Siirry sisältöön

hyvinvointialue

17.4.2023 Kehittäminen

Pohjanmaalla löytyy tahtoa yhteiseen osallisuustyöhön

Pohjanmaalla toivotaan osallisuustyöhön vakiintuneita rakenteita. Etenkin yhteistyötä järjestösektorin kanssa pidetään tärkeänä. Edellytyksenä yhteistyölle on yhteinen ymmärrys siitä, mitä osallisuus ja osallistaminen tarkoittavat. Muun muassa näitä asioita nousi esiin Pohjanmaalla tehdyssä osallisuuden nykytilan selvityksessä. Selvitys on osa Sitra Lab 4 -muutosohjelmaa, jossa Pohjanmaalta on mukana Pohjanmaan hyvinvointialue, Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan Yhdistykset ry.
14.4.2023 Yleinen

Omaolo on moderni asiointikanava

Omaolo-palvelun käyttö laajenee Pohjanmaalla. Omaolo on digitaalinen sosiaali- ja terveydenhuollon asiointikanava, joka on ollut käytössä Pohjanmaalla syksystä 2021 saakka. Omaolon oirearvioiden avulla asukkaat saavat hoito- ja toimintaohjeita sekä tarvittaessa yhteyden terveydenhuollon ammattilaiseen digitaalisesti. Oirearvioiden lisäksi Omaolossa on myös muita osioita, joita otetaan Pohjanmaalla käyttöön porrastetusti. Näitä ovat esimerkiksi palveluarviokyselyt ja sähköiset hyvinvointitarkastukset.
17.2.2023 Kehittäminen

Lastenreuman tutkimuksessa huomio kipuun ja sen kanssa pärjäämiseen

Hyvinvointialueella on käynnissä monia kiinnostavia tutkimusprojekteja. Yksi projekteista on lastenlääkäri Maria Backströmin lastenpoliklinikalla Vaasan keskussairaalassa tekemä lastenreumatutkimus. Artikkelissa hän kertoo tutkimuksestaan, joka keskittyy lastenreuman taudinaktiivisuuden mittaamiseen sekä selviytymiskeinoihin lastenreuman aiheuttamista kivuista.
17.2.2023 Kehittäminen

Maalahden kotihoito testaa lääkeannostelurobotti Medimiä

Tammikuusta 2023 lähtien on Maalahden kotihoidossa testattu pilottitutkimuksen puitteissa Medimi Smart Small lääkeannostelurobottia. Pohjanmaan hyvinvointialue kokeilee ensimmäisenä Suomessa tällaista lääkeannostelurobottia.
17.2.2023 Kehittäminen

Pohjanmaalla kehitetään Hyte-työtä

Prima Botnia -hankkeen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) hankekokonaisuudessa kehitetään ennaltaehkäiseviä sekä matalan kynnyksen palveluita. Tavoitteena on luoda Pohjanmaan asukkaille enemmän mahdollisuuksia ottaa vastuuta omasta hyvinvoinnista sekä tukea ammattilaisia, jotta he pystyisivät entistä paremmin ohjaamaan asiakkaita hyte-palveluiden piiriin.