Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveyspalveluissa korostuu palveluntuottajien oma vastuu toiminnan asianmukaisuudesta, palvelujen laadusta sekä asiakas- ja potilasturvallisuudesta.

Hyvinvointialue vastaa palveluiden järjestämisestä. Palvelut puolestaan tuotetaan hyvinvointialueen omana toimintana sekä yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin kanssa yhteistyössä.

Omavalvonta on laaja kokonaisuus. Se on kaiken valvonnan perusta, joka sisältää järjestämisen omavalvonnan, julkisen ja yksityisen palvelutuotannon omavalvonnan, valvonnan ja ohjauksen.

Omavalvontaohjelma on strateginen asiakirja, jossa määritellään organisaation omavalvonnan menettelytavat. Omavalvontaohjelmassa kuvataan, miten palveluntuottajalle kuuluvien velvoitteiden noudattaminen kokonaisuutena järjestetään ja toteutetaan. Hyvinvointialueen ja yksityisenpalveluntuottajan tulee laatia omavalvontaohjelma heille kuuluvista sosiaalihuollon- ja terveydenhuollon tehtävistä ja palveluista. Omavalvontaohjelmassa todetaan, miten palvelujen toteutumista, turvallisuutta
ja laatua sekä yhdenvertaisuutta seurataan ja miten havaitut puutteellisuudet korjataan.
Omavalvontaohjelma toimii ohjaavana dokumenttina suhteessa omavalvontasuunnitelmiin.

Omavalvontasuunnitelmat

Alla olevien valikoiden alla julkaistaan omavalvontasuunnitelmia sitten, kun niitä valmistuu.

Iäkkäiden sosiaalityö (palveluiden järjestäminen)

Ikäihmisten sosiaalipalvelut – Omavalvontasuunnitelma

Iäkkäiden päivätoiminta

Ikäihmisten päivätoiminta- Omavalvontasuunnitelma

Iäkkäiden kotiin vietävät palvelut


Kristiinankaupunki-Omavalvontasuunnitelma

Kruunupyy-Omavalvontasuunnitelma

Luoto-Omavalvontasuunnitelma

Maalahti-Korsnäs – Omavalvontasuunnitelma

Mustasaari alue 1 – Omavalvontasuunnitelma

Mustasaari alue 2 – Omavalvontasuunnitelma

Mustasaari alue 3 – Omavalvontasuunnitelma

Närpiö-Kaskinen – Omavalvontasuunnitelma

Pedersöre – Omavalvontasuunnitelma

Pietarsaari-Omavalvontasuunnitelma

Pietarsaari alue 1 ja 2 – Omavalvontasuunnitelma

Vaasa ja Laihia – Omavalvontasuunnitelma

Vöyri – Omavalvontasuunnitelma

Uusikaarlepyy – Omavalvontasuunnitelma

Iäkkäiden ympärivuorokautiset palvelut

Koivurinteen palvelukoti – Omavalvontasuunnitelma

Mariakoti – Omavalvontasuunnitelma

Kristinakoti – Omavalvontasuunnitelma

Solgård – Omavalvontasuunnitelma

Elvira – Omavalvontasuunnitelma

Hanneskoti – Omavalvontasuunnitelma

Solhörnan – Omavalvontasuunnitelma

Sandlunden – Omavalvontasuunnitelma

Majakkakoti – Omavalvontasuunnitelma

Emiliakeskus – Omavalvontasuunnitelma

Westerkoti – Omavalvontasuunnitelma

Hakalehto – Omavalvontasuunnitelma

Villa Alina & Efraim – Omavalvontasuunnitelma

Pedersheim TPA, Lilla Fridolf Pedersheim LAY – Omavalvontasuunnitelma

Purmohemmet – Omavalvontasuunnitelma

Esselunden – Omavalvontasuunnitelma

Tallmo vårdcenter – Omavalvontasuunnitelma

Fyrrykartano – Omavalvontasuunnitelma

Kotiranta – Omavalvontasuunnitelma

Krannila – Omavalvontasuunnitelma

Präntöön Helmi – Omavalvontasuunnitelma

Ruukinkartano – Omavalvontasuunnitelma

Sandbo – Omavalvontasuunnitelma

Toimialakohtaiset omavalvontasuunnitelmat

Omavalvontatiedon raportointi

Omavalvontaohjelma sekä omavalvontaohjelman toteutumisen seurantaan perustuvat havainnot ja niiden perusteella tehtävät toimenpiteet on julkaistava julkisessa tietoverkossa ja muilla niiden julkisuutta edistävillä tavoilla neljän kuukauden välein.

Omavalvontatiedot

HUOM. Omavalvontatiedot raportoidaan vuoden 2024 osalta täällä

Valvontasuunnitelma

Hyvinvointialueen tulee ohjata ja valvoa sen järjestämisvastuulle kuuluvaa palvelutuotantoa (Laki hyvinvointialueista 611/2021, 10§).

Valvontasuunnitelma ohjaa suunnitelmallisen valvonnan toteutusta. Valvontasuunnitelmassa kuvataan alueella toteutettavan sosiaali- ja terveydenhuollon omavalvonnan ja valvonnan kokonaisuutta, kuten valvonnan tarkoitusta ja tavoitteita, valvontaa ohjaavaa lainsäädäntöä, valvonnan vastuunjakoa, palvelutuotannon valvonnan ohjausta ja sen periaatteita, valvonnan kohteita ja muotoja sekä valvonnan toteutusta.

Valvontasuunnitelma on osa omavalvontaohjelmaa.

Valvontaraportti

Laadun ja valvonnan yksikkö raportoi valvonnan toteutumisesta vuosittain laadittavalla valvontaraportilla.

Laaturaportti