Siirry sisältöön
Yleinen

Teknologiat mahdollistavat uusia toimintamalleja kotihoidossa

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä kehittää toimintamallia, joka mahdollistaa hyvinvointi- ja terveysteknologioiden aiempaa laajemman hyödyntämisen hyvinvointialueen kotihoidon palvelussa. Pohjanmaan KATI-hankkeessa arvioidaan ja otetaan käyttöön erilaisia teknologioita, joilla parannetaan kotihoidon asiakkaiden kotona-asumisen turvallisuutta ja tuetaan itsenäistä kotona-asumista. Kuvassa Tony Pellfolk ja Tatu Karppinen.

Erityyppisiä hyvinvointi- ja terveysteknologioita on tarjolla laajasti ja hyviä kokemuksia niiden hyödyistä sosiaali- ja terveysalan palveluissa on jo eri alueilla, myös Pohjanmaan hyvinvointialueella. Vuosina 2020-2023 toteutettava Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima KATI-ohjelma (Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille) mahdollistaa teknologioiden aiempaa järjestelmällisemmän arvioinnin ja eri alueiden kehitystyön kokemusten kokoamisen valtakunnalliseen yhteistyöverkostoon, johon Pohjanmaan hyvinvointialue myös osallistuu.  

Pohjanmaan KATI-hankkeessa arvioidaan asiakkaiden ja ammattilaisten kokemuksiin perustuen mm. etämonitorointiteknologioita, Alvar-kuvapuhelinpalvelua ja lääkejakeluautomaatteja.

– Hyvinvointialueemme on mukana erittäin mielenkiintoisessa kehitystyössä. Kiinnostavia ja hyödyllisiä teknologioita olisi tarjolla valtavasti, mutta kaikkea emme asiakkaiden ja henkilöstön kanssa ehdi hankkeen aikana arvioida. Tärkeintä on, että hyvinvointialueen henkilöstön kyky arvioida ja hyödyntää teknologiaa jatkossa asiakkaiden erilaiset tarpeet huomioiden kehittyy, mikä mahdollistaa uusien teknologioiden hyödyntämisen hyvinvointialueen palveluissa myös hankkeen jälkeen, kertoo hankepäällikkö Tatu Karppinen.

Kohti laajaa toiminnan muutosta

Osa teknologioista on jo ollut käytössä joillain alueilla Pohjanmaalla, mutta hankkeeseen osallistuvalle henkilöstölle tarjotaan myös paljon uutta, erityisesti etämonitorointitietojen tulkintaan liittyen. Hankkeen aikana ammattilaiset perehtyvät mm. asiakkaiden aktiivisuutta, päivärytmiä ja unen laatua seuraavien teknologioiden tuottamaan tietoon. Laitteet eivät edellytä asiakkailta teknologiaan liittyvää osaamista, vaan esimerkiksi hyvinvointikellon ja sängyn patjan alle sijoitettavan vuodemonitorin tiedot siirtyvät automaattisesti ja reaaliaikaisesti ammattilaiselle. Seurantatiedot mahdollistavat tarvittaessa ammattilaisten nopean reagoinnin asiakkaan tiedoissa havaittuihin poikkeamiin, mikä parantaa palvelun laatua ja asiakkaiden kotona asumisen turvallisuutta.

– Teknologiat mahdollistavat täysin uudenlaista palvelua kotihoidossa. Pääsemme nyt käynnistämään tätä tärkeää kehitystyötä, joka tulee jatkumaan ja laajentumaan hyvinvointialueella tulevina vuosina, sanoo kotiin annettavien palveluiden ylihoitaja Paula Olin.

– KATI-hanke mahdollistaa tarkoituksenmukaisten hyvinvointiteknologioiden testaamisen ja arvioinnin kotiin vietävissä palveluissa. Toivon, että KATI-projekti antaa vastauksia siihen, millaiset hyvinvointiteknologiat hyödyttävät asiakkaitamme ja henkilöstöämme nyt ja tulevaisuudessa, kertoo koti- ja asumispalveluiden toimialajohtaja ja KATI-ohjausryhmän puheenjohtaja Tony Pellfolk.

– Hyvinvointi- ja terveysteknologioilla voidaan tukea ikäihmisten itsenäistä ja turvallista kotona-asumista monilla tavoilla. KATI-hankkeessa kehitetään hyvinvointialueemme etähoivan valmiutta huomioida asiakkaiden erilaiset tarpeet ja niihin soveltuvat uudet, teknologioita hyödyntävät palvelumuodot. KATI-hankkeen kehittäjäasiakkaiden kanssa keskustellaan viikoittain heidän aidoista kokemuksistaan eri teknologioihin liittyen, Alvar-palveluiden palveluvastaava Margareeta Verronen kertoo.

Pohjanmaan KATI-hankkeessa on luotu myös sopimuskokonaisuus, joka mahdollistaa hyvinvointi- ja terveysteknologioiden hyödyntämisen asiakkaiden ja henkilöstön tarpeisiin perustuen tulevina vuosina. Yhteistyöyritysten kanssa on sovittu vastuista ja rooleista liittyen uusien teknologioiden esittelyyn, hankintoihin, käyttöönottoihin, koulutukseen ja tekniseen tukeen.

Hyvinvointialueen henkilöstön teknologioiden hyödyntämiseen ja arviointiin liittyvän osaamisen kehitystyö on nyt käynnistynyt. Tämä osaaminen mahdollistaa tulevina vuosina hyvinvointi- ja terveysteknologioiden laajamittaisen hyödyntämisen Pohjanmaan hyvinvointialueella.

Pohjanmaan KATI-hankkeen hallinnointi

Pohjanmaan KATI-hanke toteutetaan Vaasan, Mustasaaren ja Laihian alueilla, ja hankkeeseen osallistuu n. 40 kotihoidon asiakasta. Hankkeen kehitystyö suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä hyvinvointialueen asiantuntijoiden kanssa ja hyviä kokemuksia hyödynnetään myöhemmin koko hyvinvointialueella.

Hankkeen toteutuksesta vastaa hankepäällikkö, minkä lisäksi hankkeessa työskentelee osa-aikaisesti kotihoidon henkilöstöä ja hyvinvointialueen muita asiantuntijoita.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Pohjanmaan KATI-hankkeelle valtionavustusta 300 000 euroa vuosille 2021-2023. Hanke käynnistyi hyvinvointialueen hallinnoimana 1.1.2022.