Siirry sisältöön

Lastenpoliklinikka tiedottaa

Toivomme, että tulette aina terveinä lastenpoliklinikalle. Näin suojaamme kaikkia vastaanotoille tulevia potilaitamme sekä henkilökuntaa. Jos lapsella tai vanhemmalla on flunssan oireita tai muuta tarttuvaa sairautta, perukaa lapsenne vastaanottoaika. Vaasassa voitte perua aikanne puhelinajalla arkisin klo. 9.00-10.00, p. 06 213 1922 tai soittamalla lapsen omalle vastuuhoitajalle. Hoitajien numerot löytyvät alla olevista yhteystiedoista tai kutsukirjeestä. Pietarsaaren lastenpoliklinikan ajan voitte perua soittamalla osastonsihteerille, p. 06 7862151 tai poliklinikan sairaanhoitajalle p. 06 786 2158.

Kiitämme yhteistyöstänne!

Tervetuloa lastenpoliklinikalle

Toteutamme kokonaisvaltaista hoitoa, jonka lähtökohtana on tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus. Arvokas ja kunnioittava potilaiden ja heidän omaistensa kohtaaminen on kaiken toimintamme pohjana. Tavoitteenamme on antaa lapsi- ja perhelähtöistä hoitoa, joka on laadukasta ja tehokasta. 

Työryhmäämme kuuluu lääkäreitä, sairaanhoitajia, osastonsihteerejä, erityistyöntekijöitä ja laitoshuoltajia. Toimimme yhteistyössä lastenosaston, lastenneurologisen yksikön, lastenpsykiatrisen poliklinikan ja -osaston sekä tutkimusyksiköiden kanssa. 

Jotta lapsesi voi saada ajan lastenpoliklinikalle, tarvitsemme lähetteen, jonka lapsesi voi saada terveyskeskus-, neuvola-, koulu- tai yksityispuolen lääkäriltä. Lastenlääkäri arvioi lähetteen kiireellisyyden ja sen pohjalta kutsumme lapsen käynnille lastenpoliklinikalle. Ensimmäinen aika on yleensä lääkärinvastaanotolle. Mikäli jatkokontrolleja tarvitaan, voi myös sairaanhoitajan vastaanotto tulla kyseeseen. 

Saavuttehan poliklinikalle ajoissa ilmoittautumisen ja Kanta-palveluasioiden läpikäymisen vuoksi. 

Lastenpoliklinikan vastaanotolla Pietarsaaressa tehdään mm. astmaselvittelyjä ja -kontrolleja sekä kasvuselvittelyjä. Teemme seurantaa mm. osastojakson jälkeen sekä kuukausi- ja vuosikontrolleja lapsille, joilla on erityisdiagnooseja. Lisäksi teemme erityyppisiä rasituskokeita ja annamme lääketiputuksia.

Tutkimme ja hoidamme lapsia, joilla on tai epäillään olevan allergia, ja jotka tarvitsevat sen vuoksi tutkimuksia, hoitoa ja seurantaa. Kyseeseen voivat tulla: 

 • Allergiatutkimukset 
 • Siedätyshoito 
 • Ruoka-ainealtistukset 
 • Atooppisen ihon hoito  
 • Allergiakontrollit 
 • Neuvonta ja seuranta koskien allergisen lapsen kasvua ja ravitsemusta 

Lääkärinvastaanotolla suunnitellaan tarvittavat tutkimukset ja toimenpiteet allergiaoireiden syyn selvittämiseksi ja hoidon aloittamiseksi yhdessä perheen ja hoitajan kanssa. Lapsesta voidaan ottaa erilaisia verikokeita ruoka-aineallergioita epäiltäessä. Tutkimuksia varten varataan useampia tunteja, esimerkiksi ruoka-ainealtistusta varten. Lapselle aloitettavat siedätyshoidot kestävät yleensä pitkiä aikoja, mikä vaatii lapsen ja vanhempien sitoutumista hoitoon.  

Hoito on moniammatillista yhteistyötä ja siihen osallistuvat tarvittaessa lääkärin ja hoitajan lisäksi esimerkiksi ihotautipoliklinikka ja ravitsemusterapeutti. 

Lisätietoa allergioista linkin kautta:

Tutkimme ja hoidamme lapsia ja nuoria, joilla on tai epäillään olevan astmaa tai muita keuhkosairauksia. Astma on lapsuusiän yleisin pitkäaikaissairaus, jossa keuhkoputkien limakalvo on tulehtunut ja keuhkoputkissa on lisääntynyttä supistumisherkkyyttä. 

