Siirry sisältöön
Yleinen

Tavoitteena sairaalarakennus, jossa on hyvä asioida ja työskennellä

Visualisointikuva H-rakennuksesta, viistokuva ylhäältä.
Vuonna 2022 valmistuva H-talo tulee yhdistämään erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja saman katon alle. Toimintojen keskittäminen ja tilojen uudistaminen tuo tullessaan muutoksia sekä asiakkaille että henkilökunnalle. Rakennushankkeen alusta alkaen H-talon suunnittelussa on kuultu laajalti henkilökunnan ja asiakkaiden edustajia. Tässä työssä on auttanut integrointitiimiksi nimetty ryhmä, joka koostuu sairaalan ja perusterveydenhuollon hoitohenkilökunnan sekä sairaalan teknisen henkilökunnan edustajista.

Visualisointikuva H-rakennus, viistokuva.
Visualisointikuva H-rakennus, viistokuva.

Hoitotyön ammattilaiset suunnittelun tukena

Sairaalarakennuksen suunnitteleminen asiakkaiden ja henkilökunnan tarpeisiin sopivaksi vaatii ymmärrystä käytännön hoitotyöstä. Lisäksi suunnitelmissa on tietysti huomioitava rakennus- ja talotekniset vaatimukset ja määräykset, arkkitehtoninen näkökulma sekä hankkeen tilaajan tavoitteet. Asetettu tavoitehinta ohjaa osaltaan suunnittelemista sekä esimerkiksi kaluste- ja materiaalivalintoja.

H-uudisrakennushankkeen integrointitiimin tehtävänä on ollut varmistaa, että kaikki näkökulmat tulevat huomioiduiksi H-talon suunnittelussa. Suunnitelmien käyttäjälähtöisyys sekä tavoiteltujen käyttöominaisuuksien toteutuminen ovat olleet tiimin toiminnan lähtökohtina.

Integrointitiimi tekee yhteistyötä suunnittelijoiden, arkkitehtien, talotekniikan asiantuntijoiden sekä ennen kaikkea henkilökunnan ja asiakkaiden edustajien kanssa. Integrointitiimi myös keskustelee omien organisaatioidensa henkilökunnan kanssa tulevista muutoksista ja suunnitelmista sekä kuulee heidän mielipiteitänsä niistä.

Tilat, jotka sopivat hyvin käyttötarkoitukseensa

Tulevan H-talon tutkimus- ja hoitohuoneista sekä muista tiloista ja ratkaisuista on haettu monikäyttöiset vaihtoehdot, jotka tukevat mahdollisimman hyvin henkilöstön työskentelyä ja asiakkaiden hoitoa.

H-talon suunnitteluratkaisujen valinnassa henkilökunnan ja asiakkaiden edustajia on kuultu laajasti. Integrointitiimiin kautta heillä on ollut mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmiin esimerkiksi työpajoissa ja keskustelutilaisuuksissa. Vuodeosaston potilashuoneesta ja avohoidon vastaanottohuoneesta rakennettiin mallihuoneet, ja henkilökunnan niin sanottu drop in -työtila oli nähtävillä, jotta henkilökunnan edustajien olisi helpompi muodostaa käsitys suunniteltujen tilojen toimivuudesta heidän omassa työssään. Lisäksi henkilökunnan edustajat pääsivät tutustumaan tilojen mallinnuksiin virtuaalilasien avulla. Palaute kerättiin talteen ja se huomioitiin jatkosuunnittelussa.

Modernit ja muunneltavat tilat

H-talon valmistuminen vuonna 2022 tuo uusia toimintatapoja sekä Vaasan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoitoon että Vaasan kaupungin perusterveydenhuoltoon. H-taloon tulee tehokkaat, monikäyttöiset ja muuntojoustavat tilat. Tärkeintä on, että ne tukevat hyviä ja erityyppisiä hoitomuotoja sekä työskentelymukavuutta. Tämä on pyritty varmistamaan integrointitiimin avulla.

H-talon 1–3 kerroksiin sijoittuu erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteiset avohoitotilat, jotka mahdollistavat asiakkaalle sujuvamman ja kokonaisvaltaisemman hoidon. Avohoidon vastaanottohuoneet tulevat yhteiskäyttöön, eikä esimerkiksi lääkäreille tule nimettyjä, omia huoneita. Avohoitotoimintoja löytyy myös 0-kerroksesta, esimerkiksi dialyysitoiminta. Tilat on suunniteltu siten, että ne soveltuvat sekä erikoissairaanhoidolle että perusterveydenhuollolle. Tilojen käyttöä tehostetaan myös monitilaympäristöllä, jossa muu kuin välitön potilastyö tapahtuu. Monitilatoimistot, tukipalvelu-, neuvottelu- ja taukotilat tulevat useamman yksikön yhteiseen käyttöön.

H-talon vuodeosastopalveluja tulee viiteen kerrokseen, niistä kolmeen kerrokseen somatiikan osastoja ja kahteen kerrokseen psykiatrian osastoja. H-talo yhdistää nyt erillään olevia päihde- ja mielenterveyspalveluita saman katon alle. Vuodeosastojen potilashuoneet tulevat olemaan pääsääntöisesti yhden hengen huoneita. Tarvittaessa H-talon tilojen käyttötarkoitusta voidaan muokata muuttuviin asiakastarpeisiin sopiviksi.

Kaikkiaan H-taloon siirtyminen tulee olemaan iso muutos asiakkaille, mutta etenkin H-taloon muuttavalle henkilökunnalle. Integrointitiimin työpanos käyttäjälähtöisyyden hyväksi on ollut merkittävä. Työn tulokset ovat nähtävissä lukuisina toimivina yksityiskohtina ja tarkoin harkittuna kokonaisuutena H-talon valmistuttua.