Siirry sisältöön

Aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelut, osastohoito

Pixne-klinikka on hoito- ja kuntoutusyksikkö miehille ja naisille, joiden on tarve miettiä riskikäyttöään/päihteidenkäyttöään/riippuvuuttaan (alkoholi, lääkkeet, huumeet, pelit). Kohderyhmämme ovat yli 18-vuotiaat miehet ja naiset.

Osasto on suljettu akuuttipsykiatrinen osasto. Osastolla on 18 potilaspaikkaa,13 akuuttipaikkaa-ja 5 psykogeriatrista paikkaa. Tarjoamme hoitoa vuorokauden ympäri. Osastolla hoidetaan henkilöitä (18-vuotiaasta ylöspäin), joilla on elämän eri osa-alueilla tullut psyykkisiä ongelmia.

Psykiatrian tutkimus- ja kuntoutusosasto on aikuisille suunnattu suljettu tutkimus- ja kuntoutusosasto.
Osastollamme hoidetaan potilaita jotka tarvitsevat pidempiaikaista psykiatrista kuntoutusta ja tutkimusta. Osaston 10 potilaspaikkaa.

Päihdepsykiatrian osasto on jaettu päihdehoitoon ja psykiatriseen hoitoon. Osastolla on kaikkiaan 21 hoitopaikkaa ja se tarjoaa hoitoa ympäri vuorokauden.