Siirry sisältöön

hyvinvointialue

17.2.2023 Kehittäminen

Maalahden kotihoito testaa lääkeannostelurobotti Medimiä

Tammikuusta 2023 lähtien on Maalahden kotihoidossa testattu pilottitutkimuksen puitteissa Medimi Smart Small lääkeannostelurobottia. Pohjanmaan hyvinvointialue kokeilee ensimmäisenä Suomessa tällaista lääkeannostelurobottia.
17.2.2023 Kehittäminen

Pohjanmaalla kehitetään Hyte-työtä

Prima Botnia -hankkeen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) hankekokonaisuudessa kehitetään ennaltaehkäiseviä sekä matalan kynnyksen palveluita. Tavoitteena on luoda Pohjanmaan asukkaille enemmän mahdollisuuksia ottaa vastuuta omasta hyvinvoinnista sekä tukea ammattilaisia, jotta he pystyisivät entistä paremmin ohjaamaan asiakkaita hyte-palveluiden piiriin.
13.1.2023 Kehittäminen

Prima Botnia pureutuu haavoittuvassa asemassa olevien palveluiden kehittämiseen

Sosiaali- ja terveysministeriö rahoittaa toimenpiteitä sekä uusia digitaalisia ratkaisuja, joilla hyvinvointialueet voivat purkaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa. Pohjanmaalla kehitystyö kohdistuu erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien palvelujen saatavuuteen.
13.1.2023 Yleinen

Alle 25-vuotiaiden maksuttoman ehkäisyn kokeilu alkaa

Maksuttoman ehkäisyn kokeilu alkaa Pohjanmaan hyvinvointialueella. Kokeilu koskee kaikkia alle 25-vuotiaita, mutta toimintatavat voivat vaihdella paikkakunnittain. Pohjanmaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeessa pureudutaan toimintatapojen yhtenäistämiseen.
12.1.2023 Kehittäminen

Opetuskotihoito tukee siirtymistä opinnoista työelämään

Pohjanmaan hyvinvointialueella on kehitetty syksystä 2022 opetuskotihoidon toimintamallia. Toimintamallia kehitetään yhdessä kotihoidon, oppilaitosten ja Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille -projektin (TulKoti) kanssa.
9.12.2022 Yleinen

Pohjanmaalla halutaan osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon

Kaksi kolmasosaa suomalaisista sanoo, että päätöksenteko pitäisi tuoda lähemmäksi tavallista ihmistä. Pohjanmaalla haasteeseen on tarttunut Pohjalaistiimi osana Sitran muutosohjelmaa. Tavoitteena on kehittää alueellista osallisuustyötä kokoavat yhteistyörakenteet Pohjanmaalle.
9.12.2022 Yleinen

Voimaperheet-toimintamalli tukee vanhemmuutta

Pohjanmaan hyvinvointialueen neuvoloissa on marraskuun alussa otettu käyttöön Voimaperheet-toimintamalli. Pyrkimyksenä on tarjota vanhemmille työkaluja vastaamaan lapsen käyttäytymisen haasteisiin.
9.12.2022 Yleinen

Digipalveluita koko Pohjanmaan hyvinvointialueen asiakkaille

Sonja Friman ja Heli Pajala työskentelevät Pohjanmaan Tulevaisuuden sotekeskus -hankkeen digitalisaation valmistelun osakokonaisuudessa. Digitalisaation valmistelun tavoitteena on parantaa digitaalisia palveluita hyvinvointialueella.