Astman tavallisia oireita ovat yskä, hengenahdistus, limaneritys ja hengityksen vinkuminen. Astmaoireet voivat olla kausiluonteisia tai ympärivuotisia. Astman yleisiä laukaisijoita ovat infektiot, allergeenit (siitepöly, eläinpölyt), ulkoiset ärsykkeet (rasitus, kylmä, kuuma tai kostea ilma, pölyisyys) sekä kemikaalit (tupakansavu, ilmansaasteet). 

Lääkäri tekee diagnoosin, joka perustuu lapsen oireisiin ja erilaisiin keuhkojen toimintakokeisiin. Astman hoitona käytetään erilaisia inhalaatiohoitoja. Hoidon tavoitteina ovat oireettomuus, keuhkojen normaali toiminta ja pahenemisvaiheiden estäminen.  

Astmahoitajalla on tärkeä rooli lapsen ja vanhempien tukemisessa astman omahoitoon, astman laukaisevien tekijöiden tunnistamisessa ja lääkkeiden perusperiaatteiden ohjaamisessa. Astmahoitajan käynti voi korvata välillä lääkärin vastaanottokäynnin. 

Lasten astmasta on myös olemassa Käypähoito suositus

Lisää tietoa astmasta (Terveyskylä.fi)

Tutkimme ja hoidamme lapsia ja nuoria, joilla on tai epäillään olevan ongelmia umpieritysrauhasten ja niiden erittämien hormonien kanssa. Yleisimpiä syitä ovat: 

 • diabetes 
 • kilpirauhasen vajaa- tai liikatoiminta 
 • kasvun häiriöt 
 • ennenaikainen tai myöhäinen puberteetti 
 • ylipaino (>60%) 

Lääkärin vastaanotolla seurataan muun muassa lapsen ja nuoren kasvua ja vointia, kartoitetaan ruokailutottumuksia sekä suunnitellaan yhdessä perheen kanssa mahdollisia lääkityksiä lapselle tulosyystä riippuen.   

Diabetesvastaanotolla seurataan kasvua, pitkäaikaisverensokeria, diabeteshoidon tasapainoa seurantatietojen avulla sekä tarkistetaan insuliinin pistopaikat. 

Diabeteksen hoitotiimiin osallistuvat lääkärin ja diabeteshoitajan lisäksi ravitsemusterapeutti, sosiaalityöntekijä, psykologi, kuntoutusohjaaja sekä perheterapeutti.  

Endokrinologisen poliklinikan hoitaja antaa hoidonohjausta erillisillä hoitajan vastaanottokäynneillä muun muassa kasvuhormoni- ja ylipainoasioissa sekä tekee hormonaalisia rasituskokeita. 

Diabeteshoitaja ohjaa ja tukee lasta, nuorta ja perhettä diabeteksen hoidossa, muun muassa pistostekniikassa ja hyvän verensokeritasapainon ylläpitämisessä sekä pyrkii yhdessä perheen kanssa löytämään ratkaisukeinoja hoidon hyvälle sujumiselle arjessa.  

Tietoa diabeteksesta (Lastentalo.fi)

Tutkimme ja hoidamme kirurgisia potilaita, jotka tulevat lähetteellä muusta hoitoyksiköstä tai jotka tarvitsevat kontrollikäyntiä oltuaan lasten vuodeosastolta hoidossa.  

Potilailla voi olla erilaisia kirurgisia tai ortopedisiä ongelmia, kuten esimerkiksi: 

 • Erilaisia tyriä 
 • Ongelmia liittyen esinahkaan tai kiveksiin 
 • Ihomuutoksia 
 • Virheasentoja 
 • Skolioosi tai muu ortopedinen kasvuun liittyvä ongelma 
 • Kampurajalka 
 • Lonkkaongelmia 

Lastenkirurgin vastaanotot ovat kerran viikossa. Lisäksi poliklinikalla käy konsultoivia lastenkirurgeja ja -ortopedejä Turun yliopistollisesta sairaalasta noin kerran kuukaudessa. 

Sairaanhoitaja on mukana vastaanotoilla ja auttaa lääkäriä tarvittaessa erilaisissa toimenpiteissä. 

Tutkimme ja hoidamme lapsia ja nuoria, joilla on munuaisiin tai virtsaelimiin liittyviä sairauksia. Näitä ovat esimerkiksi: 

 • munuaisten rakenneviat tai kehityshäiriöt 
 • toistuvat virtsatieinfektiot  
 • munuaistulehdukset ja vajaatoiminta 
 • verivirtsaisuus 
 • päiväkastelu 
 • dialyysi- ja munuaissiirtopotilaat 

Vastaanotolla seurataan myös lapsen kasvua, verenpainetta ja tarvittaessa tehdään lisätutkimuksia ja otetaan virtsanäytteitä.  

