Siirry sisältöön

Hoitomme perustuu siihen, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja kaikilla on oikeus hyvään hoitoon iästä, uskonnosta, kansallisuudesta ja yhteiskunnallisesta asemasta huolimatta.  

Hoito osastollamme voi olla vapaaehtoista tai vastoin potilaan omaa tahtoa. Tarkkailun ja hoidon aikana voidaan potilaan perusoikeuksia joutua rajoittamaan. Rajoitukset perustuvat mielenterveyslakiin ja niiden tavoitteena on suojata potilasta.  

Osastomme ovet ovat suljettuna eli kulku on rajoitettua. Potilas voi vointinsa perusteella saada vapaakulun, eli luvan liikkua vapaasti sairaala-alueella. Lomista ja asioinneista sairaala-alueen ulkopuolella sovitaan erikseen. 

Lääkitys on yksi osa psykiatrista hoitoa. Osastonlääkäri arvioi lääkityksen tarpeen ja huolehtii seurannasta sekä lääkemuutoksista. 

Hoitoaika osastollamme vaihtelee. Se arvioidaan aina yksilöllisesti sairauden ja oireiden mukaan. 

Kuinka osastohoitoon tullaan?

Tullaksesi osastohoitoon tarvitset lääkärin lähetteen. Lähete voidaan kirjoittaa mm. terveyskeskuksesta, mielenterveystoimistosta, työpaikan terveydenhuollosta tai yksityisen sektorin lääkäriltä. 

Lähete voi olla tavallinen lähete, jolloin tulet vapaaehtoisesti hoitoon, tai mielenterveyslain mukainen tarkkailulähete, mikä tarkoittaa, että tulet tahdostasi riippumatta muutaman päivän tarkkailujaksolle. 

Sisäänkirjoitus tavallisella lähetteellä tapahtuu akuuttipsykiatrian poliklinikalla tai psykogeriatrisen poliklinikan kautta arkisin klo 8-15.30, mikäli sisäänkirjoitus tapahtuu iltaisin ja viikonloppuisin tai kyseessä on tarkkailulähete sisäänkirjoitus tapahtuu akuuttipsykiatrian osasto 1 kautta. 

Omahoitaja tukena hoidossa

Omahoitaja vastaa yhdessä lääkärin kanssa potilaan kokonaishoidosta. Hänellä on aikaa potilaalle ja hän kuuntelee, keskustelee sekä auttaa käytännön asioissa. Omahoitaja kuuntelee potilaan läheisiä ja huolehtii, että he voivat olla mukana tämän hoidossa. 

Omahoitaja on osa moniammatillista työryhmää. Hän toimii yhteyshenkilönä osastomme ja muiden viranomaisten välillä. 

Hoidon aikana voidaan tehdä kotikäynti. Yhteistyötä tehdään kotikunnan avohoidon kanssa. Tarpeen mukaan järjestetään perhekeskusteluja ja verkostopalavereja. 

Jatkohoidosta suunnitellaan yhdessä potilaan kanssa.

Osastomme henkilökuntaan kuuluu: 

 • psykiatrisia sairaanhoitajia 
 • mielenterveyshoitajia ja lähihoitajia 
 • osastonlääkäri 
 • osastonsihteeri 
 • sosiaalityöntekijä ja psykologi 
 • perheterapeutti, fysioterapeutti, toimintaterapeutti, liikunnanohjaaja ja sairaalapastori 
 • laitoshuoltaja 

Osastomme henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus sekä molempien kotimaisten kielten kielitaito. Tulkkipalveluja käytetään tarvittaessa. 

Matkapuhelimet ja kannettavat tietokoneet 

Voit käyttää omia laitteitasi osastolla. Huomioithan kuitenkin muiden potilaiden yksityisyyden. Sinulle voidaan soittaa myös osastolle suoraan potilaspuhelimeen, puhelinnumeron saat kansliasta. 

Rahat ja arvotavarat 

Sairaala ja henkilökunta eivät vastaa arvotavaroistasi, rahoistasi tai vaatteistasi, eivätkä myöskään tavaroistasi, jotka olet jättänyt säilytykseen. Älä ota turhia tavaroita mukaan osastolle. 

Turvallisuus 

Vältä vaarallisten ja terävien tavaroiden mukaan ottamista osastolle. Sekä sinun että muiden potilaiden turvallisuuden vuoksi on tiettyjen tavaroita ei säilytetä omassa huoneessa, esim. terävät esineet (sakset, puikot, veitset) ja lasitavarat. 

Vapaakävely 

Osasto on suljettu. Vapaakävelyä voidaan joutua rajoittamaan voinnista riippuen, tai jos siitä sovitaan henkilökunnan kanssa. 

Lomat 

Kaikki lomat sovitaan etukäteen hoitohenkilökunnan kanssa.

Osaston ruokailuajat 

 • Aamupala kello 8.00 
 • Lounas kello 11.10 
 • Kahvi kello 13.00 
 • Päivällinen kello 15.30 
 • Iltapala kello 19.00 
 • Yöpala kello 21.00 

Kaikille potilaille tarjotaan jatkohoito. Jatkohoito riippuu potilaan paikkakunnasta ja hoidon tarpeesta. 

Vierailuajat ovat kaikkina päivinä kello 14 ja 19 välisenä aikana tai sopimuksen mukaan. Vierailuaika muilta osastoilta kello 14 ja 15.

Yhteystiedot

Vaasan Keskussairaala, akuuttipsykiatrian osasto 2 (avoinna ympäri vuorokauden) 

Kanslia 06 213 2170

Osoite

Akuuttipsykiatrian osasto, Vaasa 

H-talo, 7. kerros

Hietalahdenkatu 2-4

65100 Vaasa