Siirry sisältöön

Hoidon tavoitteena on ylläpitää ja edistää potilaan kokonaisvointia. Potilaan hoitoa ohjaa moniammatillisen tiimin laatima yksilöllinen hoitosuunnitelma. Potilasta pyritään ohjaamaan ja tukemaan päivittäisissä toiminnoissa. Potilaskeskeisyys on meille tärkeä asia. 

Osaston arkea

Jokaisella potilaalla on omahoitajaryhmä, jonka tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa hoito potilaan, työryhmän ja omaisten kanssa. Mielestämme on tärkeää, että potilaiden omaiset vierailevat osastolla ja osallistuvat potilaan hoitoon. Moniammatillinen työryhmä käy yhdessä potilaan kanssa potilaan elämäntilannetta läpi ja tekee hoitosuunnitelman.

Osastolla järjestetään myös erilaista ohjelmaa, kuten keskusteluryhmiä, jumpparyhmiä ja kävelyryhmiä. Potilas osallistuu oman hoitosuunnitelman ja viikko-ohjelman mukaan hänen kuntoutustaan tukeviin eri aktiviteetteihin.

Jatkohoito

Suunniteltu jatkohoito taataan aina. Jatkohoito suunnitellaan yksilöllisesti moniammatillisessa tiimissä.

Vierailuajat

Psykiatrian tutkimus- ja kuntoutusosasto sijaitsee H-talon seitsemännessä kerroksessa Hietalahdessa. Osaston vierailuaika on klo. 13.00-15.00 ja 17.00- 18.30 tai erillisen sopimuksen mukaan.

Miten saan hoitoa?

Osastollemme tullaan useimmiten muiden osastojen kautta tai lähetteellä poliklinikan kautta. 

Yhteystiedot

Hietalahdenkatu 2-4, H-talo 7-kerros, Vaasa 65100

Avoinna ympäri vuorokauden


Osastonhoitaja Camilla Sundström

Apulaisosastonhoitaja Yvonne Stenbacka