Siirry sisältöön

Lastenneuvolan lähtökohtana koko perheen terveys

Tavoitteena on seurata lapsen psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista kehitystä sekä ehkäistä sairauksia ja havaita ne varhain seuraavilla tavoilla:

  • Suorittamalla säännöllisiä terveystarkastuksia.
  • Kannustamalla terveellisiin elintapoihin – ruokavalio, uni, liikunta.
  • Tukemalla vanhemmuutta.
  • Seuraamalla lapsen psykomotorista kehitystä ja puheen kehitystä.
  • Tarjoamalla kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset.
  • Tekemällä yhteistyötä esim. päivähoitohenkilöstön, psykologien, puhe-, fysio-, toiminta- ja ravitsemusterapeuttien sekä sosiaalityöntekijöiden ja perheneuvolan kanssa.

Neuvolakäyntien määrä terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla vaihtelee lapsen ja perheen yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Teemme lastenneuvolasta myös kotikäyntejä. Lisäksi tarjoamme joillain paikkakunnilla ryhmätoimintaa, esimerkiksi vanhempi-lapsi-ryhmiä ja vanhempien tukiryhmiä. Ota yhteyttä omaan lastenneuvolaasi saadaksesi lisätietoa ryhmätoiminnasta.

Terveydenhoitaja on valmis auttamaan sinua ja perhettäsi ja hänellä on vaitiolovelvollisuus. Voit siis luottavaisin mielin keskustella kaikista lapseesi ja perheeseesi liittyvistä asioista.

Lapsiperheen ruoka ja syöminen

Alla olevien tiedostojen kautta voit saada lisätietoa lapsiperheen ruoasta ja syömisestä.

Lapset puheeksi- ja Voimaperheet-menetelmät

Lapset puheeksi (LP) -menetelmän tarkoituksena on tukea lasten ja perheiden pärjäävyyttä isoissa tai pienissä arjen muutoksissa tai vaikeuksissa. Kyse voi olla esimerkiksi lasten koulunkäynnistä, vanhempien muuttuneesta terveydentilasta, muutosta uudelle paikkakunnalle tai muusta tilanteesta, joka vaikuttaa lapsen tai nuoren elämään. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä vaikeuksien kärjistyminen.

Lapset puheeksi -menetelmä koostuu lapset puheeksi -keskustelusta sekä tarvittaessa neuvonpidosta. Lapset puheeksi -keskustelussa käydään perheen ja lapsen arkisia asioita läpi ammattilaisen kanssa yhdessä keskustellen. Neuvonpito kutsutaan koolle, mikäli LP-keskustelussa tunnistetaan lisätuen tarpeita. Neuvonpitoon kutsutaan perheen oman verkoston ihmisiä ja suunnitellaan yhdessä toimia arjen tueksi.

Tarjoamme vanhemmille Voimaperheet-vanhempainohjausta arjen tueksi. Toimintamalliin sisältyy lapsen psykososiaalisen toimintakyvyn arviointi neuvolan 4-vuotistarkastuksessa sekä käytösongelmien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen hoitoon kehitetty, kohdennettu vanhempainohjaus osalle perheitä.

Lue lisää

Alla olevien linkkien kautta löydät lisää tietoa kansallisesta rokotusohjelmasta, lapsen kasvusta ja kehityksestä sekä lapsen unesta.

Joditablettien jakaminen neuvolassa

Neuvola jakaa joditabletit perheisiin, joissa on alle 3-vuotiaita lapsia tai raskaana olevia. Jakelu perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ohjeeseen lääkejodin käytöstä säteilyvaaratilanteessa.

Joditabletit jaetaan normaalin määräaikaistarkastuksen yhteydessä. Jos teillä ei ole neuvolakäynti tulossa 2-4 kk:n sisällä, voitte erikseen sopia neuvolan kanssa joditablettien hausta.

