Siirry sisältöön

hyvinvointialue

19.9.2022 Yleinen

Yksilöllisempiä sairauspoissaoloja toimenpiteiden jälkeen

Työterveyslaitoksen (TLL) kansallisen TyöOte-hankkeen kautta kehitetään parhaillaan hoitoketjuja työikäisille Suomessa, kuten myös Pohjanmaan hyvinvointialueella. Hoidon, kuntoutuksen ja työhön paluun prosessia voidaan järkevöittää, kun parannetaan erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon yhteistyötä. "Ajatuksena on, että työterveyshuolto määrittelee, potilaan ammatista riippuen, kuinka pitkä sairausloma tarvitaan", kertoo erikoissuunnittelija Susanna Heinonen, joka työskentelee TYÖOTE-hankkeessa operatiivisen työryhmän puheenjohtajana.
19.9.2022 Yleinen

Hyvinvointialue haluaa toimia kestävästi

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän aloittaessa vuodenvaihteessa 2022, aloitti myös kestävän kehityksen suunnittelija, ympäristöteknologian insinööri Jenni Siirilä työnsä. Kestävä kehitys ei ole vain muovikierrätystä tai valojen sammuttamista, vaan asioita, joilla huomioidaan ympäristö, ihminen ja talous niin päätöksenteossa kuin toiminnassa.
15.9.2022 Yleinen

Sähköisen perhekeskuksen Omaperhe-sivusto valmistumassa

Sähköisen perhekeskuksen Omaperhe-sivujen käyttöönoton valmistelut etenevät niin Pohjanmaan hyvinvointialueella kuin koko Suomessa. Sähköinen perhekeskus tarjoaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa ja ohjausta lapsille, nuorille ja perheille.
14.9.2022 Yleinen

Vaasan yliopiston tutkimustyö tukee hyvinvointialueen muutosta

Pohjanmaan hyvinvointialue sekä Vaasan yliopisto tekevät tutkimusyhteistyötä vuosina 2021-2025. Tutkijatohtori Hanna-Kaisa Pernaa kirjoittaa artikkelissaan yhteistyöstä, jonka tarkoitus on tutkia käynnissä olevaa muutosta ja tukea hyvinvointialueen johtoa muutoksen johtamisessa.
30.8.2022 Yleinen

Yhteispäivystyksen haastava tilanne on monisyinen 

Vaasan keskussairaalan yhteispäivystys on ollut pitkään kovan kuormituksen kohteena. Kulunut kesä on ollut vaikea yhteispäivystyksissä myös muualla maassa.  Kuntayhtymän hallitus keskusteli kokouksessaan 30.8. päivystyksen haasteista, niiden syistä ja ratkaisuista.
15.8.2022 Yleinen

Pohjanmaalla kehitetään ikäihmisten palveluohjaukseen yhteistä polkua

Ikäihmisten palveluohjaukseen kehitetään yhtenäistä toimintamallia Pohjanmaan hyvinvointialueella. ”Työn lähtökohtana on ollut nykyiset työskentelytavat ja miten uudella hyvinvointialueella halutaan työskennellä. Olemme keskustelleet ja tehneet yhdessä perustan sille, miten palveluohjauksen tulisi toimia” kertoo palveluohjauksen projektipäällikkö Ann-Sofi Larsson.
11.8.2022 Yleinen

SONet BOTNIA vahvistaa vaikuttavaa sosiaalihuoltoa ja sosiaalityötä

SONet BOTNIA on toiminut jo 20 vuotta joustavana ja ketteränä kuntien ja kuntalaisten tarpeisiin vastaavana sosiaalialan aluelähtöisenä tiedon tuottajana, palvelujen ja osaamisen kehittäjänä. Sosiaalialan osaamiskeskustoiminnan kiinnittyminen hyvinvointialueiden rakenteisiin ja arkeen on ajankohtainen ja tulevaisuuden kannalta tärkeä asia.