Siirry sisältöön
Fredrika klinikan tiimi

Fredrika-klinikka

Hoitomallimme perustuu syömishäiriöiden kokonaisvaltaiseen ymmärtämiseen. Hoidon perustana on tieto siitä, miten syömishäiriö vaikuttaa sairastuneeseen henkilöön ja myös sairastuneen perheeseen ja läheisiin. Hoidon ydin on syömishäiriötä sairastavan kunnioittava ja ystävällinen kohtaaminen sekä se, että syömishäiriölle ei anneta periksi. Potilaalla on aktiivinen rooli omassa parantumisprosessissaan.

Fredrika-klinikan moniammatillisella henkilökunnalla on laajalti kokemusta syömishäiriöiden hoidosta.

Poliklinikan hoito on maksutonta, eikä oman alueemme potilailta vaadi lähetettä. Jos olet huolestunut omasta tai läheisesi syömiskäyttäytymisestä tai syömishäiriöajatuksista voit olla suoraan yhteydessä meihin. Yhteydenotot uusista potilaista tai puhelinneuvontaa ohjataan ensisijaisesti poliklinikan puhelimiin. Fredrika-klinikalla ei ole oma kansliaa, joten puhelimiin vastaavat meidän hoitohenkilökuntaa. He eivät aina pysty vastaamaan heti, mutta mikäli puhelimeen ei vastata, lähetä tekstiviesti, niin soitamme teille takaisin heti kun ehdimme.

  • 046-923 5382 (poliklinikka, maanantai-perjantai)
  • 050-436 7468 (poliklinikka, maanantai-torstai)
  • 050-502 3116 (toiminnanjohtaja Rasmus Isomaa)

Poliklinikka

Syömishäiriöpoliklinikka tarjoaa avohoitoa kaikille syömishäiriötä sairastaville nuorille syömishäiriön tyypistä ja vaikeusasteesta riippumatta. Hoito perustuu yksilölliseen hoitosuunnitelmaan, joka laaditaan arviointijakson aikana. Hoidon perustana avat säännölliset käynnit ohjaajan luona. Useimmiten sama ohjaaja on sairastuneen tukena koko syömishäiriön hoitoprosessin ajan. Oman ohjaajansa lisäksi potilaat tapaavat tarvittaessa lääkärin sekä ravitsemus- ja fysioterapeutin.

Hoito alkaa arviointijaksolla. Arviointijakson aikana tapaat useimmiten sekä tulevan ohjaajasi että lääkärin. Arviointijakson tarkoituksena on kartoittaa tilannettasi ja saada käsitys juuri sinun ongelmistasi. Tämän tiedon pohjalta tehdään sitten yksilöllinen hoitosuunnitelmasi. Perhe on tärkeä voimavara sairaudesta toivuttaessa, ja toivommekin, että perhe olisi mukana heti hoidon alusta lähtien. Perheen määritelmä voi vaihdella potilaan elämäntilanteesta riippuen.

Hoidon tavoite

Hoitomme tavoitteena on, että nuori alkaisi voida taas hyvin sekä fyysisesti että psyykkisesti. Hoidon tavoitteet asetetaan aina yksilöllisesti yhdessä potilaan kanssa. Yleisellä tasolla hoitomme tavoitteena on, että alkaisit voida taas hyvin sekä fyysisesti että psyykkisesti. Tavoitteena on oman identiteetin ja myönteisen minäkuvan kehittyminen sekä se, että saavuttaisit hyväksyvän ja kunnioittavan suhtautumistavan itseesi. Tavoitteena on myös saavuttaa turvallisuuden tunne, jotta uskaltaisit elää omaa elämääsi ja tehdä elämään tyypillisesti kuuluvia asioita, kuten käydä koulussa/opiskella/käydä töissä ja viettää aikaa ystävien ja perheen kanssa. Tavoitteena on normaali eli säännöllinen, monipuolinen ja riittävä syöminen, ja pidemmällä tähtäimellä tavoitteena on luoda jännitteetön ja hyväksyvä suhtautuminen ruokaan ja omaan kehoon.

Päiväosasto

Fredrika-klinikan päiväosasto on tarkoitettu vaikeaa syömishäiriötä sairastaville potilaille. Hoitojaksoon päiväosastolla voidaan turvautua silloin, kun polikliininen hoito ei ole riittävää potilaalle.

