Siirry sisältöön

Ilmoituksen taustalla voi olla hyvin erilaisia seikkoja. Niitä voi olla esimerkiksi:

 • lapsen tarpeiden laiminlyönti 
 • lapsen heitteillejättö 
 • pahoinpitely tai seksuaalinen hyväksikäyttö, tai niiden uhka 
 • puutteet hoidossa tai huolenpidossa 
 • lapsen huoltajan päihde- tai mielenterveysongelmat, jaksamattomuus, oman hoidon laiminlyöminen 
 • arjen tukiverkon puute, jos se vaarantaa lapsen hyvinvoinnin 
 • lapsen oma päihteidenkäyttö, mielenterveysongelmat, rikoksilla oireilu tai itsetuhoisuus 
 • vanhemman ja lapsen väliset vakavat vuorovaikutusongelmat 
 • jatkuva koulunkäynnin laiminlyönti 
 • lapsen suhteeton vastuu perheen arjesta esimerkiksi vanhemman sairauden vuoksi 
 • heikko taloudellinen tilanne, joka vaarantaa lapsen huolenpidon tai kehityksen 

Jos et ole varma, pitäisikö lastensuojeluilmoitus tehdä, kysy ensin neuvoa sosiaalityöntekijältä kertomatta lapsen henkilöllisyyttä. Tärkeintä on, että teet ilmoituksen viipymättä.  

Kuka tahansa voi tehdä lastensuojeluilmoituksen. Ilmoituksen voivat tehdä esimerkiksi 

 • lapsi itse 
 • hänen vanhempansa 
 • naapuri 
 • läheinen 
 • muu henkilö, joka on huolissaan lapsesta 

Näillä ihmisillä ei ole kuitenkaan ilmoitusvelvollisuutta. Jos sinulla ei ole työn puolesta velvollisuutta tehdä lastensuojeluilmoitusta, voit tehdä sen nimettömänä.  

Ilmoitusvelvollisuus

Suomessa monien tahojen työntekijöillä on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä. 

Näitä tahoja ovat 

 • sosiaali- ja terveydenhuolto ja lasten päivähoito 
 • sosiaali- tai terveydenhuollon palvelujen tuottaja 
 • opetustoimi 
 • nuorisotoimi 
 • opetuksen tai koulutuksen järjestäjä 
 • poliisitoimi 
 • Rikosseuraamuslaitos 
 • palo- ja pelastustoimi 
 • seurakunta 
 • muu uskonnollinen yhdyskunta 
 • vastaanottokeskus 
 • hätäkeskustoimintaa harjoittava yksikkö 
 • koululaisten aamu- tai iltapäivätoimintaa tarjoava yksikkö 
 • Tulli 
 • Rajavartiolaitos 
 • ulosottoviranomainen 
 • Kansaneläkelaitos 

Sinulla on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus, jos:

– työskentelet yllämainitun tahon palveluksessa vakituisesti, määräaikaisesti tai sijaisena

– olet luottamustoimessa jossakin tahossa

– työskentelet vastaavissa tehtävissä itsenäisenä ammatinharjoittajana

– sinulla on toimeksiantosuhde jonkun tahon kanssa

– olet perheneuvoja

– olet terveydenhuollon ammattilainen

Jos arvelet, että lapsi on lastensuojelun tarpeessa, sinun täytyy tehdä ilmoitus. Et saa delegoida ilmoituksen tekemistä esimerkiksi esimiehellesi, sillä se voi viivästyttää ilmoitusta. Lastensuojeluilmoituksen tekemisessä pitää olla matala kynnys. Jos et ole varma, pitäisikö sinun tehdä lastensuojeluilmoitus, kysy asiaa kunnan sosiaalityöntekijältä kertomatta lapsen henkilöllisyyttä. 

Jos jokin asia lapsen tai perheen tilanteessa herättää huolta, se kannattaa ottaa puheeksi jo varhain. Lapsen ja huoltajien kanssa on hyvä keskustella lastensuojeluilmoituksesta ja ilmoituksen syystä mahdollisuuksien mukaan jo etukäteen. Huoltajille on myös tärkeää kertoa ilmoitusvelvollisen (esimerkiksi varhaiskasvatuksen) velvollisuudesta tehdä lastensuojeluilmoitus.  

On erityistilanteita, joissa ilmoituksen tekemisestä ei pidä keskustella etukäteen. Jos epäilet, että lapsi on joutunut pahoinpitelyn tai seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi, ota yhteyttä lastensuojeluun ilman, että keskustelet lapsen tai hänen huoltajansa kanssa. Voit aluksi myös kysyä neuvoa lastensuojelusta kertomatta lapsen henkilöllisyyttä. 

Voit myös täyttää ilmoitusvelvollisuutesi ottamalla yhteyttä sosiaalihuoltoon yhdessä lapsen tai hänen huoltajansa kanssa.  Jos sinulla on ilmoitusvelvollisuus, et voi tehdä ilmoitusta anonyymisti. Huoltajalla ja lapsella on oikeus tietää, kuka ilmoituksen on tehnyt.  

HUOM! Älä koskaan tee lastensuojeluilmoitusta suojaamattomalla sähköpostilla. Ilmoituksen tiedot ovat arkaluonteisia. 

Voit tehdä ilmoituksen lähimpään toimipisteeseen

– puhelimitse

– kirjallisesti lomakkeella lastensuojeluilmoitus

– käymällä virastossa

Kerro:

– tiedoissasi olevan lapsen henkilötiedot

– ilmoituksen syy

– onko lapselle tai hänen huoltajalleen kerrottu lastensuojeluilmoituksesta

Lomake

Tällä lomakkeella voit tehdä lastensuojeluilmoituksen Pohjanmaan hyvinvointialueella asuvasta lapsesta. 

Jos lapsi asuu toisella hyvinvointialueella, tee ilmoitus hyvinvointialueen oman käytännön mukaisesti. 

Kiireellisessä tapauksessa ota välittömästi yhteyttä sosiaalipäivystykseen, esimerkiksi silloin kun epäilet lapsen pahoinpitelyä, lapsi on äkillisesti ilman huoltajaa tai huoltaja on päihtynyt. Sosiaalipäivystykseen saat  yhteyden puhelimitse 06 218 9555 tai soittamalla hätäkeskukseen  112.

Puhelinasiointi

Sosiaalihuollon palveluohjaus 22.11.2023 alkaen 

puh. 06 218 9400 

Avoinna ma–to klo 8-15 ja pe klo 8–14 

Postitusosoite: Sosiaalikeskus Vöyrinkatu 46, 65101 Vaasa

Postitusosoite: Lastensuojelun yksikkö, Malmin sosiaali- ja terveyskeskus 
Kolpintie 7 / Pohjanlahdentie 1, PL 111, 68601 Pietarsaari