Siirry sisältöön

Hoitomme perustuu siihen, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja kaikilla on oikeus hyvään hoitoon iästä, uskonnosta, kansallisuudesta ja yhteiskunnallisesta asemasta huolimatta.  

Hoito osastollamme voi olla vapaaehtoista tai vastoin potilaan omaa tahtoa. Tarkkailun ja hoidon aikana voidaan potilaan perusoikeuksia joutua rajoittamaan. Rajoitukset perustuvat mielenterveyslakiin ja niiden tavoitteena on suojata potilasta www.finlex.fi/mielenterveyslaki Täältä löydät lisätietoja potilaan tahdosta riippumattomasta psykiatrisesta hoidosta ja tietoa potilaan oikeuksista https://valvira.fi/sosiaali-ja-terveydenhoito/tahdosta-riippumaton-hoito

Akuuttipsykiatrian osaston ovet ovat suljettuna eli kulku on rajoitettua. Potilas voi vointinsa perusteella saada vapaakulun, eli luvan liikkua vapaasti sairaala-alueella. Lomista ja asioinneista sairaala-alueen ulkopuolella sovitaan erikseen. 

Lääkitys on yksi osa psykiatrista hoitoa. Osastonlääkäri arvioi lääkityksen tarpeen ja huolehtii seurannasta sekä lääkemuutoksista. 

Hoitoaika osastollamme vaihtelee. Se arvioidaan aina yksilöllisesti sairauden ja oireiden mukaan. 

Kuinka osastohoitoon tullaan?

Tullaksesi osastohoitoon tarvitset lääkärin lähetteen. Lähete voidaan kirjoittaa mm. terveyskeskuksesta, mielenterveystoimistosta, psykiatrian poliklinikka, yhteispäivystys, työpaikan terveydenhuollosta tai yksityisen sektorin lääkäriltä.

Lähete voi olla tavallinen lähete, jolloin tulet vapaaehtoisesti hoitoon, tai mielenterveyslain mukainen tarkkailulähete, mikä tarkoittaa, että tulet tahdostasi riippumatta muutaman päivän tarkkailujaksolle. 

Omahoitaja tukena hoidossa

Omahoitaja vastaa yhdessä lääkärin kanssa potilaan kokonaishoidosta. Hänellä on aikaa potilaalle ja hän kuuntelee, keskustelee sekä auttaa käytännön asioissa. Omahoitaja kuuntelee potilaan läheisiä ja huolehtii, että he voivat olla mukana tämän hoidossa. 

Omahoitaja on osa moniammatillista työryhmää. Hän toimii yhteyshenkilönä osastomme ja muiden viranomaisten välillä. 

Hoidon aikana tehdään psykiatrisen voinnin arvio ja moniammatillinen hoitosuunnitelma. Hoidon aikana voidaan myös tehdä kotikäynti. Yhteistyötä tehdään kotikunnan avohoidon kanssa. Tarpeen mukaan järjestetään perhekeskusteluja ja/tai verkostopalavereja.

Jatkohoidosta suunnitellaan yhdessä potilaan kanssa. Jatkohoito määräytyy potilaan kotikunnan ja hoidontarpeen mukaan.

Osastomme henkilökuntaan kuuluu: 

 • psykiatrisia sairaanhoitajia 
 • mielenterveyshoitajia ja lähihoitajia 
 • osastonlääkäri 
 • osastonsihteeri 
 • sosiaalityöntekijä ja psykologi 
 • laitoshuoltaja 

Tarvittaessa osastolle on mahdollista saada perheterapeutti, fysioterapeutti, toimintaterapeutti ,kuntohoitaja ja sairaalapastori.

Osastomme henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus sekä molempien kotimaisten kielten kielitaito. Tulkkipalveluja käytetään tarvittaessa. 

Matkapuhelimet ja kannettavat tietokoneet 

Voit käyttää omia laitteitasi osastolla. Huomioithan kuitenkin muiden potilaiden yksityisyyden. Sinulle voidaan soittaa myös osastolle suoraan potilaspuhelimeen, puhelinnumeron saat kansliasta. 

Rahat ja arvotavarat 

Sairaala ja henkilökunta eivät vastaa arvotavaroistasi, rahoistasi tai vaatteistasi, eivätkä myöskään tavaroistasi, jotka olet jättänyt säilytykseen. Älä ota turhia tavaroita mukaan osastolle. Arvotavarat ovat omalla vastuullasi.

Turvallisuus 

Vältä vaarallisten ja terävien tavaroiden mukaan ottamista osastolle. Sinun ja muiden potilaiden turvallisuuden vuoksi on tärkeää,että vaarallisia tavaroita säilytetään omassa huoneessa lukitussa laatikossa, esim. terävät esineet (sakset, puikot, veitset) ja lasitavarat.

Vapaakävely 

Vapaakävelyä voidaan joutua rajoittamaan voinnista riippuen, tai jos siitä sovitaan lääkärin ja henkilökunnan kanssa.

Lomat 

Kaikki lomat sovitaan etukäteen lääkärin ja hoitohenkilökunnan kanssa.

Osaston ruokailuajat 

 • Aamupala kello 8.00 
 • Lounas kello 11.00 
 • Kahvi kello 13.00 
 • Päivällinen kello 15.30 
 • Iltapala kello 19.00 
 • Yöpala kello 21.00 

Vierailuaika

Vierailuajat ovat kaikkina päivinä kello 14 ja 19 välisenä aikana tai sopimuksen mukaan. Vierailuaika muilta osastoilta kello 14 ja 15.

Yhteystiedot

Hietalahdenkatu 2-4, H-talo, 8. kerros, 65100 Vaasa

Vaasan keskussairaala, akuuttipsykiatrian osasto (avoinna kellon ympäri)

Puhelinnumero

Osastonhoitaja Gunilla Richardsson

Apulaisosastonhoitaja Elisabeth Krooks