Lastenpoliklinikalla toimii perhepoliklinikka perheille, joilla elämäntilanne on haastava ja lapsi tarvitsee siksi erityistä seurantaa muun muassa kasvun ja kehityksen osalta. Vastaanotolla lapsen yleensä tapaa sama lääkäri ja hoitaja, joihin lapsi on ollut jo aiemmin kontaktissa. 

Reumasairauksien vastaanotolla tutkimme ja hoidamme lastenreumaa, sidekudossairauksia sairastavia sekä muita niveloireisia alle 16-vuotitaita lapsia ja nuoria, joilla on tutkimuksia ja seurantaa vaativia nivelvaivoja. 

Käyntiin kuuluu sekä reumahoitajan että lääkärin vastaanotto ja tarvittaessa myös nivelten ultraäänitutkimus. Jatkotutkimuksena on joskus tarpeen tehdä nivelten magneettitutkimus röntgenosastolla. Myös verinäytteet kuuluvat jatko- ja seurantatutkimuksiin. Nivelten paikallishoitoja tehdään vastaanoton yhteydessä tai erikseen sovittuna aikana. Meillä on ilokaasua käytettävissä. Tarvittaessa voidaan tehdä paikallishoidot päiväkirurgisella osastolla anestesiassa. 

Reumahoitaja toimii perheen yhteyshenkilönä ja ohjaa ja tukee lasta sekä perhettä. Hoitaja antaa tarvittaessa myös lääke- ja pistosopetusta sekä biologisia lääkeinfuusioita.  

Lastenreumaa sairastavan lapsen ja nuoren hoitoon osallistuvat myös psykologi, fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä, silmälääkäri ja tarvittaessa myös hammaslääkäri. 

Hoidamme ja tutkimme lapsia ja nuoria, joilla epäillään sydänvikaa tai he ovat saaneet jo diagnoosin. 

Oireet, jotka vaativat tutkimuksia: 

 • sydämen sivuäänet 
 • rytminpoikkeamat 

Sairaudet, jotka vaativat seurantaa: 

 • sydämen rakennepoikkeavuudet 
 • sydänlihassairaudet 
 • perinnölliset sydänsairaudet 

Sydänsairauksia tutkittaessa ja seurattaessa tehdään usein seuraavia tutkimuksia: 

 • EKG eli sydänfilmi 
 • Verenpaineen mittaus 
 • Sydämen ultraääni 
 • Holter-EKG eli sydänfilmin pitkäaikaisrekisteröinti 
 • Rasitus-EKG 

Lasten sydänvastaanotolla työskentelee lastenlääkäri ja sairaanhoitaja. Lisäksi poliklinikalla käy konsultoiva lasten kardiologi. Lääkärin ja hoitajan ohella lapsen hoitotiimiin kuuluu myös kuntoutusohjaaja, joka tukee, ohjaa ja antaa neuvoja sydänsairaille lapsille ja nuorille ja heidän perheilleen.  

Sydämen sivuääni on lapsilla yleinen, mutta se on yleensä vaaraton eikä aiheuta jatkoseurantaa. Myös monet lasten sydänvioista ja sydämen rakenteiden poikkeavuuksista ovat lieviä. Leikkausta vaativat sydänviat pystytään nykypäivänä leikkaamaan hyvin tuloksin. Sydänlasten toimenpiteet ja leikkaukset on keskitetty Helsinkiin Lastensairaalaan. 

Terveyskylästä löydät lisätietoa lasten sydänsairauksista (Lastentalo.fi). 

Sydämen rakenneviat lapsella (Terveyskirjasto.fi) 

Sydämen rytmihäiriöt lapselle (Terveyskirjasto.fi) 

Sydämen sivuääni lapsella (Terveyskirjasto.fi) 

Sydänlapset ja aikuiset ry –potilasjärjestö 

Syöpälasten hoito aloitetaan yleensä aina yliopistosairaalassa. Jatkohoito toteutetaan Vaasan keskussairaalassa, jossa se voi toteutua mahdollisuuksien mukaan lapsen omassa kodissa lasten kotisairaalan toimesta, muun muassa infektioriskin vuoksi. 

