Siirry sisältöön
Yleinen

H-talo suunnitellaan esteettömäksi ja kaikille tasavertaiseksi

Visualisointikuva H-rakennuksen aulasta, näkymä hissiaulasta pääovelle.
Suuren sairaalarakennuksen ovella kuka tahansa voi tuntea olonsa epävarmaksi. Löytääkö oikeaan paikkaan? Miten ilmoittautua? Mistä pyörätuolilla pääsee kulkemaan? Löytyykö oikea hoitotila, jos ei näe hyvin? H-taloon erilaisten ihmisten on helppo tulla ja he voivat asioida siellä tasavertaisesti.

H-talo suunnitellaan ja toteutetaan esteettömäksi. Esteettömässä ympäristössä ihmisten moninaisuus on huomioitu ja yhdenvertainen asiointi onnistuu kaikilta tasa-arvoisesti. Rakennuksen ympäristöstä ja sisätiloista tehdään mahdollisimman helppokäyttöiset, turvalliset ja miellyttävät sekä asiakkaille että henkilökunnalle.

Esteettömyys on laaja käsite. Liikkumisen lisäksi siinä otetaan huomioon myös esimerkiksi näkemiseen, kuulemiseen, ymmärtämiseen, opastamiseen ja viestintään liittyvät asiat. Esteettömyystarpeita on monenlaisia, eivätkä ne aina näy ihmisestä ulospäin. Julkisille rakennuksille asetetut vaatimukset ja laki ohjaavat tasa-arvoiseen ja esteettömään suunnitteluun.

Esteettömyys hyödyttää kaikkia

Esteettömyys on monille ihmisryhmille välttämätöntä, mutta siitä on suuresti hyötyä myös muille tilojen käyttäjille. Esimerkiksi aistiystävällisyydestä ja selkeydestä on apua kaikille.

H-talon sisällä esteettömyys on huomioitu kaikissa asiakkaiden ja henkilökunnan tiloissa. Suunnittelu ulottuu myös H-talon ympäristöön. H-taloon tuleminen ja ylipäätään sairaala-alueella liikkuminen tehdään kaikille mahdollisimman sujuvaksi ja turvalliseksi.

Esteettömyys ei ole erillinen kokonaisuus suunnittelussa, vaan se on asia, joka tulee huomioiduksi koko rakennushankkeen ajan kaikessa tekemisessä. Ensin suunnittelijan pöydällä, sitten hankinnassa ja lopuksi H-talon rakentamisessa sekä ylläpidossa. Kyse on laadukkaasta suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Esteettömyyden toteutumista edistetään monin tavoin

Esteettömyyden suunnittelussa hyödynnetään monipuolista osaamista ja tehdään yhteistyötä eri ryhmien kanssa.

Hankkeessa mukana olevilla arkkitehtitoimistoilla on pitkä kokemus sairaala- ja muiden julkisten tilojen suunnittelusta. Sairaanhoitopiirin tekninen yksikkö tuntee sairaalarakentamisen vaatimukset. Hoitotoiminnan henkilökunnan edustajat tuovat esille hoitotyössä kohtaamiaan haasteita esteettömyyteen liittyen. Rakentajat ovat mukana tuomassa näkemystään toteutuksesta.

Hankkeen aikana on kuultu eri potilasyhdistysten, vammais- ja vanhusneuvoston edustajia. Vaasan kaupungin esteettömyyskoordinaattori antoi lausuntonsa suunnitelmiin lupavaiheessa. Hän on myös osallistunut esimerkiksi kehittämispalavereihin.

H-talon toteuttava Bothnia High 5 -allianssi ohjaa ja vastaa esteettömyyden toteutumisesta. Hankkeen tärkeimmissä tavoitteissa on mukana esteettömyys, ja sitä seurataan säännöllisesti avaintulosmittariston avulla.

H-talon esteettömyyden suunnittelu ja toteutus on onnistunut, kun erilaiset ihmiset voivat asioida rakennuksessa sujuvasti ja tasa-arvoisesti.

Konkreettisia esimerkkejä H-talon esteettömyyssuunnittelusta

 • Kaikissa tiloissa sekä kalusteiden sijoittelussa on huomioitu riittävät mitoitukset, jolloin esimerkiksi pyörätuolilla liikkuminen onnistuu tai valkoista keppiä käyttävä henkilö mahtuu kulkemaan.
 • Pinnoista tehdään tasaisia ja luistamattomia. Luiskien kaltevuus on sopiva pyörätuolille.
 • Materiaaleilla ja väreillä sekä riittävällä ja häikäisemättömällä valaistuksella vaikutetaan tilan saavutettavuuteen, hahmotettavuuteen ja turvallisuuteen.
 • Sisällä käytettävät värit on suunniteltu miellyttäviksi. Niiden avulla myös opastetaan liikkumista, esimerkiksi hissiaulat erottuvat paremmin tehostevärien ansiosta. Lattioiden väri rajaa eri tilavyöhykkeitä tai käytävä- ja hoitoalueita.
 • Pääreitti merkitään lattiaan taktiilimerkinnöillä, eli ohjauslistoilla, jotka auttavat näkövammaisia liikkumaan rakennuksessa.
 • Kaikumista ja hälyä vähennetään materiaalivalinnoilla.
 • Heikkokuuloisten kuulolaitteen äänisignaalia parannetaan tekniikan avulla.
 • Pysäköintialueiden ja H-talon väliin sijoitetaan levähdyspaikkoja.
 • Liikuntaesteisten pysäköinti suunnitellaan ovien läheisyyteen, ja niistä on turvallinen kulku ovelle.
 • Selkeä opastus auttaa ihmisiä löytämään helposti perille.
 • Opasteita on riittävästi ja ne ovat helposti ymmärrettäviä.