Siirry sisältöön

Hoito perustuu siihen, että kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia ja heillä on oikeus hyvään hoitoon iästä, uskonnosta, kansallisuudesta, rodusta tai sosiaalisesta asemasta riippumatta. Hoitoajan pituus on yksilöllinen ja se arvioidaan sairauden ja oireiden perusteella.

Me potilaiden hoidosta vastaavat olemme moniammatillinen työryhmä.

Tarvittaessa osastohoidossa käytetään perheterapeutin, toimintaterapeutin, fysioterapeutin, sairaalateologin ja liikunnanohjaajan palveluita. Osaston henkilökuntaa sitoo salassapitovelvollisuus ja heillä on valmiudet kohdata potilaita molemmilla kotimaisilla kielillä. Myös tulkkipalveluita voidaan käyttää.

Päihdehoito

Päihdehoidossa on yhteensä 11 hoitopaikkaa, josta kaksi hoitopaikkaa ovat selviämishoitopaikkoja ja yhdeksän ovat katkaisu- ja vieroitushoitopaikkoja.

Päihdehoito on tarkoitettu aikuisille yli 18- vuotiaille potilaille, joiden päihteiden käytön katkaisu tai päihteistä vieroittautuminen ei onnistu avohoidon palveluiden avulla. Päihdehoito on vapaaehtoista ja perustuu yksilölliseen hoitosuunnitelmaan.

Päihdehoito toimii matalalla kynnyksellä, lähetettä ei tarvita. Päihdehoitoon tulee soittaa etukäteen numeroon 06 213 2400 ja kysyä, onko paikkaa vapaana.

Hoidon tavoitteena on saada potilaan pitkään jatkunut päihteiden käyttö loppumaan. Potilaille tehdään hoitosuunnitelma, jossa huomioidaan hänen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen tilanne. Lisäksi arvioidaan mahdollinen jatkohoidon tarve. Tarvittaessa teemme yhteistyötä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa.

Selviämishoito

Selviämishoitoa tarjotaan päihtyneelle potilaille hoidon alkuvaiheessa. Tarkoituksena on varmistaa potilaan turvallinen selviäminen akuutista päihtymystilasta.

Katkaisu- ja vieroitushoito

Katkaisu- ja vieroitushoidon tarkoituksena on pitkään jatkuneen päihteidenkäytön katkaisu sekä vieroitusoireiden lievittäminen. Runsaasta päihteidenkäytöstä johtuvia akuutteja vieroitusoireita ja komplikaatioita hoidetaan yleensä lääkityksen avulla. Lääkeriippuvuudesta kärsiville tehdään lääkärin määräämä lääkkeiden alasajo-ohjelma.

Katkaisu- ja vieroitushoidon aikana voidaan selvitellä potilaiden akuutteja kriisitilanteita ja yhdessä potilaan kanssa tehdään jatkohoitosuunnitelma päihteettömyyttä tukemaan. Hoito toteutetaan potilaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Lisäksi korvaushoidon aloittamisjakso hoidetaan Päihdepsykiatrian osastolla.

Psykiatrinen hoito

Psykiatrisessa hoidossa on 10 hoitopaikkaa. Osastolla hoidetaan hoidon tarpeiltaan vaativia potilaita, joilla on mielenterveys- ja/tai päihderiippuvuus. Tullaksesi psykiatriseen hoitoon, tarvitset lääkärin lähetteen. Lähete voidaan kirjoittaa terveyskeskuksesta, yhteispäivystyksestä, työterveyshuollosta tai psykiatrian avohoidosta.

Psykiatrinen hoito voidaan toteuttaa vapaaehtoisesti tai potilaan tahdosta riippumatta mielenterveyslakiin perustuen. Hoidon aikana voidaan potilaan perusoikeuksia joutua rajoittamaan. Itsemääräämisoikeuden rajoitukset perustuvat aina mielenterveyslakiin ja niiden tavoitteena on suojata potilasta. Täältä löydät lisää tietoa psykiatrisesta tahdosta riippumattomasta hoidosta ja potilaan oikeuksista.

Hoidon aikana tehdään psykiatrinen arvio ja laaditaan moniammatillinen hoitosuunnitelma. Hoitojakson aikana voidaan tehdä kotikäyntejä. Teemme yhteistyötä kotikunnan avohoidon kanssa ja pyrimme järjestämään perhekeskusteluja tai verkostotapaamisia. Ennen uloskirjoitusta potilaalle järjestetään tarkoituksenmukainen jatkohoito.

Psykiatrisen hoidon ulko-ovet ovat suljettuna eli kulku on rajoitettua. Potilas voi saada vapaan kulun eli luvan liikkua vapaasti sairaala-alueella voinnin niin salliessa. Lomista ja asioinnista sairaala-alueen ulkopuolella sovitaan erikseen.

Lääkitys on yksi osa psykiatrista hoitoa. Osastonlääkäri arvioi lääkityksen tarpeen ja huolehtii seurannasta sekä lääkemuutoksista.

Matkapuhelimet ja tietokoneet

Voit käyttää puhelintasi ja kannettavaa tietokonettasi osastolla. Huomioithan kuitenkin muiden potilaiden yksityisyyden. Päihdehoidossa on tiettyjä puhelinaikoja, joita toivotaan potilaiden pyrkivän noudattamaan.

Rahat ja arvotavarat

Sairaala ja henkilökunta eivät vastaa arvotavaroistasi, rahoistasi tai vaatteistasi, eivät myöskään tavaroistasi, jotka olet jättänyt säilytykseen. Vältä turhien tavaroiden ottamista mukaan osastolle.

Turvallisuus

Vältä vaarallisten ja terävien tavaroiden (esimerkiksi sakset, puikot, veitset) sekä lasitavaroiden tuomista osastolle. Sinun ja muiden turvallisuuden vuoksi näitä tavaroita säilytetään huoneessasi lukitussa laatikossa.

Vapaa kulku

Vapaan kulun käyttö on mahdollista voinnin mukaan ja siitä sovitaan lääkärin ja muun hoitohenkilökunnan kanssa.

Lomat

Lomista sovitaan lääkärin ja muun hoitohenkilökunnan kanssa.

Ateriat

Ateriat syödään osaston potilasruokasalissa.

Yhteystiedot

Päihdehoito:

Kanslia 06 213 2400

Osastonhoitaja Sofia Storfors 044 323 2175

Apulaisosastonhoitaja Sara Korhonen 040 489 2854

Psykiatrinen hoito:

Kanslia 06 213 2200

Osastonhoitaja Sofia Storfors 044 323 2175

Apulaisosastonhoitaja Johanna Kujanpää 040 661 8580

Osoitetiedot

Päihdepsykiatrian osasto

H-talo, 7-kerros

Hietalahdenkatu 2-4

65100 Vaasa

Avoinna: Ympäri vuorokauden