Siirry sisältöön

hyvinvointialue

15.6.2023 Kehittäminen

Uudet menetelmät auttavat ammattilaisia auttamaan nuoria ajoissa

Pohjanmaan hyvinvointialueella lasten ja nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia koulutetaan aktiivisesti uusien menetelmien käyttöön. Nuorten mielenterveyden ongelmien käsittelyyn on uusia, tehokkaiksi todettuja menetelmiä, joita pyritään nyt hyödyntää mahdollisimman paljon kouluympäristössä.
14.6.2023 Kehittäminen

TulKoti-hankkeessa laaditaan apuvälineluettelo ja teknologiatarjotin

Apuvälineitä ja erilaisia teknologisia ratkaisuja on nykyisin paljon tarjolla, ja voi olla vaikea löytää kaikista markkinoilla olevista tuotteista se oikea. Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille (TulKoti) -hankkeessa laaditaan parhaillaan apuvälineluetteloa, joka voi helpottaa kotona asuvien iäkkäiden ihmisten arkipäivää ja parantaa heidän turvallisuuttaan.
11.5.2023 Kehittäminen

Esihenkilö on organisaation tärkeä suunnannäyttäjä

Hyvinvointialueuudistus on ollut iso muutos, joka on tuonut mukanaan paljon positiivista, mutta myös haasteita. Haasteisiin vastaamisessa on tärkeää, että esihenkilöille annetaan työkaluja oman työn menestyksekkääseen hoitamiseen. Tämä tukee koko organisaatiota. Siksi yhdeksi koulutuksemme painopistealueeksi vuodelle 2023 on määritelty johtamis- ja esihenkilöosaaminen.
17.4.2023 Kehittäminen

Pohjanmaalla löytyy tahtoa yhteiseen osallisuustyöhön

Pohjanmaalla toivotaan osallisuustyöhön vakiintuneita rakenteita. Etenkin yhteistyötä järjestösektorin kanssa pidetään tärkeänä. Edellytyksenä yhteistyölle on yhteinen ymmärrys siitä, mitä osallisuus ja osallistaminen tarkoittavat. Muun muassa näitä asioita nousi esiin Pohjanmaalla tehdyssä osallisuuden nykytilan selvityksessä. Selvitys on osa Sitra Lab 4 -muutosohjelmaa, jossa Pohjanmaalta on mukana Pohjanmaan hyvinvointialue, Pohjanmaan liitto ja Pohjanmaan Yhdistykset ry.