Äitiysneuvolassa jaetaan joditabletit raskaana oleville syntyvää lasta varten. Muulle väestölle, eli 3-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille sekä enintään 40-vuotiaille aikuisille, suositellaan omaehtoista varautumista. Joditabletteja voi ostaa apteekeista ilman lääkereseptiä. Jodivalmisteen paketissa on annostus- ja säilytysohjeet, joihin huoltajan tulee perehtyä.

Ensisijainen turvatoimi säteilytilanteessa on suojautuminen sisälle

Joditabletteja käytetään vain, jos STM ja pelastusviranomainen niin ohjeistaa. Pelastusviranomainen lähettää vaaratiedotteen tai tiedottaa muilla keinoin, jos on tarve suojautua. Säteilyvaaratilanteessa hakeudutaan aina ensisijaisesti sisälle ja joditabletit ovat tukitoimi.

Poikkeavat aukioloajat kesä 2024

Pohjoinen alue:

– Luodon lastenneuvola suljettu vko 31-32 (vastaanotto Pietarsaaressa)

– Pännäisten lastenneuvola suljettu vko 25-32 (vastaanotto Ähtävällä)

– Uudenkaarlepyyn lastenneuvola suljettu vko 29

Keskinen alue:

– Mustasaaren lastenneuvola, supistettu toiminta 17.6.-11.8. (vain nuorimmat lapset)

– Vöyrin lastenneuvola, suljettu vko 30-33 (vastaanotto Oravaisissa)

– Gerbyn lastenneuvola, supistettu toiminta 24.6. – 11.8. (alle 1,6 v lapset)

– Gerbyn lastenneuvola, suljettu vko 27-31 (vastaanotto Tammikaivolla)

– Laihian lastenneuvola, supistettu toiminta 24.6. – 11.8. (alle 1,6 v lapset)

– Ristinummen lastenneuvola, supistettu toiminta 24.6. – 11.8. (alle 1,6 v lapset)

– Ristinummen lastenneuvola, suljettu vko 27-31 (vastaanotto Tammikaivolla)

– Sundomin lastenneuvola, suljettu vko 23-31 (vastaanotto Tammikaivolla)

– Tammikaivon lastenneuvola, supistettu toiminta 24.6. – 11.8. (alle 1,6 v lapset)

Eteläinen alue:

– Bergön lastenneuvola, suljettu vko 26-30 (vastaanotto Maalahdessa)

– Korsnäsin lastenneuvola, suljettu 3.-21.7. (vastaanotto Maalahdessa)

– Kristiinankaupungin lastenneuvola, supistettu toiminta 17.6.-11.8.

– Maalahden lastenneuvola, supistettu toiminta 17.6.-11.8.

– Närpiön lastenneuvola, supistettu toiminta 17.6.-11.8.

Ota yhteyttä

(katso yhteystiedot klikkaamalla kuntasi kohdalle)

Puhelinnumerot ja -ajat

Alavetelin lastenneuvola, puhelinaika arkisin klo 10.30–11.30
p. 040 489 2306 tai 040 489 2307

Osoite

Alavatelin terveysasema
Alavetelin neuvola
Misterhultintie 4
68410 Alaveteli

Puhelinnumerot ja -ajat

Lastenneuvolan puhelinneuvonta, puhelinaika arkisin klo 8–12
p. 06 786 1234 (0-7-vuotiaat)

Huom! 17.6. alkaen puhelinaika on klo 8-11.

Perheterapeutti Anna-Maria Vibäck, puhelinaika arkisin klo 11-11.30
p. 050 313 5027 (myös sms) tai 06 786 1246

Digitaalinen asiointi

Voit varata ajan lastenneuvolan 1-, 2-, 3-, 5- ja 6-vuotistarkastukseen. Aika 18 kk- ja 4-vuotistarkastukseen sekä kontrolleihin varataan puhelimitse.

Voit varata seurantakäynnin lastenneuvolan perheterapeutille:

  • Yksilökeskustelut
  • Vanhempainkeskustelut
  • Parikeskustelut

Videovastaanottomahdollisuus, kirjaa varauksen yhteydessä lisätietoihin, jos haluat käynnin etänä.

