Siirry sisältöön

Äitiysneuvolan sisältö

Voit olla yhteydessä oman paikkakunnan neuvolaan heti raskauden alkuvaiheessa, kun kuukautiset ovat jääneet pois. Ensimmäinen käynti äitiysneuvolassa ajoittuu noin kahdeksannelle tai yheksännelle raskausviikolle. Kumppanisi on tervetullut neuvolakäynneille.

Raskausaikana käytte yleensä 8-9 kertaa terveydenhoitajan tai kätilön vastaanotolla. Näihin raskausajan käynteihin sisältyy yksi laaja terveystarkastus ja ainakin kaksi lääkärintarkastusta. Synnytyksen jälkeen tarjotaan kotikäynti. Synnytyksen jälkitarkastuksen tekee joko lääkäri tai siihen koulutuksen saanut terveydenhoitaja tai kätilö. Näiden käyntien lisäksi järjestetään lisäkäyntejä yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Jos haluatte lisää tietoa neuvolakäyntien sisällöstä, käynteihin liittyvistä tutkimuksista sekä käsiteltävistä teemoista, voitte tutustua Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kotisivuun alla olevan linkin kautta.

Neuvoloissa aloitetaan joditablettien jakaminen

Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa heinäkuussa -23 joditablettien jakamisen perheisiin, joissa on alle 3-vuotiaita lapsia tai raskaana olevia. Taustalla on Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) päivittämä ohje lääkejodin käytöstä säteilyvaaratilanteessa. Joditabletit jaetaan kotitalouksiin neuvolakäynnin yhteydessä. Äitiysneuvolassa jaetaan joditabletteja raskaana oleville syntyvää lasta varten.

Jodivalmisteen paketissa on annostus- ja säilytysohjeet, joihin huoltajan tulee perehtyä. Muulle väestölle, eli 3-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille sekä enintään 40-vuotiaille aikuisille, suositellaan omaehtoista varautumista. Joditabletteja voi hankkia apteekeista.

Ensisijainen turvatoimi säteilytilanteessa on suojautuminen sisälle

Joditabletteja käytetään vain, jos STM ja pelastusviranomainen niin ohjeistaa. Pelastusviranomainen lähettää vaaratiedotteen tai tiedottaa muilla keinoin, jos on tarve suojautua. Säteilyvaaratilanteessa hakeudutaan aina ensisijaisesti sisälle ja joditabletit ovat tukitoimi.

Isyyden tunnustaminen tehdään ensisijaisesti äitiysneuvolassa, ja toissijaisesti lastenvalvojan luona. Isyyden tunnustaminen ei koske avioliitossa olevia, sillä isyys määräytyy äidin avioliiton perusteella. Joka kolmas lapsi syntyy avoliittoperheeseen. Näissä perheissä biologinen isyys on useimmiten selvä, ja avomies haluaa tunnustaa lapsen isyyden. Tällöin ei edellytetä erillistä käyntiä lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen.

Suurin osa avoliitossa olevista miehistä voi tunnustaa biologisen isyytensä äitiysneuvolassa jo ennen lapsen syntymää (vuoden 2016 alusta lähtien). Tunnustamisesta kerrotaan lasta odottaville vanhemmille neuvolakäynnin yhteydessä. Tunnustaminen voidaan tehdä, kun raskaus on edennyt yli 25. raskausviikon. Isä antaa tunnustuksen isyydestä henkilökohtaisesti terveydenhoitajalle/kätilölle tulevan lapsen äidin läsnä ollessa ja äidin suostumuksella siinä neuvolassa, jossa äiti on asioinut.

Tunnustamistilaisuudessa sekä äidin että isän henkilöllisyys tullaan varmentamaan soveltuvalla henkilöllisyystodistuksella. Molempien pitää ymmärtää tunnustamisen merkitys, ja tunnustamisesta seuraavat oikeusvaikutukset.

