Siirry sisältöön
Hyvinvointialueuudistus

Pohjanmaalla siirrytään kuntayhtymästä itsehallinnolliseksi hyvinvointialueeksi

Vuoden vaihteessa valtakunnallinen hyvinvointialueuudistus siirtää sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuut kunnilta ja kuntayhtymiltä uusille, itsehallinnollisille hyvinvointialueille.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymästä tulee muiden alueiden tavoin itsehallinnollinen hyvinvointialue.

– Pohjanmaan asukkaille suurin muutos tapahtui jo 2022 alussa, kun siirryttiin Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään. Olemme kuntayhtymässä jo valmistelleet ja vuoden verran tuottaneet palveluita tavalla, johon itsehallinnolliset hyvinvointialueet tähtäävät, hyvinvointialuejohtaja Marina Kinnunen kertoo.

Kehitystyö jatkuu ja palvelutarjonnan alueellista kirjoa pyritään edelleen yhdenmukaistamaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin hakeudutaan ensi vuonna samalla tavalla kuin kuluvana vuonna on tehty. Esimerkiksi aika hoitajan ja lääkärin vastaanotolle varataan jatkossakin asiakaspalvelukeskuksesta numerosta 06 218 9000.

Merkittävimmät muutokset toimipisteissä ovat esimerkiksi Vaasan terveysasemien hoitajan- ja lääkärinvastaanottojen ja muutamien erikoissairaanhoidon yksiköiden muutto uuteen H-taloon.

– Nämä eivät sinällään liity hyvinvointialueuudistukseen, vaan ovat osa palveluiden kehittämistä pitkällä tähtäimellä, Kinnunen toteaa.

Tervetuloa, Kruunupyy ja Korsnäs!

Eniten hyvinvointialueuudistus vaikuttaa Kruunupyyn kuntalaisiin, joiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut siirtyvät kuntayhtymä Soiten vastuulta Pohjanmaan hyvinvointialueelle. Kruunupyy liittyy Pohjanmaan hyvinvointialueeseen, sillä lain mukaan alueet muodostetaan maakunnittain.

Siirtymää on valmisteltu tiiviisti yhdessä Soiten kanssa ja tahti on kiristynyt vuoden loppua kohti.

– Tavoitteenamme on ollut säilyttää asukkaiden palvelut lähellä. Pääosin sama, tuttu henkilökunta on siellä ihmisiä vastassa terveysasemilla. Tarvittaessa iltaisin ja viikonloppuisin voi edelleen hakeutua päivystykseen Kokkolaan, kertoo sektorijohtaja Pia-Maria Sjöström Kruunupyyn palveluista.

Suomessa jokaisella on oikeus valita, mistä haluaa saada perusterveydenhuollon palveluita. Kruunupyyn asukas voi siis halutessaan vaihtaa hoitopaikkansa Keski-Pohjanmaan hyvinvointi- alueelle.

– Vaihto koskee kuitenkin aina kaikkia perusterveydenhuollon palveluita, kuten lääkärin ja hoitajan vastaanottoa, lasten- ja äitiysneuvolaa sekä suun terveydenhuoltoa. Erikoissairaahoidon hoitopaikasta voi keskustella aina lähetteen tekevän lääkärin kanssa, muistuttaa toimialajohtaja Sofia Svartsjö.

Myös Korsnäsin kunnan sosiaalihuollon palvelut liittyvät osaksi hyvinvointialuetta tammikuun alusta.

Hädässä apu tulee edelleen läheltä

Pelastustoimi siirtyy hallinnollisesti osaksi hyvinvointialuetta. Pohjanmaan pelastuslaitoksesta tulee hyvinvointialueen seitsemäs toimiala ja sen johtajana jatkaa pelastusjohtaja Tero Mäki.

– Alueen asukkaiden kannalta hallinnollinen muutos ei tule näkymään mitenkään. Hätätilanteessa apuun tulee edelleen lähimmät tarkoituksenmukaiset yksiköt kunta- ja hyvinvointialuerajoista riippumatta, Mäki kertoo.

Pietarsaari, Kruunupyy ja Luoto siirtyvät Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitokselta osaksi Pohjanmaan organisaatiota.

– Alueellemme tulee Vaasan lisäksi toinen ympäri vuorokauden pelastushenkilöstöllä miehitetty paloasema, kun Pietarsaaren asema liittyy Pohjanmaan pelastuslaitokseen. Sen merkitys korostuu erityisesti pohjoisen alueen valmiudessa. Lisäksi alueellinen liitos tuo mukanaan pieniä hallinnollisia muutoksia.

Pelastuslaitos huolehtii edelleen sen lakisääteisistä neuvonta-, lupa- ja valvontatehtävistä, kuten palotarkastuksista, kemikaali- ja räjähdevalvonnasta sekä turvallisuusviestinnästä. Pietarsaaren, Luodon ja Kruunupyyn asukkaille nämä palvelut löytyvät ensi vuoden puolella Pohjanmaan hyvinvointialueelta.

Erityishuolto hyvinvointialueen vastuulle

Pohjanmaan hyvinvointialue tuottaa 1.1.2023 lähtien sosiaalihuollon erityispalveluita, kuten erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden asumispalveluita sekä osallisuutta tukevaa päivä- ja työtoimintaa sekä työhönvalmennusta.

Tähän saakka erityishuollon palveluita ovat tuottaneet Kårkullan kuntayhtymä ruotsinkielisille asiakkaille ja Eskoon kuntayhtymä suomenkielisille asiakkaille. Näiden kuntayhtymien toiminta loppuu ja niiden tuottamat palvelut siirtyvät eri hyvinvointialueiden vastuulle. Näiden Pohjanmaalla sijaitsevat yksiköt siirtyvät liikkeenluovutuksella Pohjanmaan hyvinvointialueelle, mutta toiminta ja palvelut tulevat jatkumaan pääosin ennallaan.

Erityispalveluja kehitetään jatkossa yhdenmukaisin periaattein, kielelliset tarpeet huomioiden. Erityisesti vahvistetaan erityisasiantuntijoiden palvelujen saatavuutta Pohjanmaalla.

– Kaksikielisten palvelujen osalta on valmistelussa yhteistyösopimus kahdeksan eri hyvinvointialueen kanssa, jotta voimme varmistaa palvelujen saatavuuden asiakkaan omalla äidinkielellä. Esimerkiksi asumisyksiköt ovat jatkossakin yksikielisiä, kertoo sektorijohtaja Erkki Penttinen.

Kuntayhtymän toiminta päättyy

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valtuusto ja hallitus kokoontuvat vielä loppuun saakka, jolloin kuntayhtymään liittyvät tehtävät päättyvät. Itsehallinnollisen hyvinvointialueen aluevaltuusto ja aluehallitus ovat työskennelleet itsehallinnollista hyvinvointialuetta koskevien päätösten parissa jo keväästä saakka. Viime keväänä valittu aluevaltuusto ja -hallitus jatkavat kautensa loppuun, kevääseen 2025, jolloin järjestetään seuraavat aluevaalit.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän viranhaltijat ja työntekijät siirtyvät uuteen, itsehallinnolliseen organisaatioon ilman merkittäviä muutoksia organisaatiorakenteessa.

Lisätietoa hyvinviointialueuudistuksesta sekä Kruunupyyn palvelumuutoksista löytyy verkkosivuiltamme.