Ensimmäiseen käyntiin varataan aika oman terveydenhoitajan kautta tai puhelimitse.

Osoitteet

Pietarsaaren äitiys- ja lastenneuvola
Kolpintie 7 / Pohjanlahdentie 1
Pl 111, 68600 Pietarsaari
Sisäänkäynti H, 1. krs

Luodon neuvola
Luodon hyvinvointiasema
Pajutie 2B
68570 Luoto

Uudenkaarlepyyn neuvola
Uudenkaarlepyyn hyvinvointiasema
Mathesiuksenkatu 9, sisäänkäynti C
66900 Uusikaarlepyy

Pännäisten neuvola
Pännäisten hyvinvointiasema
Vaasantie 1
68910 Pännäinen

Ähtävän neuvola
Ähtävän hyvinvointiasema
Bärklarintie 3
68810 Ytteresse

Puhelinnumerot ja -ajat

Oravaisten lastenneuvola, puhelinaika arkisin klo 9.30–10
p. 044 727 7398

Vöyrin lastenneuvola, puhelinaika arkisin klo 9.30–10
p. 050 511 8853

Maksamaan terveysasema on suljettu. Otathan jatkossa yhteyttä joko Vöyrin tai Oravaisten lastenneuvolaan.

Vöyrin kunnan 6-vuotiaat kuuluvat 1.1.2024 alkaen lastenneuvolan piiriin.

Digitaalinen asiointi

Voit varata ajan digitaalisesti ikäkausitarkastuksiin 1-, 2-, 3-, 5- ja 6-vuotiaille alla olevasta linkistä.

Osoitteet

Oravaisten lastenneuvola
Öurintie 25
66800 Oravainen

Vöyrin lastenneuvola
Lääkärintie 3
66600 Vöyri

Puhelinnumerot ja -ajat

Mustasaaren lastenneuvola, puhelinaika arkisin klo 8-12
p. 06 218 4266

Valitse lapsen oman terveysaseman numeron. Oma terveydenhoitajanne soittaa teille takaisin klo 12–13.

Voit ilmoittaa pikaisista peruutuksista (saman päivän aikana) lähettämällä tekstiviestin numeroon 044 727 1227.

Digitaalinen asiointi

Voit varata ajan digitaalisesti ikäkausitarkastuksiin 1-, 2-, 3- ja 5-vuotiaille alla olevasta linkistä.

Osoitteet

Mustaasaaren lastenneuvola
Mustasaaren terveyskeskus, Sisäänkäynnit E ja F
Vanha Karperöntie 17 B
65610 Mustasaari

Raippaluodon–Björköbyn lastenneuvola
Kirkkotie 50
65800 Raippaluoto

Puhelinnumerot ja -ajat

Tammikaivon lastenneuvola, puhelinaika arkisin klo. 11.00–11.30

I terveydenhoitaja p. 040 809 9256
II terveydenhoitaja p. 040 620 6625
III terveydenhoitaja p. 040 769 2211
IV terveydenhoitaja p. 040 356 3240
V terveydenhoitaja p. 040 678 4631 
VI terveydenhoitaja p. 040 620 8351 
VII terveydenhoitaja p. 040 596 0235
VIII terveydenhoitaja p. 040 646 3612
IX terveydenhoitaja p. 040 543 7179
X terveydenhoitaja p. 040 487 1740 

Gerbyn lastenneuvola, puhelinaika arkisin klo. 11.00–11.30
I terveydenhoitaja ma–to p. 040 640 3154
II terveydenhoitaja p. 040 594 6027
III terveydenhoitaja p. 040 628 3432
IV terveydenhoitaja p. 040 480 6468

Ristinummen lastenneuvola, puhelinaika klo 11.00–11.30
I terveydenhoitaja p. 040 136 9152
II terveydenhoitaja p. 040 571 6528

Sundomin lastenneuvola, puhelinaika klo 11.00–11.30
I terveydenhoitaja p. 040 596 0235

Vähänkyrön lastenneuvola, puhelinaika klo 10.30–11.30
I terveydenhoitaja p. 050 377 6277
II terveydenhoitaja p. 050 320 4037 (Merikaarto)

Digitaalinen asiointi

Voit varata ajan digitaalisesti ikäkausitarkastuksiin 1-, 2-, 3-, 5- ja 6-vuotiaille alla olevasta linkistä.

