Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveyspalveluissa korostuu palveluntuottajien oma vastuu toiminnan asianmukaisuudesta, palvelujen laadusta sekä asiakas- ja potilasturvallisuudesta.

Hyvinvointialue vastaa palveluiden järjestämisestä. Palvelut puolestaan tuotetaan hyvinvointialueen omana toimintana sekä yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin kanssa yhteistyössä.

Omavalvonta on laaja kokonaisuus. Se on kaiken valvonnan perusta, joka sisältää järjestämisen omavalvonnan, julkisen ja yksityisen palvelutuotannon omavalvonnan, valvonnan ja ohjauksen.

Omavalvontaohjelma on strateginen asiakirja, jossa määritellään organisaation omavalvonnan menettelytavat. Omavalvontaohjelmassa kuvataan, miten palveluntuottajalle kuuluvien velvoitteiden noudattaminen kokonaisuutena järjestetään ja toteutetaan. Hyvinvointialueen ja yksityisenpalveluntuottajan tulee laatia omavalvontaohjelma heille kuuluvista sosiaalihuollon- ja terveydenhuollon tehtävistä ja palveluista. Omavalvontaohjelmassa todetaan, miten palvelujen toteutumista, turvallisuutta
ja laatua sekä yhdenvertaisuutta seurataan ja miten havaitut puutteellisuudet korjataan.
Omavalvontaohjelma toimii ohjaavana dokumenttina suhteessa omavalvontasuunnitelmiin.

Omavalvontasuunnitelmat

Alla olevien valikoiden alla julkaistaan omavalvontasuunnitelmia sitten, kun niitä valmistuu.

Asiakas- ja palveluohjaus


Asiakaspalvelukeskus
Sosiaali- ja kriisipäivystys

Iäkkäiden sosiaalityö (palveluiden järjestäminen)
Iäkkäiden päivätoiminta
Iäkkäiden kotiin vietävät palvelut
Iäkkäiden ympärivuorokautiset palvelut

Aikuisten sosiaalityö

Päivä- ja työtoiminta
Työikäisten asumispalvelut
Työikäisten kotiin vietävät palvelut

Asema Luotsi – Omavalvontasuunnitelma 1.0

Noste – Omavalvontasuunnitelma 1.0

Arpeeti – Omavalvontasuunnitelma 1.0

Lapsi ja perhesosiaalityö
Perheneuvola
Lapsiperheiden kotiin vietävät palvelut
Perheoikeudelliset palvelut
Lastensuojelu

Kustaalan nuorisokoti Kortteeri – Omavalvontasuunnitelma 1.0

Kustaalan nuorisokoti Omakoti – Omavalvontasuunnitelma 1.0

Kustaalan nuorisokoti Pysäkki – Omavalvontasuunnitelma 1.0

Vammaispalvelut sosiaalityö

Vammaispalvelut päivätoiminta
Vammaispalvelut asumispalvelut
Vammaispalvelut kotiin vietävät palvelut

Osaamiskeskus – Omavalvontasuunnitelma 1.0

Mäkihovi – Omavalvontasuunnitelma 1.0

Purohovi – Omavalvontasuunnitelma 1.0

Kivikoto – Omavalvontasuunnitelma 1.0

Nuorisoasema

Psykososiaalinen keskus

Päiväkeskus

Psykososiaalinen keskus keskinen alue – Omavalvontasuunnitelma 1.0

Toimialakohtaiset omavalvontasuunnitelmat

Omavalvontatiedon raportointi

Omavalvontaohjelma sekä omavalvontaohjelman toteutumisen seurantaan perustuvat havainnot ja niiden perusteella tehtävät toimenpiteet on julkaistava julkisessa tietoverkossa ja muilla niiden julkisuutta edistävillä tavoilla kolmen kuukauden välein.

Omavalvontatiedot Pohjanmaan hyvinvointialueelta