Siirry sisältöön

Lastenpsykiatrian poliklinikalla tarjottavan hoidon tavoitteena on turvata lapsen suotuisa kehitys kohti tervettä nuoruutta ja aikuisuutta. Poliklinikalla työskentelee moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat: lastenpsykiatri/lääkäreitä, psykologeja, toimintaterapeutteja, taideterapeutti, sosiaalityöntekijä, sairaanhoitajia/perheterapeutteja, kliinisiä erityissairaanhoitajia/perheterapeutteja, osastonhoitaja ja sihteeri. 

Poliklinikalle hakeudutaan lääkärin lähetteellä, jonka voi saada kouluterveydenhuollosta, terveyskeskuksesta tai jostakin muusta perusterveydenhuollon yksiköstä. Käynnit poliklinikalla ovat maksuttomia. 

Ensikäynti ja tutkimusvaihe

Lähetteen saavuttua lastenpsykiatrian poliklinikalle lähetetään perheelle ensikäyntiaika, johon toivotaan paikalle koko perhettä. Ensikäynnin jälkeen sovitaan tavallisesti tutkimusjaksosta, joka sisältää n. viisi lapsen käyntiä lastenpsykiatrin, psykologin, toimintaterapeutin tai taideterapeutin luona. Tänä aikana perhetyöntekijät tapaavat vanhempia. Joskus tutkimusjakso toteutetaan perhe-/kotikäynteinä. Tutkimusvaihe päättyy yhteiseen hoitoneuvotteluun, jossa käydään läpi pulmat, vahvuudet ja mahdollinen jatkohoito. 

Hoitomuodot

Hoitomuotoina käytetään yksilö- ja ryhmäterapiaa, vanhempien keskusteluja, perheterapiaa, kriisihoitoa, lapsen ja perheen tukemista kotiympäristössä, verkostokokouksia, varhaisen vuorovaikutuksen tukemista, tehostettua perhehoitoa ja konsultaatiotiimin palveluita. Mikäli lapselle suositellaan yksilöterapiaa poliklinikalla se edellyttää myös vanhempien säännöllisiä käyntejä perhetyöntekijöiden luona. Lapsen terapiakäynnit ovat tavallisesti kerran viikossa 45 minuuttia kerrallaan. Yksilöterapioiden kesto vaihtelee puolesta vuodesta pitempään. Puolivuosittain hoitoa arvioidaan ja suunnitellaan hoitoneuvottelussa yhdessä perheen kanssa. 

Joskus hoito avohoidossa on riittämätön, jolloin sovitaan yhdessä perheen kanssa lähetteen tekemisestä lastenpsykiatrian osastolle

Yhteistyötahot

Yhdessä perheen kanssa kartoitamme perheen ympärillä olevaa verkostoa ja olemme tarvittaessa yhteydessä esim. koulun, päiväkodin, sosiaaliviranomaisten tai muiden hoitotahojen kanssa. 

Pikkulapsipsykiatria

Pikkulapsipsykiatriassa hoidetaan 0-3-vuotiaita lapsia ja heidän perheitään, tarvittaessa myös vanhempia jo raskausaikana. Tavoitteemme on parantaa ja tukea vanhempien ja lapsen vuorovaikutusta. Kuulumme lastenpsykiatrian poliklinikkaan, mutta toimintamme on omana alayksikkönään. Perheet tulevat pikkulapsipsykiatriaan lääkärin lähetteellä, joka osoitetaan lastenpsykiatrian poliklinikalle.

Konsultaatiotiimi

Koulujen ja päiväkotien henkilökunta sekä muut viranomaiset voivat ottaa yhteyttä puhelimitse, kun on huoli lapsesta tai nuoresta (5-12 v). Yhteydenottoon tarvitaan huoltajien lupa, jos lapsen nimi tulee esiin. Tulemme mukaan verkostotapaamiseen tai koulun henkilökunnan/muun viranomaisen kanssa yhdessä tapaamaan perhettä. Tavoitteena on lasten sekä perheiden osallisuuden lisääminen heitä koskevassa asiassa, varhainen puuttuminen, kun huoli alaikäisestä herää. Puhelinyhteyden jälkeen voidaan järjestää 1-5 tapaamista tarpeen mukaan kotona, koulussa tai päiväkodissa. 

Yhteystiedot

Hietalahdenkatu 2 – 4, rakennus A, 3. krs, 65130 Vaasa

Auki ma – pe klo 8 – 15.30

Puhelinnumerot (Potilasasioissa suosittelemme aina yhteydenottoa puhelimitse)
ma – pe klo 8 – 15.30

Konsultaatiot koulujen ja päiväkotien henkilökunnalle sekä muille viranomaisille
Camilla Dahlbäck-Salmela, puhelinaika torstaisin klo 12 – 13, camilla.dahlback-salmela(at)ovph.fi

Sähköpostiosoitteemme yhteistyökumppaneille on lastenpsyk.pkl(at)ovph.fi. Käytäthän ystävällisesti aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilötietoja. Omaa tai perheenjäsenesi hoitoa koskevissa asioissa suosittelemme ottamaan yhteyttä puhelimitse.

Aleksanterinkuja 1, 65100 Vaasa

Auki ma – pe klo 8 – 15.30

Lastenpsykiatrian poliklinikan kanslia
Ma – pe klo 8 – 15.30