Siirry sisältöön

hyvinvointialue

21.10.2022 Yleinen

Pohjoismainen syömishäiriöyhteistyö kehittämistyön perustana

Kehityspsykologian dosentti ja laillistettu psykoterapeutti Rasmus Isomaa työskentelee Pietarsaaren Fredrika-klinikan toiminnanjohtajana ja toimii tällä hetkellä myös Suomen Syömishäiriöliiton (Syli r.y.) ja pohjoismaisen syömishäiriöyhdistyksen (Nordic Eating Disorder Society) puheenjohtajana. Artikkelissaan hän kertoo pohjoismaisesta yhteistyöstä, jossa hän ja Fredrika-klinikan henkilöstö ovat mukana.
21.10.2022 Yleinen

Hyvinvointialueella edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta

Hyvinvointialueen on uutena viranomaisena ehkäistävä syrjintää ja edistettävä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hyvinvointialueen tulee laatia hyvinvointialueen toiminnan, palvelujen ja päätöksenteon eli toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma.
19.9.2022 Yleinen

Yksilöllisempiä sairauspoissaoloja toimenpiteiden jälkeen

Työterveyslaitoksen (TLL) kansallisen TyöOte-hankkeen kautta kehitetään parhaillaan hoitoketjuja työikäisille Suomessa, kuten myös Pohjanmaan hyvinvointialueella. Hoidon, kuntoutuksen ja työhön paluun prosessia voidaan järkevöittää, kun parannetaan erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon yhteistyötä. "Ajatuksena on, että työterveyshuolto määrittelee, potilaan ammatista riippuen, kuinka pitkä sairausloma tarvitaan", kertoo erikoissuunnittelija Susanna Heinonen, joka työskentelee TYÖOTE-hankkeessa operatiivisen työryhmän puheenjohtajana.
19.9.2022 Yleinen

Hyvinvointialue haluaa toimia kestävästi

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän aloittaessa vuodenvaihteessa 2022, aloitti myös kestävän kehityksen suunnittelija, ympäristöteknologian insinööri Jenni Siirilä työnsä. Kestävä kehitys ei ole vain muovikierrätystä tai valojen sammuttamista, vaan asioita, joilla huomioidaan ympäristö, ihminen ja talous niin päätöksenteossa kuin toiminnassa.