Päiväosastolla on kuusi potilaspaikkaa ja osasto on auki arkipäivisin klo 8-15. Hoitoa edeltää neljän viikon mittainen arviointijakso. Arviointijakson tarkoituksena on kartoittaa potilaan tilannetta ja saada käsitys hänen ongelmistaan. Tämän tiedon pohjalta tehdään jokaiselle potilaalle yksilöllinen hoitosuunnitelma. Arviointijakson jälkeinen tyypillinen hoitojakso on kahdeksan viikkoa, jonka jälkeen arvioidaan yhdessä hoidon tarvetta.

Hoito Fredrika-klinikan päiväosastolla perustuu vapaaehtoisuuteen ja omaan vastuuseen. Tavoitteena on yhteisesti sovittujen tapojen kautta haastaa syömishäiriöön liittyviä ajatuksia ja käyttäytymismalleja. Hoito on määräaikaista ja tavoitteellista. Jotta potilas pystyisi omaksumaan hoitoa ja saamaan hoidosta parasta hyötyä, hänen:

  • somaattinen tilansa tulisi olla vakaa, eli ei akuutin osastohoidon tarpeessa
  • tulisi pystyä syömään saatavilla olevan tuen avulla
  • ei tulisi olla aktiivisesti itsetuhoinen, eli hänen tulisi pystyä vastaamaan omasta turvallisuudestaan ja elämästään

Perhe on tärkeä voimavara toipumisessa, ja toivommekin, että perhe olisi mukana heti hoidon alusta lähtien. Perheen määritelmä voi vaihdella potilaan elämäntilanteesta riippuen.

Päiväosastohoidon keskiössä on muutosten tekeminen. Tavoitteena on normaali eli säännöllinen, monipuolinen ja riittävä syöminen, ja pidemmällä tähtäimellä tavoitteena on luoda jännitteetön ja hyväksyvä suhtautuminen ruokaan ja omaan kehoon.

Tavoitteena on myös auttaa nuorta uskaltamaan uudestaan elää omaa elämäänsä ja tehdä elämään tyypillisesti kuuluvia asioita, kuten käydä koulussa/opiskella/käydä töissä ja viettää aikaa ystävien ja perheen kanssa. Päiväosastohoitojakson jälkeen hoito useimmiten jatkuu klinikamme poliklinikalla.

Hoidon tavoite

Päiväosastohoidon keskiössä on muutosten tekeminen. Tavoitteena on normaali eli säännöllinen, monipuolinen ja riittävä syöminen, ja pidemmällä tähtäimellä tavoitteena on luoda jännitteetön ja hyväksyvä suhtautuminen ruokaan ja omaan kehoon.

Tavoitteena on myös auttaa nuorta uskaltamaan uudestaan elää omaa elämäänsä ja tehdä elämään tyypillisesti kuuluvia asioita, kuten käydä koulussa/opiskella/käydä töissä ja viettää aikaa ystävien ja perheen kanssa. Päiväosastohoitojakson jälkeen hoito useimmiten jatkuu klinikamme poliklinikalla.

Perhe ja läheiset

Fredrika-klinikalla pidämme tärkeänä yhteistyötä syömishäiriöön sairastuneen perheen ja läheisten kanssa. Lähtökohtana on, että läheiset ovat arvokas voimavara parantumisprosessissa eikä syy sairastumiselle. Tarkoituksena on työskennellä yhdessä, jotta lapsenne tai läheisenne jaksaa taistella sairauttaan vastaan!

Alussa kaikki läheiset kokevat pelkoa, epävarmuutta ja voimattomuutta. Miksi sairastunut ei syö? Miksi hän voi huonosti? Mistä tässä kaikessa on kyse? Mitä voin tehdä auttaakseni lastani tai läheistäni? Nämä reaktiot ovat tavallisia ja ymmärrettäviä. Syömishäiriöstä parantuminen vaati kaikilta osapuolilta avoimuutta ja yhteistyötä.

Vanhempana tai läheisenä voit auttaa etsimällä tietoa syömishäiriöistä. Tieto mahdollistaa sen, että kykenet paremmin ymmärtämään ja auttamaan sairastunutta.

Koulutusta, tukea ja neuvoja löytyy verkkokoulutuksista Mielenterveystalon Tukea syömishäiriöön sairastuneen läheisille ja ruotsiksi Syömishäiriöiden osaamiskeskuksen STÄRKA.

Yhteystiedot

050 502 3116 (toiminnanjohtaja Rasmus Isomaa)  

046 923 5382 (poliklinikka maanantai-perjantai) 

050 436 7468 (poliklinikka, maanantai-torstai) 

050 302 9035 (päiväosasto) 

Osoite

Kolpintie 7/Pohjanlahdentie 1 
Pl 111, 68601 Pietarsaari