. Fredrika-klinikkaan kuuluvat poliklinikka ja päiväosasto. Palveluiden pääkohderyhmä ovat nuoret ja nuoret aikuiset hyvinvointialueen pohjoisella alueella, mutta palvelua voi hakea kuka tahansa Pohjanmaan hyvinvointialueella. Poliklinikan hoito on maksutonta, eikä oman alueemme potilailta vaadi lähetettä.

Hoitomallimme perustuu syömishäiriöiden kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen. Hoidon perustana on tieto siitä, miten syömishäiriö vaikuttaa sairastuneeseen henkilöön ja myös sairastuneen perheeseen ja läheisiin. Hoidon ydin on syömishäiriötä sairastavan kunnioittava ja ystävällinen kohtaaminen sekä se, että syömishäiriölle ei anneta periksi. Potilaalla on aktiivinen rooli omassa parantumisprosessissaan.

Fredrika-klinikan moniammatillisella henkilökunnalla on laajalti kokemusta syömishäiriöiden hoidosta.

Poliklinikan hoito on maksutonta, eikä oman alueemme potilailta vaadi lähetettä. Jos olet huolestunut omasta tai läheisesi syömiskäyttäytymisestä tai syömishäiriöajatuksista voit olla suoraan yhteydessä meihin. Yhteydenotot uusista potilaista tai puhelinneuvontaa ohjataan ensisijaisesti poliklinikan puhelimiin. Fredrika-klinikalla ei ole oma kansliaa, joten puhelimiin vastaavat meidän hoitohenkilökuntaa. He eivät aina pysty vastaamaan heti, mutta mikäli puhelimeen ei vastata, lähetä tekstiviesti, niin soitamme teille takaisin heti kun ehdimme.

  • 046-923 5382 (poliklinikka), 050-436 7468 (poliklinikka)
  • 050-502 3116 (toiminnanjohtaja Rasmus Isomaa)

Poliklinikka

Syömishäiriöpoliklinikka tarjoaa avohoitoa kaikille syömishäiriötä sairastaville syömishäiriön tyypistä ja vaikeusasteesta riippumatta. Hoito perustuu yksilölliseen hoitosuunnitelmaan, joka laaditaan arviointijakson aikana. Hoidon perustana ovat säännölliset käynnit ohjaajan luona. Useimmiten sama ohjaaja on sairastuneen tukena koko syömishäiriön hoitoprosessin ajan. Oman ohjaajansa lisäksi potilaat tapaavat tarvittaessa lääkärin sekä ravitsemus- ja fysioterapeutin.

Hoito alkaa arviointijaksolla. Arviointijakson tarkoituksena on kartoittaa tilannettasi ja saada käsitys juuri sinun ongelmistasi. Tämän tiedon pohjalta tehdään sitten yksilöllinen hoitosuunnitelmasi. Perhe on tärkeä voimavara sairaudesta toivuttaessa, ja toivommekin, että perhe olisi mukana heti hoidon alusta lähtien. Perheen määritelmä voi vaihdella potilaan elämäntilanteesta riippuen.

Hoidon tavoitteet

Hoito poliklinikalla on muutoskeskeistä. Hoidon tavoitteet asetetaan aina yksilöllisesti yhdessä potilaan kanssa, mutta yleisellä tasolla hoitomme tavoitteena on, että alkaisit voida taas hyvin sekä fyysisesti että psyykkisesti. Syömishäiriö on itseään ylläpitävä sairaus. Syömishäiriön keskeiset oireet (rajoittunut syöminen, kompensaatiokeinot) vahvistavat syömishäiriötä (ajatukset, uskomukset). Parantuminen edellyttää syömiskäyttäytymisen normalisointia, eli säännöllinen, monipuolinen ja riittävä syöminen. Pidemmällä tähtäimellä tavoitteena on luoda jännitteetön ja hyväksyvä suhtautuminen ruokaan ja omaan kehoon.

Päiväosasto

Fredrika-klinikan päiväosasto on tarkoitettu vaikeaa syömishäiriötä sairastaville potilaille. Hoitojaksoon päiväosastolla voidaan turvautua silloin, kun polikliininen hoito ei ole riittävää potilaalle. Päiväosastolla on kuusi potilaspaikkaa ja osasto on auki ma-to klo 8-15 ja pe klo 8-13.

Hoito alkaa neljän viikon arviointijaksolla. Arviointijakson toteutetaan päiväosastohoitona ja tarkoituksena on kartoittaa potilaan tilannetta ja saada käsitys hänen ongelmistaan. Tämän tiedon pohjalta tehdään jokaiselle potilaalle yksilöllinen hoitosuunnitelma. Arviointijakson jälkeinen tyypillinen hoitojakso on kahdeksan viikkoa, jonka jälkeen arvioidaan yhdessä hoidon tarvetta.

Hoito Fredrika-klinikan päiväosastolla perustuu vapaaehtoisuuteen ja omaan vastuuseen. Hoito on muutoskeskeista ja määräaikiasta. Syömishäiriö on itseään ylläpitävä sairaus ja syömishäiriön keskeiset oireet (rajoittunut syöminen, kompensaatiokeinot) vahvistavat syömishäiriötä (ajatukset, uskomukset). Parantuminen edellyttää syömiskäyttäytymisen normalisointia, eli säännöllinen, monipuolinen ja riittävä syöminen.

Hoidon tavoitteet

Hoidon tavoitteena on yhteisesti sovittujen tapojen kautta haastaa syömishäiriöön liittyviä ajatuksia ja käyttäytymismalleja. Tavoitteena on myös auttaa nuorta uskaltamaan uudestaan elää omaa elämäänsä ja tehdä elämään tyypillisesti kuuluvia asioita, kuten käydä koulussa/opiskella/käydä töissä ja viettää aikaa ystävien ja perheen kanssa. Päiväosastohoitojakson jälkeen hoito useimmiten jatkuu klinikamme poliklinikalla.

Jotta potilas pystyisi omaksumaan hoitoa ja saamaan hoidosta parasta hyötyä, hänen:

  • somaattinen tilansa tulisi olla vakaa, eli ei akuutin osastohoidon tarpeessa
  • tulisi pystyä syömään saatavilla olevan tuen avulla
  • ei tulisi olla aktiivisesti itsetuhoinen, eli hänen tulisi pystyä vastaamaan omasta turvallisuudestaan ja elämästään

Perhe on tärkeä voimavara toipumisessa, ja toivommekin, että perhe olisi mukana heti hoidon alusta lähtien. Perheen määritelmä voi vaihdella potilaan elämäntilanteesta riippuen. Perheohjaajamme kartoittaa hoidon alussa yhdessä perheen kanssa perheen tilannetta ja tarpeita. Lue lisää perheen roolista sivulla Perhe ja läheiset

Yhteystiedot

Kolpintie 7/Pohjanlahdentie 1, 68600 Pietarsaari

Yhteystiedot


Päiväosasto

Toiminnanjohtaja Rasmus Isomaa