Siirry sisältöön

hyvinvointialue

12.5.2022 Yleinen

Kestävän kasvun ohjelman ensimmäiset valtionavustukset hyvinvointialueille 

Pohjanmaan hyvinvointialue on saanut valtionavustusta Prima Botnia – hyvinvoiva Pohjanmaa –projektille. Rahoituksella vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden piiriin pääsyä. Vuonna 2022 kohderyhmänä ovat nuoret ja nuoret aikuiset, joilla on tunnistettu tai on vielä tunnistamatta mielenterveyden ongelmia tai päihdeongelmia. Toinen kohderyhmä ovat ikäihmiset, joilla on todettu tai vielä toteamatta tarve fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen toimintakyvyn tuelle, hoidolle tai kuntoutukselle.
11.4.2022 Yleinen

Hanketoimiston toiminta tukee hyvinvointialueen kehitystyötä

Hanketoimisto aloitti toimintansa tammikuussa 2022 Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminnan alkaessa. Ajatuksena on, että hyvinvointialueen pienemmät kuin suuremmatkin projektit toimivat kootusti hanketoimistosta käsin. Hanketoimiston tavoitteena on tukea hyvinvointialueen kehittämistä ja projektien kautta kehitetään uusia menetelmiä ja prosesseja, joka näkyy lopulta parempana palveluna ja hoitona alueen asukkaille.
11.4.2022 Yleinen

TKI-yksikkö tuottaa ja tekee näkyväksi tutkimuspohjaista tietoa

Kehityspäällikkö Pia Nyman kertoo Tutkimus, kehitys ja innovaatiot –yksiköstä (TKI). ”Kannustamme innovatiivisiin ratkaisuihin hyvinvointialueellamme ja luomme verkostoja niin organisaation sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Meidän tiimissä työskentelee tällä hetkellä kuusi henkilöä ja kuulumme Strategia ja yhdyspinnat -tulosalueeseen,” kirjoittaa Pia Nyman.