Siirry sisältöön
Yleinen

TulKoti-hankkeessa kehitetään palveluita kotona asuville ikäihmisille

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut ikäihmisille -hanke käynnistyi tämän vuoden huhtikuussa. Hankkeessa työskentelevät tällä hetkellä projektityöntekijät Johanna Talvi ja Madeleine Isuls sekä hankepäällikkö André Åkerholm, joka kuvaa artikkelissa hanketta ja sen tavoitteita.

Monimutkaisen nimen omaava hanke Tulevaisuuden kotona asumisen tukevat palvelut ikäihmisille käynnistyi huhtikuussa, kun hankepäällikkö André Åkerholm aloitti työssään. Kesäkuussa mukaan tulivat projektityöntekijät Johanna Talvi ja Madeleine Isuls. Syksyllä tiimiin liittyy myös Matilda Henriksson. Hankeaika jatkuu 31.12.2023 saakka. Hankkeen rahoittaa kokonaisuudessaan sosiaali- ja terveysministeriö.

Visiona on, että ikäihmiset pystyvät asumaan turvallisesti kotona pidempään

Hankkeen tausta on sote-uudistuksessa ja hyvinvointialueiden muodostamisessa. Alueellisia TulKoti-hankkeita on ympäri maata. Teemme läheistä yhteistyötä TulSote-hankkeen (Tulevaisuuden sote-keskus Pohjanmaalla) ja KATI-hankkeen kanssa. Visiona on, että ikäihmiset pystyvät asumaan turvallisesti kotona pidempään. Samalla painotetaan parempien edellytysten luomista henkilöstöresursseille sekä kotihoidon laatua. Hankkeen kohderyhmiä ovat kotona asuvat ikäihmiset, jotka eivät tarvitse kotihoitoa, ja myös kotihoidon johtajat ja esihenkilöt sekä sosiaali- ja terveysalan opiskelijat. Myös kotihoidon henkilöstö sekä kotihoidon asiakkaat ja heidän omaisensa on huomioitava.

Hanke voidaan yksinkertaistaen jakaa neljään osaan. Ikäihmisille, jotka hakevat kotihoitoa, mutta eivät täytä kotihoidon kriteerejä, voidaan tarjota tukipalveluita hyvinvointiteknologisten ratkaisujen muodossa. Tätä varten luodaan toimintamalli. Kotihoidon resurssien käytön arvioimiseksi luodaan edellytykset tiedolla johtamiselle, toisin sanoen esihenkilöt käyttävät tietojärjestelmistä saatua tietoa tukenaan.

Yksi osa hanketta on moniammatillisen koulutuksen (IPE) toimintamalli, joka on suunnattu alan opiskelijoille. Eri ammatteihin opiskelevat työskentelevät yhdessä ja saavat isomman vastuun asiakkaan kokonaishoidosta. Viimeisenä tulee kotihoidon laatua koskeva osio, RAI-järjestelmä (Resident Assessment Instrument), jolla on keskeinen rooli hankkeessa. Järjestelmässä seurataan laatuindikaattoreita, joilla pystymme mittamaan kotihoidon laatua konkreettisemmin. Asiakkaan, omaisten ja henkilöstön laatua koskevien kokemusten mittaamiseksi laaditaan kyselyitä, joita voidaan seurata jatkuvasti. Koska RAI-järjestelmä on nykyään lakisääteinen, luomme yhtenäiselle koulutukselle toimintamallin. RAI-järjestelmän käytössä tarvitaan tietty osaamistaso riippuen siitä, millä toiminnan tasolla työskentelee.

Hanke vai kehittäminen?

Vaikka hanke kestää vuoden 2023 loppuun, tavoitteena on luonnollisesti se, että hanketyön sisältö ja tulokset johtavat toiminnan kestävään kehitykseen. Olisi ajan ja resurssien hukkaamista, jos kaikki pantaisiin kirjoituspöydän laatikkoon hankkeen päätyttyä. Me hankkeen parissa työskentelevät toivomme, että voimme tehdä toimintojen kanssa yhdessä työtä toimivien toimintamallien aikaansaamiseksi. Meillä on jo nyt hyvät yhteydet kentälle, mutta toivottavasti saamme vielä useampia toimipisteitä mukaan.