Siirry sisältöön
Yleinen

Tavoitteena puhdas sisäilma ja terveet tilat

Visualisointikuva H-rakennuksesta, asiakasapteekin pääsisäänkäynti.
Vaasan keskussairaalaan alueelle rakennettavan H-rakennuksen tiloista tehdään viihtyisät, terveet ja turvalliset.

Vaasan keskussairaalaan alueelle rakennettavan H-rakennuksen tiloista tehdään viihtyisät, terveet ja turvalliset. Tärkeä tavoitteemme on rakentaa sellaiset tilat, joissa henkilöstön ja asiakkaiden on hyvä asioida ja työskennellä. Talon sisäilman tulee olla puhdasta hengittää.

Bothnia High 5 -allianssissa varmistamme, että saavutamme tilaajan, eli Vaasan sairaanhoitopiirin, asettamat vaatimukset rakennuksen sisäilman suhteen. Tavoitearvo on sisäilmastoluokka S2, mikä tarkoittaa hyvää tasoa. Vaatimusten täyttämiseksi rakentaminen toteutetaan P1-puhtausluokan määritysten mukaisesti.

P1-puhtausluokan mukainen rakentaminen H-uudisrakennushankkeessa

  • Estämme rakennuspölystä aiheutuvat haitat sekä rakentamisen aikana että käyttöönoton jälkeen.
  • Huolehdimme, että rakennustyömaa täyttää työturvallisuudelle asetetut määräykset ja noudattaa puhdasta rakennustapaa. Työmaan tulee olla turvallinen kaikille siellä työskenteleville.
  • Rakentamisen aikana tekemämme toimenpiteet puhtauden eteen helpottavat rakennuksen käyttöönottoa ja kiinteistön ylläpidon sujuvaa käynnistymistä.

Bothnia High 5 -allianssin asiakirjoihin on laadittu Työmaan puhtaudenhallintaohje, johon on määritetty yksityiskohtaiset tavoitteet sekä toteutusta ja tulosten arviointia ohjaavat tekijät.

P1-koordinaattori tukee puhtaudenhallinnan toteuttamista rakentamisen aikana

Allianssin nimittämä P1-koordinaattori seuraa työmaan puhtautta, ohjaa P1-rakentamisessa ja kouluttaa työmaan henkilöstöä. Sisävalmistusvaiheessa P1-koordinaattori tekee työmaakäyntejä, joilla hän arvioi rakentamista ja ilmanvaihdon asennustöitä. Arvioinneista hän tekee kirjallisen tarkastusasiakirjan.

Työmaakäynneillään P1-koordinaattori arvioi seuraavia asioita:

  • pölynhallinta
  • rakennusmateriaalien suojaus
  • P1 ilmanvaihdon asennustyö
  • rakennussiivous
  • tupakoimattomuus
  • ulkoalueiden kunto
  • jätehuolto.

Katselmuksissa todennetaan puhtaus

Katselmuksien tarkoitus on estää rakennusaikaisen pölyn pääsy ilmanvaihtojärjestelmään, sillä rakennuksen käyttöönoton jälkeen tämä haitallinen pöly tulisi ilmanvaihdon mukana sisäilmaan epäpuhtauksina.

Ennen ilmanvaihtojärjestelmän asennustöiden aloittamista sekä asennustyön aikana P1-koordinaattori pitää katselmuksia, joissa todennetaan visuaalisesti arvioiden, että P1 ilmanvaihdon puhtaudelle asetetut tavoitteet toteutuvat. Ilmanvaihtojärjestelmän sisäpuolisten pintojen puhtaus arvioidaan pölymittauksin.

Tilojen puhtautta arvioidaan loppusiivouksen ensimmäisen vaiheen jälkeen sekä rakennuksen luovutusvaiheessa. Tavoitteena on luovuttaa uudenveroiset tilat, jotka ovat tilaajan odotusten mukaiset ja joissa on vaatimusten mukainen puhtaustaso.