Siirry sisältöön

Vuodesta 1987 Pixne-klinikka on ottanut Suomen ruotsinkielisiltä alueilta ja Ahvenanmaalta vastaan asiakkaita, joilla on erilaisia riippuvuusongelmia. Pixne-klinikka on ainoa laitos, joka tarjoaa Suomessa ruotsinkielistä kuntouttavaa päihdehoitoa. Riippuvuusongelmista puhutaan usein tunnesairautena ja tiedämme, että myönteisessä hoitoprosessissa on tärkeää saada tukea niin kutsutulla tunnekielellään. Kaikkiin kieliryhmiin kuuluvat ovat tervetulleita meille, mutta hoito tapahtuu ruotsiksi. 

Kotikuntasi sosiaalityöntekijä, päihdehuollon koordinaattori tai A-klinikka/ riippuvuusklinikka voi pyynnöstäsi antaa sinulle kuntoutustarpeesi mukaan palvelupäätöksen / niin kutsutun maksusitoumuksen hoitoon Pixne-klinikalla. 

Hoitoonohjaus työterveyshuollosta, erikoissairaanhoidosta tai lastensuojelun kautta voi olla joskus hyvä tuki sinulle, kun haet maksusitoumusta kotikuntasi sosiaalityöntekijältä. 

Miltä hoito näyttää?

  • Kestää usein 4, 6 tai 8 viikkoa 
  • Tarkka aika suunnitellaan kunkin asiakkaan kanssa 
  • Asiakas asuu Pixne-klinikalla koko perushoitojakson ajan 
  • Mahdollisuus ympäristönvaihdokseen, kotoa pois pääsemiseen ja näin uusien rutiinien luomiseen on tärkeä etu 
  • Jokaisella asiakkaalla on oma yhteyshenkilö 
  • Hoitoon sisältyy mahdollisuus säännölliseen lääkärikontaktiin 

Kuntoutuksen tavoitteena on tiedottaa ja lisätä tietoa riippuvuudesta ja riippuvuussairauksista sekä herättää tajuamaan väärinkäytöstä johtuvia fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia seurauksia. Perustavoitteena on löytää ja opetella tapa elää vapaana päihteistä/peleistä ja voida hyvin. 

Kahdentoista askeleen ohjelman mukaan riippuvuusongelma on ensisijainen mutta kroonisesti etenevä ja pitkällä aikavälillä hengenvaarallinen. Riippuvuusongelmat ovat hoidettavissa olevia, mutta vaativat pitkän toipumisprosessin. 

Ennen kotiuttamista laaditaan siksi jälkihoito-ohjelma. 

Kuntoutus muodostuu luennoista, ryhmäkeskusteluista, yksilökeskusteluista, rentoutusharjoituksista, osallistumisesta AA/NA/GA-kokouksiin ja joskus parantuneiden tai aktiivisesta riippuvuudesta/päihteidenkäytöstä toipuneiden tai toipuvien vierailuista/luennoista. 

Pixne-klinikalla on mahdollisuus kaikille sopivaan liikuntaan, kuten esimerkiksi kävelyretkiin, ja kävelymatkan päässä on Pixne urheilu-/jäähalli, jossa on mahdollisuus käydä kuntosalissa, pelata tennistä tai sulkapalloa sekä mahdollisuus luisteluun/curlingiin. Ulkokuntosali ja pururata (latupohja) ovat myös lähellä. 

Rentouttamistarkoituksessa ja vieroitushoitona tarjotaan akupunktiota. 

Luentojen ja ryhmäkeskustelujen aikana käsitellään muun muassa riippuvuutta ja sen seurauksia lääketieteelliseltä kannalta (fyysinen ja psyykkinen/henkinen) ja sitä, miten käyttö vaikuttaa suhteisiin lähipiirissä (sosiaalinen). Lisäksi luennot sisältävät sellaisia aiheita kuin tavoitteet ja motivaatio, itsetuntemus ja tulevaisuudentoivo. keskustelumuodossa on helpompi osallistua käsiteltäviin aiheisiin.  

Tehtävien ja selvitysten kautta on tarkoitus päästä selvyyteen siitä, mitä nykyisessä elämäntyylissä pitäisi muuttaa ja tehdä sen jälkeen päätös muutoksesta. 