Isyyden vahvistaminen luo oikeudellisesti pätevän sukulaisuussuhteen. Lapsen vanhemmat ovat elatusvelvollisia, ja lapsella on oikeus elatukseen 18 ikävuoteen asti. Sen jälkeenkin lapsella on oikeus elatukseen koulutusta varten, mikäli se on kohtuullista. Lapsella tulee olemaan perintöoikeus isän ja isänpuoleisen sukuun, sekä oikeus isänsä sukunimeen.

Digi- ja väestötietovirasto vahvistaa isyyden Neuvolasta isyysasian käsittely siirtyy lastenvalvojalle, ja sieltä edelleen maistraatin vahvistettavaksi. Ennalta tunnustettu isyys on mahdollista peruuttaa 30 päivän kuluessa lapsen syntymästä ilmoittamalla siitä lastenvalvojalle. Tämän 30 päivän määräajan jälkeen lastenvalvoja käsittelee asian, ja siirtää isyyden vahvistamisen maistraatin käsiteltäväksi.

Digi- ja väestötietovirasto lähettää isyyden vahvistamista koskevan päätöksen postitse suoraan vanhemmille. Digi- ja väestötietovirasto voi jättää isyyden vahvistamatta, jos on aihetta epäillä tunnustajan isyyttä. Kun isyys on vahvistettu, lastenvalvoja vahvistaa yhteishuoltosopimuksen ja lähettää sen postitse vanhemmille.

Äitiysneuvolassa ei edelleenkään voida sopia yksinhuollosta, elatuksesta, tapaamisoikeudesta tai asumisesta. Näistä asioita sovitaan tarvittaessa lastenvalvojan luona lapsen syntymän jälkeen.

Isäneuvola

Raskausaika vaikuttaa myös sinuun tulevana isänä ja muuttuva perhetilanne tuo sinun elämääsi erilaisia haasteita. Miehestä isäksi kasvu on fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen prosessi, jonka aikana myös miehet tarvitsevat ohjausta ja tukea.

Isäneuvola järjestetään Vaasan ja Närpiön isille. Isäneuvolan tavoite on tukea miesten terveyttä ja isäksi kasvua. Isäneuvola tarjoaa kaikille raskaana olevien kumppaneille, niin ensi kuin uudelleen synnyttäville, mahdollisuuden tulla yksilövastaanotolle.

Käynnillä saat mm. keskustella isyyden ja vanhemmuuden haasteista ja iloista, sekä terveyttä ja hyvinvointia tukevista elintavoista. Sinulle voidaan halutessasi tehdä myös kehonkoostumusmittaus. Muilla paikkakunnilla isille voidaan myös tarjota yksilökäyntejä äitiysneuvoloissa, joten ole yhteydessä omaan äitiysneuvolaan saadaksesi lisää tietoa mahdollisuuksista.

Perhevalmennus

Perhevalmennusta tarjotaan ensimmäistä lastaan odottaville perheille. Tavoitteena on valmentaa perhettä synnytykseen, imetykseen, lapsen hoitoon ja kasvatukseen sekä vanhemmuuteen. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa vanhempien tietoja ja taitoja lapsen hoidosta, vanhemmuudesta, terveydestä ja terveystottumuksista.

Oma äitiysneuvola antaa lisätietoja perhevalmennuksen ajankohdasta ja toteutuksesta. Alla olevan linkin kautta voitte myös tutustua perhevalmennusvideoihin.

Psyykkinen tuki raskausaikana

Raskausaika, synnytys ja ensimmäiset viikot vauvan kanssa voivat herättää monenlaisia ajatuksia, tunteita sekä kokemuksia sinussa ja/tai kumppanissasi ja luoda tarpeen psyykkiselle tuelle. Äitiysneuvolasta voidaan ohjata sinut/teidät neuvolapsykologin, perheterapeutin, psykiatrisen sairaanhoitajan tai muun sinun paikkakunnallasi tukea tarjoavan tahon luo.

Lisätietoa

Alla olevien linkkien kautta voit saada lisää tietoa raskaudesta, synnytyksestä, mielenterveydestä, päihteistä, sikiöseulonnasta sekä fyysisestä harjoittelusta raskausaikana ja sen jälkeen.

