Siirry sisältöön
Yleinen

Prima Botnia –projekti polkaistiin käyntiin

Prima Botnia – Hyvinvoiva Pohjanmaa –projektin aloitustilaisuus järjestettiin 25. toukokuuta. Tilaisuudessa oli mukana edustajia Pohjanmaan hyvinvointialueen toimialoilta keskustelemassa, miten projekti muotoiltaisiin tuottamaan mahdollisimman suurta hyötyä organisaatiolle ja kohderyhmille.

Prima Botnia – Hyvinvoiva Pohjanmaa –projektille on myönnetty 1 633 500 euroa rahoitusta vuodelle 2022. Projektin käynnistämiseksi järjestettiin aloitustilaisuus 25. toukokuuta. Tilaisuuteen osallistui henkilöitä Pohjanmaan hyvinvointialueen toimialoilta. Tarkoituksena oli esitellä projektia ja keskustella, miten projekti järjestäytyisi, jotta siitä olisi suurin mahdollinen hyöty organisaatiolle ja kohderyhmille.

– Projekti kestää vain tämän vuoden, joten on tärkeää päästä nopeasti vauhtiin. Meidän on luotava selkeämmät tavoitteet ja kuva siitä, mitä aiomme saavuttaa, Meidän on mietittävä, mitä työryhmiä tarvitaan, jotta työt tulevat tehdyksi, kertoo hanketoimiston päällikkö Jenny Björndahl-Öhman projektista.

Jatkorahoitusta projektille vuosille 2023–2025 haetaan syyskuussa.

Prima Botnia -projektin tavoitteet ja kohderyhmät

Projektin täytyy kiinnittyä toimintaan

Keskusteluissa nostettiin esiin, miten tärkeää on projektin kiinnittyminen toimintaan. Tavoitteena täytyy olla, että projektissa kehitetyt metodit ja työkalut voidaan ottaa käyttöön pitkäksi ajaksi. Jotta tämä olisi mahdollista, täytyy yksiköistä osallistua henkilökuntaa ja heille on oltava sijaisia, jotta projektiin osallistuminen ei lisää toisten työkuormaa.

– Ammattilaisten, jotka työskentelevät organisaatiossa myös projektin päätyttyä, tulisi osallistua projektityöhön. Heidän kauttaan saadaan tietoa siitä, missä ongelmia on ja miltä prosessit näyttävät todellisuudessa, sektorijohtaja Pia-Maria Sjöström korostaa.

Tärkeä osa Prima Botnia –projektia on tunnistaa koronan pahiten kuormittamia ryhmiä ja kehittää toimenpiteitä, joilla heikossa asemassa olevien hoitovelkaa voidaan pienentää. Selvitystyössä hyödynnetään ammattilaisten osaamista, mutta myös tietojohtamisella on tärkeä rooli. Tietojohtaminen on koko ajan mukana tukemassa projektityötä, ja tilastot toimivat perustana kehitystyölle.

Yhteistyötä muiden projektien kanssa

Pohjanmaan hyvinvointialueella on käynnissä lukuisia projekteja, joissa saavutettavuus ja elektronisten palveluiden kehittäminen on keskeistä, esimerkiksi Tulevaisuuden sote-keskus –projekti. Jotta projektit olisivat linjassa keskenään, on yhteisen kokonaiskuvan luominen välttämätöntä.

– On tärkeää, että projektit tekevät yhteistyötä, jotta ei kehitetä samoja asioita päällekkäin, mutta eri rahoituksella, sanoo Jenny Björndahl-Öhman.

Jotta saadaan kokonaiskuva projekteista, Prima Botnialla voi olla sama ohjausryhmä kuin Tulevaisuuden sote-keskus –projektilla. Siten saadaan luotua kokonaiskuva ja organisaation työntekijät mukaan projekteihin.