Siirry sisältöön

Palvelun kuvaus

Lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla on päävastuu lapsen hyvinvoinnista, kasvatuksesta ja huollosta.  Lasten ja perheiden kanssa työskentelevien viranomaisten on tuettava vanhempia ja huoltajia heidän tehtävässään kasvattajina sekä pyrkiä tarjoamaan perheelle välttämätöntä apua riittävän varhain sekä tarvittaessa ohjattava lapsi ja perhe lastensuojeluun. Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu tarkoittaa, että laaditaan asiakassuunnitelmat ja annetaan avohuollon tukitoimia. Lapsi- ja perhekohtaiseen lastensuojeluun kuuluvat myös lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto ja siihen liittyvä sijoitus kodin ulkopuolelle ja jälkihuolto. 

Lastensuojelun avohuollon tukitoimet 

Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelutyö on pääosin lastensuojelun avohuoltoa. Kaikille lastensuojelun asiakkaana oleville lapsille tehdään asiakassuunnitelma, johon sisältyvät tavoitteet ja tukitoimet. Tukitoimet suunnitellaan ja arvioidaan mahdollisimman pitkälle yhteistyössä lapsen ja perheen kanssa.  Lastensuojelun avohuollon tukitoimia ovat esimerkiksi tehostettu perhetyö ja perhekuntoutus. Tukitoimet räätälöidään lapsen tarpeiden mukaan. 

Lapsen huostaanotto ja siihen liittyvä sijoitus kodin ulkopuolelle  

Jos lastensuojelun avohuollon tukitoimet eivät ole riittäviä tai mahdollisia turvaamaan lapsen oikeutta turvalliseen ja eheään kasvuun, on lapsella oikeus huostaanottoon ja sijoitukseen kodin ulkopuolelle. Sijoitus kodin ulkopuolella tarkoittaa, että lapsen hoito ja huolto järjestetään sijoituksena perhehoitoon tai laitokseen. Kun lapsi sijoitetaan kodin ulkopuolelle, on arvioitava mahdollisuus sijoitukseen muun perheenjäsenen tai sukulaisen luo. Jatkotyössä lapsen ja perheen kanssa on tavoitteena, että koko perheen tilanne paranee niin, että lapsi voi palata kotiin.

Jälkihuolto 

Kun sijoitus kodin ulkopuolelle päättyy, on lapsi tai nuori usein erityisen tuen tarpeessa ja siksi oikeutettu jälkihuoltoon. Jälkihuolto päättyy, kun nuori täyttää 25 vuotta tai kun on kulunut viisi vuotta lastensuojelutarpeen päättymisestä. 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän yhteystiedot ja lastensuojelua tarjoavat palvelupaikat Pohjanmaan hyvinvointialueella

Käyntiosoite: Sosiaalikeskus, Vöyrinkatu 46, 65101 Vaasa 

Tiina Böling, johtava sosiaalityöntekijä, puh. 040 745 23 38 

Lapsiperheiden yhteydenotot, lastensuojeluilmoitukset ja neuvonta:

arkisin klo 8 – 12, puh. 06 325 2320  

Käyntiosoite: Perusturvaosasto, Vallinmäentie 43 (2. kerros), 66400 Laihia 

Puhelinaika klo 10–11:

Jenni Masanen, sosiaalityöntekijä, puh. 040 483 63 24

Elina Rantala, sosiaalityöntekijä, puh. 040 485 05 70

Käyntiosoite: Perhe- ja yksilöhuolto, Keskustie 4, Sepänkylä 

Kaikki uudet yhteydenotot ja lastensuojeluilmoitukset:

Puhelinaika: Maanantai, tiistai & perjantai klo 12–13, keskiviikko & torstai klo 8.30–9.30 

Pia Bäck, sosiaalityöntekijä (ma–to), puh. 06 218 41 55

Madeleine Svanström, Vt. sosiaalityöntekijä (ti–pe), puh. 06 218 41 64 

Perhepalveluiden ja lastensuojelun sosiaalityöntekijät

Linda Nyström, Vt. Sosiaalityöntekijä, Puh. 06 218 41 68

Marie Björklund, Sosiaalityöntekijä, Puh. 06 218 41 60

Sofia Vikberg, Sosiaalityöntekijä, Puh. 06 218 41 51

Niklas Hästbacka, Sosiaalityöntekijä, Puh. 06 218 41 57

Käyntiosoite: Sosiaalitoimisto, Öurintie 31, 66800 Oravainen 

Konsultaatiot ja lastensuojeluilmoitukset: ma-pe kl. 8-16, tfn. 050 463 27 70 

Susanne Nygård, sosiaalityöntekijä (puhelinaika klo 9–10), puh. +358 6 382 14 01 

Käyntiosoite: Lastensuojelun yksikkö, Malmin sosiaali- ja terveyskeskus 
Kolpintie 7 / Pohjanlahdentie 1, Sisäänkäynti H, 5. kerros, PL 111, 68601 Pietarsaari

Piia Kotanen, johtava sosiaalityöntekijä, puh. 0408051504

Hannah Sjölund, sosiaalityöntekijä ,  puh. 040 594 2657

Camilla Åstrand, sosiaalityöntekijä, puh. 040 160 06 38

Hanna Högback, sosiaalityöntekijä, puh. 050 329 7564

Lomakkeet

Lastensuojelun päällikkö

Siv Kola, puh. 0400 860096

siv.kola@ovph.fi

Hallinnollinen päällikkö (lapset, perheet ja lastensuojelu)

Elli-Noora Kapiala, puh. 040 6871694

Liittyvät palvelut