Lasten tavallisimpia syöpäsairauksia ovat: 

 • leukemia 
 • lymfoomat 
 • aivokasvaimet 

Tutkimme ja hoidamme lapsia ja nuoria, joilla on ruuansulatuskanavan sairauksia. Lapsella voi olla esimerkiksi ripulia, ummetusta, vatsakipua, oksentelua tai laihtumista. Oireiden syynä voi muun muassa olla:  

 • keliakia 
 • refluksi 
 • laktoosi-intoleranssi 
 • tulehduksellinen suolisairaus 
 • helikobakteeritauti 

Vastaanotolla käydään läpi ruokailutottumuksia, suolen toimintaan liittyviä asioita ja seurataan lapsen kasvua ja kehitystä. Tarvittaessa lapselle voidaan tehdä tähystystutkimuksia, kuten mahalaukun tähystys eli gastroskopia, paksunsuolen tähystys eli kolonoskopia tai ohutsuolen kapselikuvaus eli kapseliendoskopia. 

Vastasyntyneiden vastaanotolla seuraamme kasvun ja kehityksen suhteen tukea tarvitsevia vastasyntyneitä ja imeväisikäisiä lapsia.  

Vastasyntyneiden vastaanotolla vauvaa tutkivat lääkäri, hoitaja ja fysioterapeutti. Vastaanotto tapahtuu yleensä yhteisvastaanottona.  Vastaanotolla huomiota kiinnitetään lapsen kokonaiskehitykseen, kasvuun ja samalla myös koko perheen hyvinvointiin ja jaksamiseen.  

Hoitajavastaanotolla hoitaja tukee, ohjaa ja opastaa vanhempia vauvan sairauteen ja hoitoon liittyvissä asioissa. Näitä asioita ovat esimerkiksi vauvan kellastuminen, huono painonnousu, ravitsemusneuvonta, imetys- ja syömisongelmat sekä vauvan käsittely. 

Lasten nukutusta vaativat magneettitutkimukset hoidetaan lastenpoliklinikan kautta. Yleensä magneettitutkimus tehdään nukutuksessa alle 7 -vuotiaille lapsille, koska lapsen tulee pysyä paikoillaan tutkimuksen aikana. Tutkimus voidaan tehdä myös vanhemmille lapsille nukutuksessa, mikäli lapsi ei selviydy tutkimuksesta hereillä ollessaan.  

Perhe saa etukäteen informaatiota päivän kulusta ja vaadittavista valmisteluista kirjeitse tai halutessaan kännykkään ladattavan sovelluksen kautta. Tutkimuspäivänä aamuna lapsi valmistellaan anestesiaan lastenpoliklinikalla ja hänelle laitetaan kanyyli. Tutkimuksen jälkeen lapsen vointia seurataan niin kauan, että lapsi on hyvävointinen. Lapsi saa ennen kotiinlähtöä pienen välipalan. Lapsi vaatii kuitenkin vielä kotiin pääsyn jälkeen aikuisen seurantaa. 

Alaikäisen itsenäisen päätöskyvyn arviointi terveydenhuollossa

Terveydenhuollon palveluissa tulee selvittää alaikäisen lapsen ja nuoren mielipide hoitoonsa aina, kun se hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden on mahdollista.

Voit lukea lisää aiheesta tästä.

Ota yhteyttä

(katso yhteystiedot klikkaamalla oikean yksikön kohdalle)

Hietalahdenkatu 2-4, U2, 65100 Vaasa (arkisin klo. 8-15)

Puhelinnumerot ja -ajat

Kanslia
puhelinaika arkisin klo. 9-10

Vastaanotot
Endokrinologian vastaanotto

Munuais- ja virtsatiesairauksien vastaanotto

Suolistosairauksien vastaanotto

Reumasairauksien vastaanotto

Astmasairauksien vastaanotto

Sydänsairauksien vastaanotto

Diabetesvastaanotto

Lastenkirurgian vastaanotto

Vastasyntyneiden vastaanotto

Allergiasairauksien vastaanotto

Kolpintie 7 / Pohjanlahdentie 1, 68601 Pietarsaari, Sisäänkäynti H, 5. krs

Puhelinnumerot ja -ajat

Puhelinaika arkisin klo. 8.00-9.00 ja 12.30-13.00
sairaanhoitaja

osastonsihteeri

HUOM! Tietoturvasyistä emme hoida potilasasioita sähköpostin välityksellä. Potilasasioita voitte hoitaa turvallisesti soittamalla omaan yksikköön (katso yhteystiedot ylempänä).

Osastonhoitaja Leena Nåhls, leena.nahls[at]ovph.fi

Ylihoitaja Susann Granlund, p. 044 424 9105, susann.granlund[at]ovph.fi