Siirry sisältöön

hyvinvointialue

14.4.2023 Yleinen

Omaolo on moderni asiointikanava

Omaolo-palvelun käyttö laajenee Pohjanmaalla. Omaolo on digitaalinen sosiaali- ja terveydenhuollon asiointikanava, joka on ollut käytössä Pohjanmaalla syksystä 2021 saakka. Omaolon oirearvioiden avulla asukkaat saavat hoito- ja toimintaohjeita sekä tarvittaessa yhteyden terveydenhuollon ammattilaiseen digitaalisesti. Oirearvioiden lisäksi Omaolossa on myös muita osioita, joita otetaan Pohjanmaalla käyttöön porrastetusti. Näitä ovat esimerkiksi palveluarviokyselyt ja sähköiset hyvinvointitarkastukset.
17.2.2023 Artikkeli

Lastenreuman tutkimuksessa huomio kipuun ja sen kanssa pärjäämiseen

Hyvinvointialueella on käynnissä monia kiinnostavia tutkimusprojekteja. Yksi projekteista on lastenlääkäri Maria Backströmin lastenpoliklinikalla Vaasan keskussairaalassa tekemä lastenreumatutkimus. Artikkelissa hän kertoo tutkimuksestaan, joka keskittyy lastenreuman taudinaktiivisuuden mittaamiseen sekä selviytymiskeinoihin lastenreuman aiheuttamista kivuista.
17.2.2023 Artikkeli

Maalahden kotihoito testaa lääkeannostelurobotti Medimiä

Tammikuusta 2023 lähtien on Maalahden kotihoidossa testattu pilottitutkimuksen puitteissa Medimi Smart Small lääkeannostelurobottia. Pohjanmaan hyvinvointialue kokeilee ensimmäisenä Suomessa tällaista lääkeannostelurobottia.
17.2.2023 Artikkeli

Pohjanmaalla kehitetään Hyte-työtä

Prima Botnia -hankkeen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) hankekokonaisuudessa kehitetään ennaltaehkäiseviä sekä matalan kynnyksen palveluita. Tavoitteena on luoda Pohjanmaan asukkaille enemmän mahdollisuuksia ottaa vastuuta omasta hyvinvoinnista sekä tukea ammattilaisia, jotta he pystyisivät entistä paremmin ohjaamaan asiakkaita hyte-palveluiden piiriin.
13.1.2023 Yleinen

Alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn kokeilu alkaa

Maksuttoman ehkäisyn kokeilu alkaa Pohjanmaan hyvinvointialueella. Kokeilu koskee kaikkia alle 25-vuotiaita, mutta toimintatavat voivat vaihdella paikkakunnittain. Pohjanmaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa pureudutaan toimintatapojen yhtenäistämiseen.
12.1.2023 Artikkeli

Opetuskotihoito tukee siirtymistä opinnoista työelämään

Pohjanmaan hyvinvointialueella on kehitetty syksystä 2022 opetuskotihoidon toimintamallia. Toimintamallia kehitetään yhdessä kotihoidon, oppilaitosten ja Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -projektin (TulKoti) kanssa.