Paljon aikaa käytetään siihen, että uskalletaan ”katsoa totuutta silmiin” – rehellisyys on A ja O nykyisen oman itsensä löytämisessä. 

Näin voi tehdä realistisen suunnitelman muutoksesta ja parantumisesta. 

Intervallihoito

Jälkihoitosuunnitelman tulee tukea toipumisprosessia ja jo perushoitovaiheen päättymisen yhteydessä voi olla tarve tehokkaamman jälkihoidon tiedustelemiseen ja suosittelemiseen.  

Monille mahdollisuus niin kutsuttuihin intervalliviikkoihin vahvistaa prosessia. Intervalliviikko/-viikot toteutetaan yhdessä muiden, perushoidossa olevien asiakkaiden kanssa.

Seurantaviikonloppu/-päivät

Seurantaviikonloppu/-päivät järjestetään ja kutsut lähetetään niille, joita on kuntoutettu viime vuosien aikana. Kuitenkin myös ne, joiden kuntoutuksesta on pidempi aika, ovat tervetulleita Pixne-klinikalle. Ottamalla yhteyttä meihin Pixne-klinikalla voi ilmoittautua ja saada lisätietoa. 

Jälkihoitokeskustelut

Meillä voi hyvin, mikäli kotikunta siihen suostuu, jatkaa jälkihoitokeskusteluja päättyneen perushoitojakson jälkeen. Tätä avohoidon muotoa voi verrata terapeuttiseen tukikeskusteluun ja siihen liittyvään seurantaan kotikunnan päihdehuollossa. 

Jälkihoito ryhmässä 

Pixne-klinikalla järjestetään kerran kuukaudessa jälkihoitoa ryhmässä. Ryhmään ovat tervetulleita kaikki, jotka ovat olleet kuntoutuksessa meillä. Ryhmä kokoontuu ilta-aikaan joka kuukauden ensimmäisenä tiistaina.

Sinä aikana, kun olet kuntoutuksessa Pixne-klinikalla, omaisillasi (perheellä ja muilla läheisillä) mahdollisuus tulla suostumuksellasi keskustelemaan tänne henkilökunnan kanssa.  

Pixne-klinikalla omaiset, perhe ja muut läheiset saavat tietoa ja opastusta Pixne-klinikan kuntoutuksesta ja siitä, miten kuntoutusjaksolle pääsee. 

Läheiset ja omaiset ovat tärkeitä toipumisessa, ja tarjoamme aiemmin kuvattuja yksilökeskusteluja, perhekeskusteluja ja myös kokonaisia viikonloppuja, joissa keskitytään läheisriippuvuuteen ja itsestä huolehtimiseen. 

Päihteidenkäyttö vaikuttaa voimakkaasti lähipiiriin ja on helppo ajautua käyttäytymismalleihin, jotka harvoin vastaavat omia toiveita ja arvoja (läheisriippuvuus). Käyttäytyminen muuttuu usein salakavalasti ja vähitellen, ellei sitä tehdä näkyväksi keskusteluissa muiden kanssa. Tavallisesti ei myöskään ole mahdollisuutta jakaa huoliaan kenenkään kanssa. 

Tämän mahdollisuuden me voimme antaa sinulle. – Saat kertoa ja saat vastauksia moniin kysymyksiin, jotka painavat mieltäsi!  

Kotikuntasi sosiaalityöntekijä, päihdehuollon koordinaattori tai A-klinikka/ riippuvuusklinikka voi pyynnöstäsi antaa sinulle kuntoutustarpeesi mukaan palvelupäätöksen / niin kutsutun maksusitoumuksen hoitoon Pixne-klinikalla. 

Hoitoonohjaus työterveyshuollosta, erikoissairaanhoidosta tai lastensuojelun kautta voi olla joskus hyvä tuki sinulle, kun haet maksusitoumusta kotikuntasi sosiaalityöntekijältä. 

Yhteystiedot

Mogårdeninkuja 3, 66 100 Maalahti

Avoinna vuorokauden ympäri, suljettu 1.7. – 4.8.2024.

Pixne-klinikka, ympäri vuorokauden 24/7

Päihdehuollon päällikkö Camilla Berts-Orre, (arkisin 8–16)

Meihin saa myös yhteyden sähköpostilla camilla.berts-orre@ovph.fi
Olemme myös Facebookissa: Pixnekliniken