Synnytysvalmennus on tarkoitettu teille, jotka odotatte ensimmäistä lastanne. Osallistuminen edellyttää, että 32 raskausviikkoa on täynnä. Valmennuksessa kätilö pitää luennon synnytyksen vaiheista ja yhdessä harjoittelemme rentoutumista ja hengittämistä.

Synnytysvalmennus järjestetään sekä Vaasan keskussairaalassa että etänä Teamsin kautta. Lisää tietoa sekä ilmoittautumisohjeet löydätte alla olevan linkin kautta.

Synnytysvalmennus

Ohje sinulle, joka saat vaikeaoireisen koronan tai influenssan raskauden tai lapsivuoteen aikana 

Maksu peruuttamattomasta ajasta tai myöhässä peruutettu aika
Jos et tule sovitulle käynnille, sinun tulee peruuttaa aikasi viimeistään
edellisenä arkipäivänä. Jos et peruuta aikaasi ja jätät saapumatta, sinulta
peritään maksu, 51,50 euroa. Maksu peritään kaikilta 18 vuotta
täyttäneiltä. Jos sinulla on varatun ajan peruuttamatta jättämiseen
perusteltu syy, maksua ei peritä.

Ota yhteyttä

Alavetelin äitiysneuvola
Misterhultintie 4
68410 Alaveteli

p. 040 489 2304, puhelinaika klo 9.30–10.30

Äitiys- ja ehkäisypuhelinneuvonta: p. 06 786 1230, maanantai-perjantai klo. 8-11

Pietarsaaren äitiysneuvola
Kolpintie 7/Pohjanlahdentie 1, sisäänkäynti H, 1. kerros
Pl 111
68601 Pietarsaari

Luodon äitiysneuvola
Luoton hyvinvointiasema
Pajutie 2B
68570 Luoto

Ähtävän äitiysneuvola
Ähtävän hyvinvointiasema
Bärklarintie 3
68810 Ytteresse

Pännäisten äitiysneuvola
Pännäisten hyvinvointiasema
Vaasantie 1
68910 Pännäinen

Uudenkaarlepyyn äitiysneuvola
Mathesiuksenkatu 9, sisäänkäynti C
66900 Uusikaarlepyy

Perheterapeutti Anna-Maria Vibäck, puhelinaika arkisin klo 11-11.30, p. 050 313 5027 (myös tekstiviestit) tai 06 786 1246

Varaa ensimmäinen soittoaikasi äitiysneuvolaan (Oravaisten vastaanotto) nettiajanvarauksessa. Tarvitsemme tietoa viimeisten kuukautisten alkamispäivämäärästä, aikaisemmista raskauksista, perussairauksista sekä lääkkeistä jotka ovat käytössä. Sisäänkirjautumiskäynti on äitiysneuvolassa raskausviikolla 8-9.

Puhelinaika arkisin klo 9.30–10

Oravaisten äitiysneuvola
Öurintie 25
66800 Oravainen
p. 050 597 8458

Vöyrin äitiysneuvola
Lääkärintie 3
66600 Vöyri
p. 050 563 9027

Maksamaan äitiysneuvola
p. 050 597 8458 (Oravainen) tai 050 563 9027 (Vöyri)

Mustasaaren äitiysneuvola
Mustasaaren terveyskeskus, Sisäänkäynti C
Vanha Karperöntie 17 B, 65610 Mustasaari

Varaa ensimmäinen soittoaikasi Mustasaaren äitiysneuvolaan nettiajanvarauksessa.

Omalla terveydenhoitajallasi/kätilölläsi on puhelinaika arkisin klo 9.30–10. Puhelinnumeron löydät äitiysneuvolakortistasi .

Muissa asioissa voit soittaa terveydenhoitajalle puhelinajalla:

I Terveydenhoitaja p. 06 218 4092
II Terveydenhoitaja p. 06 218 4096
III Terveydenhoitaja p. 06 218 4102
IV Terveydenhoitaja p. 06 218 4063

Vaasan äitiysneuvola
Tammikaivontie 4, rakennus 3, kolmas kerros
65100 Vaasa

Sisäänkäynti lammen puolelta.

Grafisk karta över området kring Dammbrunnen.