Osoitteet

Tammikaivon lastenneuvola
Tammikaivontie 4, rakennus 3, 2. krs (kartta)
65100 Vaasa

Gerbyn lastenneuvola
Tammikaivontie 4, rakennus 8
65100 Vaasa

Ristinummen lastenneuvola
Jyrsijänkatu 2
65370 Vaasa

Sundomin lastenneuvola
Sundomintie 13
65410 Sundom

Vähänkyrön lastenneuvola
Vähänkyröntie 18
66500 Vähäkyrö

Puhelinnumerot ja -ajat

Laihian lastenneuvola, puhelinaika arkisin klo. 11.00-11.30
I Terveydenhoitaja p. 050 331 6422
II Terveydenhoitaja p. 040 703 3298

Digitaalinen asiointi

Digitaalisen ajanvarauksen kautta ikäkausitarkastukset 1, 2, 3 v ja 5-6 v. Puhelimitse varattava aika 1,5 v ja 4 v.

Osoite

Laihian lastenneuvola
Vallinmäentie 43
66400 Laihia

Puhelinnumerot ja -ajat

Maalahden lastenneuvola, puhelinaika arkisin klo 12-12.30
p. 050 592 3850

Petolahden lastenneuvola, puhelinaika ti–pe klo 12–12.30
p. 040 650 8029

Bergön lastenneuvola, puhelinaika ti-pe klo 12-12.30
p. 040 650 8029

Digitaalinen asiointi

Osoite

Maalahden lastenneuvola
Maalahden terveyskeskus
Tamppitie 2
66100 Maalahti

Puhelinnumero ja -ajat

Korsnäsin lastenneuvola, puhelinaika arkisin klo 12-12.30
p. 050 464 1747

Digitaalinen asiointi

Osoite

Korsnäsin lastenneuvola
Korsnäsin terveystalo
Norrbyntie 9
66200 Korsnäs

Puhelinnumerot ja -ajat

Närpiön perhekeskus, puhelinaika arkisin klo 9.30-10.00
p. 06 2187601

Voit arkisin jättää soittopyynnön ylläolevalla numerolla klo 8–12 välisenä aikana, jolloin sinulle soitetaan viimeistään seuraavana työpäivänä.

Kiireellinen yhteydenotontarve p. 040 160 0944

Osoite

Närpiön lastenneuvola
Närpiön perhekeskus
Närpiöntie 4
64200 Närpiö

Kaskisten perheet saavat lastenneuvolapalvelunsa Närpiön lastenneuvolasta.

Puhelinnumero ja -ajat

Närpiön perhekeskus, puhelinaika arkisin klo 9.30-10
p. 06 2187601

Voit arkisin jättää soittopyynnön ylläolevalla numerolla klo. 8.00–12.00 välisenä aikana, jolloin sinulle soitetaan viimeistään seuraavana työpäivänä.

Kiireellinen yhteydenotontarve p. 040 160 0944

Osoite

Närpiön lastenneuvola
Närpiön perhekeskus
Närpiöntie 4
64200 Närpiö

Puhelinnumero ja -ajat

Kristiinankaupungin lastenneuvola, puhelinaika arkisin klo 8.30-9.30
p. 06 218 6012 (ajanvaraus ja puhelinneuvonta)

Lastenneuvolan terveydenhoitajat
Tuula Sandberg p. 040 508 5577
Ann-May Lövdahl p. 040 737 2116

Osoite

Kristiinankaupungin lastenneuvola
Lapväärtintie 10
64100 Kristiinankaupunki

Lastenneuvoloiden vastuuhenkilöt

Katarina Palo
Osastonhoitaja

Annika Eklund
Osastonhoitaja

Maria Arvila
Osastonhoitaja

Susann Granlund
Ylihoitaja