Siirry sisältöön
Yleinen

Pohjanmaan hyvinvointialueen järjestöavustukset haettavissa maaliskuun ajan

Avustushaku on auki 1.3.-31.3.2023. Hakeminen tapahtuu sähköisellä kirjallisella hakemuksella. Avustusten jakamisessa painotetaan erityisesti toiminnan ennaltaehkäisevää luonnetta sekä nuorten elämänhallintaa tukevia toimintoja.

Pohjanmaan hyvinvointialue myöntää avustuksia rekisteröidyille yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille, joiden tehtävänä on Pohjanmaan hyvinvointialueen asukkaiden sosiaalisen hyvinvoinnin, terveyden, turvallisuuden tai osallisuuden edistäminen. Hyvinvointialue arvioi säätiöiden avustuskelpoisuutta avustusta hakevan säätiön sääntöjen perusteella. Avustuksien jaossa painotetaan strategisia lähtökohtia ja niitä tarpeita, joita hyvinvointialueella nousee esille.

– Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä yhdyspintojen jaosto haluaa painottaa avustusten jakamisessa avustettavan toiminnan ennaltaehkäisevää luonnetta, kuntien rajat ylittävää ja yhdistysten yhdessä toteuttamaa toimintaa, kertoo työikäisten sektorijohtaja Erkki Penttinen.

­­– Lisäksi painotetaan erityisesti nuorten elämänhallintaa tukevia ennaltaehkäiseviä ja vertaistukea vahvistavia toimintoja.

Hyvinvointialueen avustukset jakaantuvat kolmeen avustuslajiin: toiminta-avustukset, kumppanuusavustukset ja kerta-avustukset. Haettavissa on yhteensä 200 000 euroa.

Järjestöavustusta myönnetään toimintaan, joka 

  1. kohdistuu Pohjanmaan hyvinvointialueen asukkaisiin ja toteutetaan Pohjanmaalla
  2. toteuttaa hyvinvointialuestrategian painopisteitä, strategisia periaatteita ja tavoitteita
  3. tukee ja täydentää hyvinvointialueen järjestämisvastuulla olevia sosiaali- ja terveyspalveluja ja toimii yhteistyössä näiden palvelujen kanssa

Avustusta voi hakea sähköisesti 1.3.2023-31.3.2023. Avustuskelpoiset hakijat voivat hakea avustuksia myös yhdessä ja toteuttaa toimintaa yhteisvastuullisesti. Hakuohjeet ja hakulinkin löydät Järjestöyhteistyö-sivulta.

Hakemuksessa tulee käydä ilmi

  • mihin toimintaan avustusta haetaan
  • miten järjestön toiminta sekä haettavan avustuksen kohde tukevat tai ovat samansuuntaisia kuin hyvinvointialueen strategia

Pohjanmaan hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä yhdyspintojen jaosto tekee päätökset myönnettävistä avustuksista toukokuun loppuun mennessä.