Puhelinaika terveydenhoitajalle puhelinajalla arkisin klo. 11-11.30.

Gerby, Isolahti, Pukinjärvi, Vetokannas ja Västervik
I terveydenhoitaja p. 040 187 1812
II terveydenhoitaja p. 040 482 5186

Hietalahti, Suvilahti, Korkeamäki ja Vähäkyrö
I terveydenhoitaja p. 040 482 5207
II terveydenhoitaja p. 040 179 9575

Huutoniemi, Teeriniemi, Melaniemi, Purola, Asevelikylä, Haapaniemi ja Impivaara
I terveydenhoitaja p. 040 482 5179
II terveydenhoitaja p. 040 136 9143

Palosaari, Metsäkallio, Koskisuo, Kotiranta, Kivihaka, Vöyrinkaupunki ja Länsiniitty
I terveydenhoitaja p. 040 482 5187
II terveydenhoitaja p. 040 187 6635

Keskusta, Sundom, Ristinummi, Vanha Vaasa, Runsor, Kråklund, Kappelinmäki ja Höstvesi
I terveydenhoitaja  puh 040 482 5161
II terveydenhoitaja puh 040 482 5135

Sähköinen asiointi

Kirjaudu eTerveyspalvelu-portaaliin verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Käyttöönottoa varten tulee täyttää sähköisen asioinnin sopimus kohdasta Lomakkeet. Kohdasta viestit voit lähettää ja lukea viestit.

Jos eTerveyspalvelun käytössä tulee teknisiä ongelmia, lähetä sähköpostia osoitteeseen eterveys@ovph.fi

Laihian äitiysneuvola
Vallinmäentie 43
66400 Laihia

Äitiysneuvolaan voit varata ajan puhelimitse terveydenhoitajalta p.  040 184 2313 puhelinajalla klo 11.00-11.30. Voit myös kysyä neuvolasta määrättyjen laboratoriotutkimusten tuloksia.

Sähköinen asiointi

Äitiysneuvolassa asiakas voi lähettää ja vastaanottaa web-viestejä terveydenhoitajalle/-hoitajalta sähköisen asioinnin kautta.

Maalahden äitiysneuvola
Maalahden-Korsnäsin terveyskeskus
Tamppitie 2
66100 Maalahti

Puhelinaika:
Maalahden äitiysneuvola p. 050 530 5248 tiistai-perjantai klo. 12–12.30
Petolahden äitiysneuvola p. 050 530 5248 tiistai-perjantai klo. 12-12.30
Bergön äitiysneuvola p. 050 530 5248 tiistai-perjantai klo. 12-12.30

Korsnäsin äitiysneuvola
Korsnäsin terveystalo
Norrbyntie 9
66200 Korsnäs

p. 050 464 1646 arkisin klo. 12.00–12.30

Närpiön äitiysneuvola
Närpiön perhepalvelukeskus
Närpiöntie 4
64200 Närpiö

Närpiön äitiysneuvola palvelee myös Kaskisten äitejä.

Puhelinaika arkisin klo. 9.30-10.00 puh. 06 218 7601

Maanantai–perjantai klo 8-12 voitte myös jättää soittopyynnön. Soitamme takaisin teille viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Sähköinen ajanvaraus

Kristiinankaupungin neuvola, Perhekeskus
Lapväärtintie 10
64100 Kristiinankaupunki

Ajanvaraus ja puhelinneuvonta arkisin klo. 8.30-9.30 p. 06 218 6012

Anna Andtfolk 040 198 3868                               
Esmy Nevala 040 084 7760

Äitiys- ja ehkäisyneuvoloiden osastonhoitajat

Yvonne Sundström, yvonne.sundstrom@ovph.fi
Kruunupyy, Luoto, Pietarsaari, Pedersöre, Uusikaarlepyy, Vöyri, Mustasaari

Marjaana Carlsson, marjaana.carlsson@ovph.fi 
Vaasa, Laihia, Maalahti-Korsnäs, Närpiö

Ylihoitaja Susann Granlund, 044 424 9105, susann.granlund@ovph.fi