Siirry sisältöön
Yleinen

Ikäihmisten elintapaohjauksen toimintamallia testataan hyvinvointialueella

Muistisairaudet lisääntyvät väestön ikääntyessä, mutta niiden riskitekijöihin voidaan vaikuttaa elintapoja muuttamalla. Hyvinvointialueella on aloitettu elintapaohjauksen monimuotoisen toimintamallin kokeilu, jota Pohjanmaan Tulevaisuuden sote-keskus-hanke koordinoi.

Elintapaohjauksen toimintamallin tarkoituksena on motivoida ja tukea ikäihmisiä elintapaohjauksessa monipuolisen ohjelman avulla. Suomalainen FINGER-tutkimus osoitti, että noudattamalla monipuolista elintapaohjelmaa voidaan parantaa ikääntyneiden kognitiivisia toimintoja ja ehkäistä muistitoimintojen heikentymistä (Lähde: THL). Toimintamallin tavoitteena on asiakkaan elämänlaadun ylläpitäminen ja parantaminen, muistisairauksien ja muiden kansansairauksien ehkäiseminen ja päivittäisistä toiminnoista selviytymisen ylläpitäminen mahdollisimman pitkään.

Vähänkyrön terveysasema, Närpiön seniorivastaanotto sekä Mustasaaren geriatrinen poliklinikka osallistuvat elintapaohjauksen toimintamallin testaukseen. Asiakkaat ovat kotona asuvia 65–75-vuotiaita, joilla on muistisairauksien riskitekijöitä kuten esimerkiksi kohonnut verenpaine tai korkeat kolesteroliarvot ja heidät ohjataan monimuotoiseen elintapaohjaukseen. He käyvät 3–5 kertaa vastaanotolla ja käynneillä puhutaan ravitsemuksesta, liikunnasta, muistiharjoittelusta, sydän -ja verisuonisairauksien riskitekijöiden hallinnasta, arjessa jaksamisesta sekä unesta. 

Asiakkaiden kanssa käydään läpi heidän nykyinen tilanteensa kyselyn, haastattelun ja mittausten avulla ja tehdään konkreettinen suunnitelma elintapaohjauksen toteutukselle. Ryhmämuotoista toimintaa ohjauksessa testataan myös elintapaohjauksessa. Kokeilussa mukana olleet asiakkaat kutsutaan uudestaan vastaanotolle syksyllä ja silloin arvioidaan, miten asiakkaat ovat kokeneet elintapamuutoksen ja ovatko he saaneet ylläpidettyä toivottuja muutoksia.

Kokeiluun osallistuvan henkilöstön ajatuksia ikäihmisten elintapaohjauksen kehittämistyöstä Pohjanmaan hyvinvointialueella


– On hienoa olla mukana kehittämistyössä ja samalla pystyä keskustella ja ohjata ikäihmiset heidän terveyteensä ja hyvinvoinnissa. Konkreettisien testien avulla voidaan osoittaa asiakkaiden vahvuuksia ja heikkouksia. Seuranta elintapaohjauksessa on tärkeää, sanoo Närpiön seniorineuvoja Harriet Harf.

– Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminta on vasta alussa, joten mielenkiintoista lähteä mukaan miettimään yhtenäisiä toimintatapoja. Moniammatillinen yhteistyö on tavallaan jo tuttua, mutta tässä hyvä mahdollisuus laajentaa näkökulmaa. Eri ammattiryhmien välinen yhteistyö ja toimintamallien yhdessä luominen on ensiarvoisen tärkeää, kuvaileeVähänkyrön terveysaseman sairaanhoitaja Jaana Tuovinen elintapaohjauksen kehittämistyötä.

Mustasaaren vanhushoidon koordinaattori Johanna Silfver-Forsbacka kokee, että on ollut mielenkiintoista olla projektissa mukana jo suunnitteluvaiheessa ja pitää tärkeänä ennaltaehkäisevien palvelujen panostamista. Hän tiivistää tulevaisuuden haasteita näin:

– Luulen, että haasteena on löytää asiakkaat oikeaan aikaan ennen kuin krooniset sairaudet alkavat kehittyä. Riskitekijöihin tulee puuttua ajoissa ja on tärkeää, että tiedetään, mihin asiakkaat ohjataan ennaltaehkäiseviin palveluihin.

Terveiden elintapojen ylläpitäminen on usein haasteellista ja kokeiluun osallistuville on järjestetty kolmepäiväinen motivoivan haastattelun koulutus sekä suomeksi että ruotsiksi.   Menetelmän avulla autetaan asiakasta löytämään omat muutostavoitteensa ja myös ratkaisuehdotuksia niihin. Koulutus on saanut hyvää palautetta. Harriet, Jaana ja Johanna kokevat saaneensa koulutuksesta hyviä työkaluja omaan työhönsä ikäihmisten ohjauksessa. Syksyllä jatketaan elintapaohjauksen työpajapäivillä, jolloin arvioidaan kokeilun tulosten perusteella toimintamallia. Silloin saadaan myös asiakkailta palautetta kokeilusta. Toivottavasti asiakkaat ja henkilökunta kokevat toimintamallin hyödylliseksi, jotta malli voidaan tulevaisuudessa ottaa käyttöön koko Pohjanmaan alueella.