Siirry sisältöön

sosiaali- ja terveyspalvelut

10.6.2022 Artikkeli

Asiakkaat kehityksen kulmakivinä

Asiakkaiden kokemustietoa hyödyntämällä pystytään lisäämään henkilöstön ymmärrystä asiakkaiden palveluntarpeista, kehittämään palveluita oikeaan suuntaan sekä kohdentamaan oikea-aikaisiksi. Kokemustiedon saamiseksi Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa kehitystyötä tehdään yhteistyössä muun muassa vanhusneuvoston edustajien, eri järjestöjen alaisten kokemustoimijoiden kanssa sekä asiakkaiden ja perheiden kanssa.
10.6.2022 Artikkeli

Palliatiivista hoitoa kehitetään ja parannetaan Pohjanmaalla

Pohjanmaan hyvinvointialue osallistuu projektiin, jonka tarkoituksena on kehittää paveluja ja parantaa palliatiivisen hoidon laatua. Kehittäjäylilääkäri Heli Ylihärsilä vastaa projektista pohjanmalla. Hän kertoo kehittämistyön keskittyvän kotisairaalan toimintaan ja palliatiivisen keskukseen.
10.6.2022 Yleinen

Prima Botnia –projekti polkaistiin käyntiin

Prima Botnia – Hyvinvoiva Pohjanmaa –projektin aloitustilaisuus järjestettiin 25. toukokuuta. Tilaisuudessa oli mukana edustajia Pohjanmaan hyvinvointialueen toimialoilta keskustelemassa, miten projekti muotoiltaisiin tuottamaan mahdollisimman suurta hyötyä organisaatiolle ja kohderyhmille.
16.5.2022 Artikkeli

Teknologiat mahdollistavat uusia toimintamalleja kotihoidossa

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä kehittää toimintamallia, joka mahdollistaa hyvinvointi- ja terveysteknologioiden aiempaa laajemman hyödyntämisen hyvinvointialueen kotihoidon palvelussa. Pohjanmaan KATI-hankkeessa arvioidaan ja otetaan käyttöön erilaisia teknologioita, joilla parannetaan kotihoidon asiakkaiden kotona-asumisen turvallisuutta ja tuetaan itsenäistä kotona-asumista. Kuvassa Tony Pellfolk ja Tatu Karppinen.
12.5.2022 Artikkeli

Kestävän kasvun ohjelman ensimmäiset valtionavustukset hyvinvointialueille 

Pohjanmaan hyvinvointialue on saanut valtionavustusta Prima Botnia – hyvinvoiva Pohjanmaa –projektille. Rahoituksella vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden piiriin pääsyä. Vuonna 2022 kohderyhmänä ovat nuoret ja nuoret aikuiset, joilla on tunnistettu tai on vielä tunnistamatta mielenterveyden ongelmia tai päihdeongelmia. Toinen kohderyhmä ovat ikäihmiset, joilla on todettu tai vielä toteamatta tarve fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen toimintakyvyn tuelle, hoidolle tai kuntoutukselle.